Blog

Acordurile-cadru reduc concurența la achizițiile publice în sănătate
Revizii

Acordurile-cadru reduc concurența la achizițiile publice în sănătate

Autor: Olga Diaconu

Timp de jumătate de an, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a început să aplice procedura acordului-cadru pentru unele achiziții de medicamente și dispozitive medicale.  Dar utilizat abuziv, acordul-cadru limitează concurența.

Conform art. 61 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, „Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute”. 

În ceea ce ține de acordurile-cadru ale CAPCS, acestea se încheie pe o perioadă de 3 ani, timp în care autoritatea autoritatea contractantă se obligă să procure bunurile care fac obiectul acestuia doar de la operatorii economici cu care a încheiat acorduri-cadru. Pe de altă parte, agenții economici care au devenit parte la un acord-cadru, obțin dreptul de a încheia contracte subsecvente cu autoritatea contractantă, în urma unei proceduri de reofertare, aceștia fiind obligați să respecte limita de preț și specificațiile tehnice stabilite prin acordul-cadru. La etapa de reofertare, un agent economic nu poate majora prețul oferit la etapa de încheiere a acordului-cadru, poate doar să-l micșoreze.

Procedura acordului-cadru este deosebit de eficientă atunci când o autoritate contractantă procură bunuri, servicii, lucrări repetitive, cum ar fi piesele pentru mașini și echipamente, bilete de avion, lucrări de reparație a rețelelor, ce se pot defecta oricând și trebuie reparate în regim de urgență. În aceste situații, livrările pot fi efectuate în termeni foarte restrânși, la prețuri prestabilite și avantajoase, fără a fi necesară desfășurarea unei noi proceduri competitive, ce durează în timp. 

Totodată, procedura acordului-cadru, utilizată în mod abuziv, poate denatura concurența, favorizând un număr redus de agenți economici în detrimentul celorlalți. Legiuitorul a prevăzut acest risc și a inclus o atenționare în acest sens la art. 6, în Legea privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurenţa.” 

După ce am analizat mai multe proceduri de achiziție pentru încheierea acordurilor-cadru, desfășurate de CAPCS pentru achiziția de medicamente și dispozitive medicale, am identificat o serie de riscuri de restrângere și denaturare a concurenței, mai puțin și beneficiile pe care pretinde că încearcă să le obțină autoritatea contractantă. Au fost analizate următoarele licitații deschise privind încheierea acordului-cadru: 

 1. Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2024-2027”, în valoare de 57 408 585 lei, fără TVA.
 2. „Achiziționarea endoprotezelor, pentru anii 2025-2027”,în valoare de 658 242 526,04 lei, fără TVA
 3. „Achiziționarea electrocardiostimulatoare, pentru anii 2025-2027”, în valoare de 55 873 740,21 lei, fără TVA.
 4. Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile, pentru anii 2025-2027”, în valoare de 62 750 133,62 lei, fără TVA.
 5. „Achiziționarea testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge, componente sanguine și sângelui, componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine”, pentru anii 2025-2027”, în valoare de 65 812 960 lei, fără TVA.
 6. „Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, pentru anii 2025-2027”, în valoare de 39 946 207,88 lei, fără TVA.
 7. „Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2025-2027”,în valoare de 9 021 662,96 lei, fără TVA.
 8. „Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2025-2027”, repetat 1,în valoare de 5 337 708 lei, fără TVA.
 9. „Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul artritei juvenile în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare”, pentru anul 2025-2027”,în valoare de 13 694 605,89 lei, fără TVA.
 10. „Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a Diabetului Insipid pentru anul 2025-2027”, cu valoarea estimată de 3 251 888, 89 lei, fără TVA.
 11. „Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Pubertatea precoce, pentru anul 2025-2027”, în valoare de 2 181 053,33 lei, fără TVA.
Foto: Imagine simbol

Indicatori de risc în procedurile de achiziție publică prin acord-cadru la CAPCS

 • Restrângerea concurenței în achizițiile publice de medicamente și dispozitive medicale, fără a fi clar cum sunt eficientizate acestea

La desfășurarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale, CAPCS se ghidează de Regulamentul  de organizare și funcționare a Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016. Achizițiile de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate încep cu colectarea de informații privind cerințele de calitate, cantitățile necesare etc. de la toate instituțiile medicale din țară.În baza listelor de necesități aprobate, CAPCS planifică procedurile de achiziții la nivel național. Iar  până la data de 15 iunie a fiecărui an, conform pct. 6 din Regulamentul CAPCS, se inițiază procedura de achiziţie centralizată pentru anul următor.   

