Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

A fost lansat proiectul care va consolida integritatea achizițiilor publice prin monitorizare publică | IDIS Viitorul


Română

 

Reprezentanții societății civile și jurnaliștii din Republica Moldova vor monitoriza procesul de achiziții din țară și vor oferi recomandări pentru îmbunătățirea procesului de achiziție publică și consolidarea integrității acestui sector. Acest lucru va fi realizat prin intermediul unui nou proiect – „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, lansat la 30 septembrie curent în cadrul unei conferințe online. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF) din SUA.

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și integritatea achizițiilor publice prin împuternicirea societății civile de a responsabiliza autoritățile publice. Evenimentul de lansare și-a propus să prezinte obiectivele și activitățile proiectului, dar și să creeze o platformă de discuții cu participarea tuturor actorilor implicați în proces pentru identificarea soluțiilor de îmbunătățire a sistemului de achiziții publice din Moldova.

Cuvântul de deschidere a conferinței de lansare a fost susținut de Dumitru Budianschi, Ministrul Finanțelor: Achizițiile publice reprezintă una dintre prioritățile Ministerului de Finanțe a Republicii Moldova. Iar proiectul lansat astăzi va fortifica eforturile Ministerului în a avea achiziții într-un mod în care să nu existe alte interese decât interesul public. Este nevoie de un dialog mai strâns între toți actorii care participă la procesul de achiziții publice, iar rolul societății civile este unul foarte important. Noi vom continua procesul legat de transparența achizițiilor, pentru a face deschise informațiile  despre achizițiile publice pentru autorități”.

Achizițiile publice sunt importante pentru competitivitatea Republicii Moldova. Achizițiile publice eficiente sunt esențiale pentru creșterea economică a țării, modernizarea administrației publice, lupta împotriva corupției, încrederea cetățenilor în autoritățile publice și în democrație. Achizițiile publice moderne ar trebui să se bazeze pe următoarele elemente: raportul cost-beneficiu, transparență, echitate și bună guvernanță.”, a declarat Liubomir Chiriac, directorul executiv IDIS „Viitorul”.

La rândul său, președintele Fondului de Parteneriat pentru Transparență, Richard Stern a menționat: „Scopul proiectului este de a contribui la creșterea integrității și eficienței achizițiilor publice în Republica Moldova prin consolidarea capacității societății civile de a servi ca monitori informați și imparțiali ai proceselor și rezultatelor achizițiilor publice. Iar faptul că Guvernul Republicii Moldova și în special Ministerul Finanțelor pledează pentru achiziții publice deschise și echitabile contribuie la succesul acestui proiect minunat”.

Iar Laura Hruby, Însărcinat cu afaceri, Ambasada SUA în Republica Moldova, a precizat: „Achizițiile guvernamentale acoperă fiecare aspect al vieții cotidiene, fie că conduceți, mergeți pe jos sau navigați pe internet o licitație guvernamentală a furnizat aceste drumuri, trotuare și conexiuni. Proiectul de astăzi va contribui la îmbunătățirea calității acestor achiziții și va reduce riscurile de corupție. Este un pas crucial nu doar pentru identificarea corupției, dar și implementarea unor practici mai bune. SUA susține o Moldovă independentă care răspunde în fața poporului său, inclusiv la modul în care Guvernul cheltuie banii cetățenilor. Ce măsură ce Moldova depune eforturi pentru a-și îmbunătăți practicile de achiziții, procesele transparente și corecte vor încuraja companiile americane de încredere să participe la licitațiile din Moldova și să investească în Moldova”.

„Monitorizarea eficientă a achizițiilor publice necesită, o bună cunoaștere de către societatea civilă a mecanismului de funcționare a sistemului de achiziții publice, a cadrului legal și instituțional și a întregului proces de achiziție. În acest sens, scopul proiectului nostru este de a spori transparența, corectitudinea și eficacitatea achizițiilor publice prin instruirea și împuternicirea actorilor societății civile și a jurnaliștilor de a se angaja în monitorizarea informată și responsabilă a achizițiilor publice”, a subliniat Carolina Ungureanu, coordonatoarea proiectului, în deschiderea conferinței de lansare.

Panelurile de discuție din cadrul conferinței de lansare au abordat reforma sistemului de achiziții publice din Republica Moldova și  experiența societății civile în promovarea achizițiilor publice transparente. Sesiunile conferinței au fost moderate de Elena Corman, specialist în achiziții, Oficiul Băncii Mondiale din Moldova și de Viktor Nestulia, șef al Departamentului Europa de Est și Asia Centrală, Open Contracting Partnership.

