Blog

Abateri de la prevederile legale în procedura de achiziție de manuale școlare – constatate de Curtea de Conturi
Revizii

Abateri de la prevederile legale în procedura de achiziție de manuale școlare – constatate de Curtea de Conturi

 

 

Autor: Olga Diaconu

 

Într-un articol publicat pe revizia.md în luna iulie a anului curent, am scris despre abaterile de la prevederile Legii 131/2015, admise de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul achizițiilor publice de manuale școlare. Printre încălcările evidențiate a fost aplicarea unui Regulament cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul  MECC nr. 458/2020, care contravine prevederilor Legii 131/2015. O altă problemă semnalată a fost includerea în fiecare lot atât a serviciilor de elaborare a manualelor sub aspectul conținutului, cât și de tipărire a acestora, deși acestea sunt două tipuri distincte de servicii. 

 

În cadrul ședinței din 28.09.2021, reprezentanții Curții de Conturi au exprimat opinii similare cu referire la inadmisibilitatea aplicării Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul  MECC nr. 458/2020, care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Respectiv, nu există nicio justificare pentru a admite excepții de la Legea 131/2015 privind achizițiile publice pentru achizițiile de manuale.

 

O altă problemă constatată de Curtea de Conturi ține de combinarea nejustificată a procurării utilizării dreptului de autor asupra manualelor și procurarea serviciilor de tipărire. În opinia auditorilor Curții de Conturi, aceste circumstanțe determină deficiențe la determinarea corectă a valorii estimate de achiziție și a criteriilor de alegere a câștigătorului, limitarea concurenței și transparenței.

 

La reeditarea manualelor, MECC nu a organizat licitație publică, ci procurarea prin negocieri directe de la operatorul economic câștigător al licitației inițiale. În unele cazuri, MECC a omis organizarea procedurilor de licitație publică, chiar și la editarea inițială a unor manuale școlare. În cadrul procedurilor de negocieri directe fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, au fost achiziționate manuale la un preț majorat cu 8,4 milioane de lei, fapt ce reiese din raportul de audit al Curții de Conturi.

 

Auditorii Curții de Conturi și-au exprimat opinia că ar fi corect ca Ministerul Educației să desfășoare o achiziție de servicii de elaborare a manualelor conform Curriculumului național, la care ar putea participa mai multe grupuri de autori, iar ulterior, după ce a fost elaborat manualul, să fie achiziționate serviciile de tipărire. În acest caz, dreptul de autor asupra manualelor ar aparține Ministerului, care ar putea achiziționa, de câte ori este nevoie, servicii de tipărire/multiplicare a manualelor. Astfel, ar putea fi reduse costurile de de achiziție a manualelor, dar și asigurarea unei calități mai bune pentru a conținutului și fizică a manualelor școlare.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).