Situația rămâne neschimbată față de ultimii ani, cu excepția faptului că, CAPCS își propune să încheie acorduri-cadru pentru o perioadă de 3 ani cu unul sau mai mulți agenți economici pentru anumite medicamente sau dispozitive medicale. Aceasta nu înseamnă că operatorii economici vor purcede imediat la procurarea stocurilor de la producători, pentru că semnarea unui acord-cadru nu garantează că CAPCS va semna  contracte subsecvente, în baza cărora să se facă livrări. După încheierea acordului-cadru pentru anumite medicamente sau dispozitive medicale, CAPCS ar urma să inițieze proceduri prin care invită operatorii economici, cu care are semnate acorduri-cadru, la reofertare pentru aceleași medicamente sau dispozitive medicale, ori de câte ori este nevoie. 

Totuși, medicamentele și dispozitivele medicale nu sunt bunuri pe care companiile specializate să le importe și să le păstreze în stoc pentru orice eventualitate, în special,  dacă este vorba despre bunuri care nu se vând în farmacii, CAPCS fiind unicul client. Dacă ne referim la medicamente, acestea au termene de valabilitate limitate, iar CAPCS impune termene de valabilitate restante cât mai mari la livrare. 

Astfel, orice agent economic va evita să țină în stoc cantități mai mari decât ar putea fi solicitate de beneficiari pe parcursul unei perioade de timp. Având în vedere că, din momentul plasării unei comenzi la furnizor și până la momentul livrării trec câteva luni, în funcție de specificul bunurilor, putem conchidem că, obținerea imediată sau cel puțin rapidă a medicamentelor, dispozitivelor medicale după încheierea contractelor subsecventă este imposibilă. 

Prin utilizarea procedurii de acord-cadru la procurarea medicamentelor și dispozitivelor medicale prin acord-cadru, în modul în care o face CAPCS la moment, nu se poate obține eficiența care s-ar obține în cazul unui acord-cadru pentru achiziții de piese de mașini sau lucrări de reparație a rețelelor avariate. 

Până la acest moment, CAPCS a publicat în sistemul Mtender o singură invitație la ofertă repetată, identificată cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1709213655838, care se referă la procedura de achiziție a implanturilor cohleare, pentru anul 2024-2027, nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303. Acordul-cadru a fost încheiat cu operatorii economici „Global Premier Group” SRL, care a obținut două loturi cu valoarea cumulată maximă de 53 948 500 lei, fără TVA și SC „Alexia Implant” SRL, care a obținut un lot cu valoarea de 7 370 100 lei, fără TVA. A fost depusă câte o singură ofertă per lot, care a și fost desemnată câștigătoare.

Observăm că invitația de reofertare se referă la ⅓ din cantitatea totală de implanturi cohleare din acordul-cadru. Astfel, dacă autoritatea contractantă încheie acordul-cadru pentru o perioadă de 3 ani, iar, ulterior, desfășoară trei invitații la reofertare în interiorul acordului-cadru, nu este foarte clar care este avantajul față de procedurile desfășurate până în prezent. Termenii de livrare a implanturilor cohleare nu apar în invitația la reofertare, și nici în contractul subsecvent. Este specificat doar că, livrarea se face în termen de 60 de zile din momentul comenzii, exact ca și la licitația de implante cohleare pentru anul 2023. Din aceste considerente, nu putem vorbi despre eficiență mai mare sau termeni mai restrânși de livrare. 

În schimb, odată ce CAPCS a semnat acordurile-cadru cu „Global Premier Group” SRL și SC„Alexia Implant” SRL, nu mai are dreptul de achiziționa de la alți agenți economici, prin alte proceduri, bunuri de acest tip, decât în situația în care aceștia nu mai sunt interesați de contract și nu mai depun oferte la procedurile de reofertare. Astfel de situații ar putea să apară dacă operatorilor economici nu le mai convin prețurile agreate, spre exemplu. 

Așadar, are loc limitarea concurenței, fără avantaje vizibile asupra asigurării cu implante cohleare a instituțiilor medicale beneficiare. 

 • Evaluarea deficitară a valorii estimate pentru contractele de achiziții a medicamentelor și a dispozitivelor medicale pentru următorii 3 ani

Din analiza procedurile inițiate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), observăm o mulțime de reproșuri în legătură cu estimarea prețurilor de achiziție a medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru o perioadă de 3 ani. Este și cazul procedurii de achiziție publică privind încheierea acordului-cadru, „Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027”nr. ocds-b3wdp1-MD-1715172576635.

Estimarea prețurilor de către autoritatea contractantă (CAPCS) nu reiese din prețurile reale de piață a dispozitivelor medicale, ci din mijloacele planificate a fi alocate pe parcursul anilor 2025-2027. Acest lucru se arată din răspunsul CAPCS la o cerere de clarificare a unui agent economic în sistemul MTender. Acesta a atras atenția că prețul cu care a fost achiziționată o unitate de Electrocardiostimulator monocameral SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR, inclusiv cu electrod endocardia în anul 2023 a fost de 11 050 lei, fără TVA, în timp ce valoarea estimată pentru o unitate similară, pentru anii 2025 – 2027 este de doar 9 455,40 lei, fără TVA.