Scopul reformelor în achizițiile publice este de a îmbunătăți gestionarea finanțelor publice, de a promova eficiența, integritatea și transparența în administrația publică și de a crește relevanța și calitatea serviciilor furnizate cetățenilor de către instituțiile publice. Transparența este esențială atunci când trebuie luate măsuri, investigate posibilele încălcări ale reglementărilor și, după caz, aplicate sancțiuni corespunzătoare. Iar pentru a maximiza economia, eficiența și transparența, achizițiile publice ar trebui să fie efectuate de personal complet competent, profesionist, care lucrează cu resurse administrative adecvate”, a reiterat Elena Corman.

Achizițiile publice ar trebui să fie deschise, corecte și eficiente. Ar trebui să răspundă nevoilor cetățenilor, respectând principiile de echitate, sustenabilitatea, oportunitățile economice și consolidând încrederea. Iar transparența este primul și cel mai ușor pas pentru a începe această călătorie de transformare a achizițiilor publice din Moldova. În același timp, dacă autoritățile centrale ar implica cetățenii și ar coopera cu societatea civilă, integritatea și eficiența achizițiilor publice ar putea fi atinsă mai ușor”, a spus Viktor Nestulia.

La rândul lor, vorbitorii au pus în discuție următoarele subiecte: Programul național pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2021 – 2024, sistemul electronic de achiziții publice, programul de formare a specialiștilor în achiziții publice, rezolvarea eficientă a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice și experiența organizațiilor societății civile la monitorizarea achizițiilor publice. Astfel, Ruslan Malai, directorul Agenției Achiziții Publice a vorbit despre certificarea specialiștilor în achizițiile publice. „Regulamentul privind certificarea a fost elaborat, iar în curând Ministerul Finanțelor va lansa promovarea Regulamentelor privind certificarea specialiștilor în achizițiile publice și în maxim două luni hotărârea va fi aprobată. Conform planului de activitate a Agenției Achiziții Publice până la finele anului trebuie să instruim 100 de persoane. În Moldova avem multe profesii, ca jurist, contabil, economist, dar specialiști în achiziții nu sunt, iar capacitățile autorităților contractante sunt reduse”.

Iar Irina Gutnic, director general adjunct la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a punctat cele mai semnificative probleme și aspecte generatoare de nereguli în procedurile de achiziții publice: „Lipsa de integritate în cadrul achizițiilor publice este un fenomen larg răspândit. Nici o autoritate contractantă nu este imună în fața acesteia. Printre problemele care distorsionează un proces echitabil de achiziție publică pot menționa specificațiile tehnice exacte, solicitarea unor certificate care restricționează accesul larg la procedură, specificațiile înguste care favorizează un anumit ofertant, criterii dificile de calificare, lipsa eticii, conflictul de interese și alte nereguli. Iar acest lucru se datorează inclusiv personalului slab pregătit în domeniul achizițiilor publice”.

Diana Enachi, expertă achiziții publice: „Pentru noi transparența nu e un scop final, ci doar o metodă de a obține eficiență, integritate, de a obține bunuri, servicii și lucrări publice calitative pentru cetățeni. Este important ca autoritățile să depună eforturi pentru a procura bunuri și servicii calitativ în interesul public al cetățenilor”.

Maria Covalciuc, președinte Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER): „Îmbunătățirea sistemului de achiziții publice din Republica Moldova este posibilă doar prin consolidarea eforturilor noastre comune, atât a actorilor guvernamentali, cât și a societății civile așa încât bugetul public să fie utilizat pentru satisfacerea necesităților tuturor cetățenilor și nu doar a unor grupuri cu interese”.

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” va fi implementat până în februarie 2023 și are scopul de a susține reformele în domeniul achizițiilor publice. Acest lucru va fi realizat printr-un program complex de instruire a organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor privind monitorizarea achizițiilor publice. De asemenea, va fi lansat un program de granturi prin intermundiul căreia organizațiile eligibile vor primi suport și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor, atât la nivel național, cât și la nivel local. Astfel, organizațiile societății civile, monitorii și jurnaliștii vor fi instruiți pentru a cunoaște cerințele legale, procesul de achiziție publică, precum și instrumentele de identificare și documentare a riscurilor de corupție. În cele din urmă, beneficiarii vor fi instruiți despre modificările prin care pot raporta nereguli și abuzurile către instituțiile de control și cele de drept, dar și despre dezvoltarea unei strategii de comunicare și advocacy a rezultatelor monitorizării.

Totodată, recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: [email protected]/[email protected] sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More