| Revizia recentă

Contestațiile retrase. Acte de fraudă sau simple coincidențe ?

  Autor: Vadim Țurcan Conform art. 82 din Legea 131/15 privind achizițiile publice, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său…

Mai mult
Contestațiile retrase. Acte de fraudă sau simple coincidențe ?

Controlul civic al achizițiilor publice

Aceasta este o platformă online, unde fiecare cetățean își poate expune părerea, formula o sugestie, recomandare sau plângere, cu referire la o anumită procedură de achiziție publică.

Achiziții

| Parteneri