Un alt operator economic îndeamnă CAPCS să studieze prețurile reale pe piața europeană și internațională și să țină cont că la licitația în cauză cantitățile sunt estimative.

Verificând procedura de achiziție desfășurată în anul 2023, pentru livrare în anul 2024,  nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297295371, constatăm că, valoarea estimată de CAPCS pentru o unitate de electrocardiostimulator monocameral a fost aceeași, de 9 455,40 lei, fără TVA. Cu toate acestea, cel mai mic preț oferit per unitate de un ofertant a fost de 11 050 lei, fără TVA, iar cel mai mare a fost de 12 292 lei, fără TVA. Exact aceeași sumă pentru o unitate a fost estimată în procedura de achiziție desfășurată în anul 2022, cu livrare în anul 2023, nr. ocds-b3wdp1-MD-1663342194003. Ofertele depuse au fost între 11 049,99 lei, fără TVA, și 11 984 lei, fără TVA, per unitate. 

În procedura de achiziție a protezelor valvulare și vasculare, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211, un operator economic a atras atenția autorității contractante că bugetul planificat pentru unele loturi este subestimat cu aproximativ 50% – 100%. Respectiv, acesta a solicită majorarea aproximativ de 2 ori a bugetului sau micșorarea cantității, dar, și examinarea posibilității acceptării ofertelor care vor depăși 30% din valoarea estimată. 

În ceea ce ține de achiziția medicamentelor pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2025-2027, un operator economic a depus și o contestație pe subiectul valorii estimate. Prima procedură de achiziție, nr. ocds-b3wdp1-MD-1714055889005, a fost inițiată la data de 25 aprilie 2024, cu valoarea estimată de 9 021 662,96 lei, fără TVA. Au fost depuse trei oferte, toate în sumă de peste 11 milioane de lei, fără TVA. Ulterior, procedura de achiziție a fost anulată la data de 30 mai 2024, din motiv că autoritatea contractantă ar fi comis o eroare tehnică la estimarea prețurilor. 

O nouă procedură de achiziție, cu valoarea estimată de 5 337 708 lei, fără TVA, a fost inițiată în aceeași zi, 30 mai. Inițierea unei noi proceduri de achiziție publică, cu preț estimativ mai mic, a nemulțumit un operator economic, care a contestat documentația de atribuire în partea ce ține de valoarea estimată. Contestatorul „Medeferent Grup” SRL, deși a admis că valoarea estimată mai mică ar fi similară cu cea de la licitațiile din anii precedenți, a invocat că aceasta nu reflectă prețurile reale, în contextul în care participanții sunt puși în situația de a stabili valori maximale pentru 3 ani. Acesta consideră că autoritatea contractantă ar urma să ia în considerație contextul actual, care nu presupune o situație economică stabilă. În opinia contestatorului, CAPCS nu a făcut un studiu al situației actuale, nu a luat în calcul introducerea de noi taxe, creșterea inflației și fluctuațiile valutare și nici faptul că taxele și prețurile (de transport, producător, materia primă) pot varia semnificativ în următorii 2-3 ani. Contestatorul se declară limitat în situația de a depune o ofertă prin modalitatea autorității de a stabili valoarea estimată prin înmulțirea valorii din ultimii ani la 3 ani, cu ignorarea schimbărilor care pot avea loc în următorii trei ani, ceea ce ar încălca principiul asigurării concurenței și combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice, creând bariere în accesul la licitație.

Pe de altă parte, până și tarifele pentru înregistrarea medicamentelor la AMDM au crescut în ultimul an, iar costurile suplimentare reprezintă și ele o componentă a prețului la medicamente. În condițiile creșterii tarifelor, dar și altor costuri, nu ne putem aștepta ca prețul acestora să scadă.

Prin urmare, admitem că motivația autorității contractante ar fi să păstreze prețurile de achiziție minime pentru anii 2025-2027. Cu toate acestea, o astfel de abordare ar putea determina, din contra, eșecul procedurii de achiziție. În contextul instabilității prețurilor la nivel mondial, dar, și a situației din regiune, agenții economici s-ar arăta indeciși cu privire la  menținerea prețurilor scăzute pe parcursul următorilor trei ani. În cazul majorării prețurilor, aceștia, pur și simplu, nu vor mai depune oferte la etapele de reofertare, forțând autoritatea contractantă să încheie contracte prin negocieri fără publicare, la prețuri mai mari.

