Blog

Achiziții dubioase pentru Forumul (Electoral) Social Urban 2023 a lui Ivan Ceban
Revizii

Achiziții dubioase pentru Forumul (Electoral) Social Urban 2023 a lui Ivan Ceban

Autor Valeriu Ciorbă

 

În an electoral pentru funcția de primar și consilier al municipiului Chișinău, Ivan Ceban, primarul general în exercițiu al municipiului Chișinău a petrecut Forumul Social Urban 2023 la Chișinău în perioada 4-6 mai 2023. Anunțul a fost postat pe pagina web a primăriei Chișinău în data de 18 aprilie 2023, iar bugetul alocat acestui eveniment a fost de circa patru milioane lei.

Cu toată grandoarea și importanța cu care s-a vrut a fi petrecut acest eveniment, doar câteva zile după finisare, pagina web a Forumului – www.forumsocialurban.md – a devenit inexistentă, iar data ultimei arhive salvate în internet este 19 mai 2023.

Cu această sumă de bani din bugetul mun. Chișinău s-ar fi putut  repara cel puțin 4 grădinițe sau amenaja 16 terenuri de joacă pentru copii. Primăria Chișinău și fără forumuri trebuie să creeze condiții mai bune de trai în oraș” – au declarat pe 17 martie 2023 Roman Cojuhari, președintele fracțiunii PAS din CMC și Dumitru Ivanov, consilier municipal.

Tot la începutul anului electoral 2023, tot sub paravanul activităților dedicate municipalității, dar voalat activități de promovare a primarului Ion Ceban și a partidului său, au fost achiziționate cupe și medalii la un buget de peste trei ori mai mare ca în anul precedent (sume fără TVA): anul 2023 – buget de 1 936 030 lei; anul 2022 – buget de 572 mii lei; anul 2019 – 200 mii lei.

 

Simple coincidențe ? Nu credem. Iată de ce:

În scopul organizării Forumului, au fost inițiate și petrecute în sistemul MTender două proceduri transparente de achiziții publice, și încă o procedură netransparentă petrecută în afara sistemului MTender. Procedurile de achiziții publice au fost petrecute dubios, iar pentru eveniment au fost cheltuiți mai mulți bani față de cei preconizați, o parte de bani fiind luați din bugetul alocat copiilor și gestionat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS).

 

Prima procedură se achiziție

În data de 17.02.2023, ora 17:18, în MTender a fost publicată procedura de licitație deschisă pentru procurarea Serviciilor de organizare a evenimentului Forum Social Urban 2023, cu valoarea estimată de trei milioane lei fără TVA. Au fost depuse două oferte:
Concert Bis  – 2 477 970 lei fără TVA
S.C. „Media Show Grup” SRL – 2 727 250 lei fără TVA.

În data de 10 aprilie 2023, în sistemul MTender au fost introduse următoarele informații:
ora 15:31 – Oferta Concert Bis a fost respinsă precum că nu corespunde altor criterii de selecție,
ora 15:32 – Oferta S.C. „Media Show Grup” SRL a fost declarată câștigătoare precum că corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractanta.

Menționăm faptul că oferta respinsă era cu 249 280 lei fără TVA mai mică decât oferta declarată câștigătoare. Detalii privind căror criterii de selecție „nu corespunde” oferta dată nu au fost publicate în sistemul MTender.

În data de 21 aprilie 2023 a fost semnat contractul în sumă de 2 727 250 lei fără TVA (3 272 700 lei cu TVA) și publicat la rubrica Contracte Atribuite de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice.

Ulterior, a fost semnat un Acord adițional de majorare în sumă de 401 880 lei fără TVA (482 256 lei cu TVA). Acordul respectiv a fost semnat tocmai în data de 25 mai 2023, la peste două săptămâni de la încheierea evenimentului respectiv. Primăria Chișinău a descris astfel circumstanțele care au făcut necesară modificarea:
Potrivit Procesului – verbal nr. 3 din 02.05.2023 al ședinței Grupului de lucru pentru organizarea Forumului Social Urban Chișinău 2023, a parvenit solicitarea de a majora cantitatea de porții pentru cateringul (extra porții, 200 pers. pentru ambele zile), având în vedere numărul mare de înregistrări la Forum prin intermediul formularului pentru publicul larg. Totodată, a parvenit solicitarea de a majora nr. persoanelor invitate si la Recepția din 3 mai (BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 53, pagina 173).

Constatăm faptul că această procedură de achiziții a fost petrecută dubios cu respingerea celei mai mici oferte, cu contractarea de servicii suplimentare prin acord adițional netransparent și cheltuirea a 154 956 lei peste suma de 3,6 milioane lei planificată inițial.

 

A doua procedură se achiziție

În data de 17.02.2023, ora 17:27, în MTender a fost publicată procedura de Cererea ofertelor de prețuri pentru procurarea Serviciilor de publicitate, comunicare și relații cu publicul pentru promovarea evenimentului Forumul Social Urban Chișinău 2023, cu valoarea estimată de 798 mii lei fără TVA. A fost depusă o singură ofertă:
ANODILIA S.R.L. – 779 220 lei fără TVA.

Toate actele ofertei depuse în sistemul MTender de către compania / contul ANODILIA S.R.L. se referă la o cu totul altă companie – TARGET GROUP WORLDWIDE S.R.L. Legătura dintre cele două companii fiind Drăguțanu Otilia, soția lui Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale în perioada furtului miliardului. Otilia este fondatoare și administratoare a ANODILIA S.R.L. și în același timp este administratoare la TARGET GROUP WORLDWIDE S.R.L.

În data de 24 aprilie 2023, în sistemul MTender au fost introduse următoarele informații: Oferta ANODILIA S.R.L. a fost declarată câștigătoare precum că corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractanta.

La rubrica Contracte atribuite de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, pentru procedura dată a fost publicat contractul cu IM TARGET GROUP WORLDWIDE SRL, în sumă de 935 064 lei cu TVA.

Constatăm faptul că la această procedură de achiziție publică a lipsit competitivitatea, și considerăm grav de tot faptul că compania IM TARGET GROUP WORLDWIDE SRL a utilizat identitatea digitală din sistemul MTender a companiei ANODILIA S.R.L., și că acest lucru este trecut cu vederea de autoritățile competente din Moldova.

 

A treia procedură se achiziție

În data de 18 aprilie 2023, a fost semnat Contractul de Valoare Mică în sumă de 53 090 lei cu TVA, cu Asociația Obștească „SINERGETICA EUR-EST”, pentru Servicii de elaborare, editare, design și imprimarea  broșurilor privind informația în cadrul Forumului Social (poziția 56 din Raport). Pe lângă faptul că acest contract a fost semnat netransparent,  bani au fost luați abuziv și cheltuiți contrar destinației, de la o instituție care nu avea nici o legătură cu acest eveniment. Acest contact a fost semnat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, instituție care are o cu totul altă menire. Menționăm faptul că șef al DGETS este Pavaloi Andrei, tot el este membru în Consiliul Național al partidului politic Mișcarea Alternativă, președinte al căruia este superiorul lui direct – Ion Ceban.

Conducător al A.O. „SINERGETICA EUR-EST” este Feodor Usturoi, iar în anii precedenți asociația a înregistrat activități financiare reduse. În anul 2020 asociația folosea, în baza contractului expirat la 25.07.2014, oficiile 13 și 14 (suprafața 17,2 m2) de la etajul trei al clădirii gestionată de Direcția Cultură a mun. Chișinău.

Amintim faptul că la finele anului 2022, actualul primar al municipiului Chișinău – Ion Ceban a revenit în politică împreună cu subalternii săi, formând un nou partid politic. O mare parte din subordonații direcți ai actualului primar sunt candidați la funcțiile de consilieri municipali din alegerile locale din toamna anului 2023.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).