 • Cerințe restrictive în procedurile de licitație pentru încheierea acordurilor-cadru


 • Garanție pentru ofertă la încheierea acordului-cadru, la depunerea ofertei în Mtender

Pentru licitația deschisă inițiată pe 29 decembrie 2023, privind încheierea acordului-cadru, „Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2024-2027”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303, cu valoarea estimată de 57 408 585 lei, fără TVA, CAPCS a prevăzut obligația ofertanților de a depune o garanție pentru ofertă la încheierea acordului-cadru de 2%. Este vorba despre o garanția ce va fi încărcată în sistemul Mtender odată cu depunerea ofertei și restituită după semnarea acordului-cadru. La etapa de reofertare, operatorii economici vor depune alte garanții pentru oferte, reieșind din valoarea acestora. Astfel, un agent economic interesat să încheie un acord-cadru pentru cantitatea maximă de dispozitive, pentru unul sau mai multe loturi, va trebui să formeze o garanție egală cu 2%, din valoarea ofertei sale. 

Situația este similară și pentru alte proceduri de achiziție inițiate de CAPCS, cum sunt:

 • Procedura de achiziție privind încheierea acordului-cadru, „Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211, cu valoarea estimată de 62 750 133,62 lei, fără TVA.

Un operator economic și-a manifestat nemulțumirea față de solicitarea garanției pentru ofertă la etapa încheierii acordului-cadru, argumentând astfel: „Dubla garanție (pentru acord-cadru și pentru procedura de reofertare) îngreunează activitatea operatorilor autohtoni prin sustragerea mijloacelor financiare suplimentare. Mai mult ca atât la moment încă sunt blocate garanții bancare pentru ofertele pentru anul 2024”.

 • Procedura de licitație deschisă privind încheierea acordului-cadru, „Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anii 2025-2027”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1716204748015, cu valoarea estimată de 39 946 207,88 lei, fără TVA.

Și în acest caz au fost solicitate clarificări cu privire la faptul că, garanția pentru ofertă ar trebui solicitată doar la etapa de reofertare, dar CAPCS și-a menținut poziția.

 • Procedura de licitație privind încheierea acordului-cadru  „Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul artritei juvenile în scopul realizării Programului National „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2025-2027”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717573954027, cu valoarea estimată de 13 694 605,89 lei, fără TVA, etc.

În alte proceduri de achiziție se prevede o garanție pentru ofertă de 1% sau 0,5% la etapa de încheiere a acordului-cadru. S-a solicitat garanție pentru ofertă de 0,5% în procedura pentru achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027, nr. ocds-b3wdp1-MD-1714654372203, cu valoarea estimată de 658 242 526,04 lei. Această procedură este împărțită în 39 loturi. 

Dacă un agent economic vrea să depună oferte pentru toate loturile, acesta ar trebui să depună o garanție pentru ofertă de peste 3 milioane de lei doar la etapa de depunere a ofertei pentru încheierea acordului-cadru, bani ce nu vor putea fi utilizați în circuitul economic pentru o perioadă de 160 de zile, cât e perioada de valabilitate a ofertelor. Sunt puțini agenții economici care ar fi disponibili să blocheze astfel de sume pentru o perioadă de aproape jumate de an, pentru a încheia un acord-cadru ce nu le garantează că vor efectua ulterior livrări.

Considerăm că, autoritatea contractantă nu ar trebui să solicite garanție pentru ofertă la etapa de încheiere a acordului-cadru, ci, doar la etapa de reofertare. Pct. 24 din Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin HG 694/2020 aflăm că: „Autoritatea contractantă, pentru contractele subsecvente din cadrul unui acord-cadru cu o valoare estimată mai mare de 800 000 de lei fără TVA la bunuri și servicii și de 2 000 000 de lei fără TVA la lucrări, solicită la etapa de reofertare, odată cu depunerea ofertelor, prezentarea garanției pentru ofertă de către operatorii economici”. Considerăm că, garanția pentru ofertă la etapa de încheiere a acordului cadru este un abuz din partea autorității contractante, care nu face altceva decât să restricționeze participarea la licitație a operatorilor economici, în special, a celor mici și mijlocii. Pe de altă parte, aceasta nu oferă niciun fel de asigurare autorității contractante, atâta timp cât ea urmează a fi restituită la încheierea acordului-cadru. Faptul că a încheiat un acord-cadru, nu obligă operatorul economic să depună oferte la etapa de reofertare. Astfel, încheierea acordurilor-cadru nu exclude riscul că agenții economici care vor avea acorduri-cadru semnate să nu mai depună oferte la etapa de reofertare, în contextul creșterii prețurilor pe piața europeană și internațională. 

 • Obligația ofertantului câștigător de a pune la dispoziție gratuit beneficiarilor seturi de instrumente pentru bunurile livrate

În documentația de atribuire pentru licitația deschisă privind încheierea acordului-cadru „Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1714654372203, cu valoarea estimată de 658 242 526,04 lei, este prevăzută obligația ofertantului să pună la dispoziție gratuit, prin contracte de comodat, seturi de instrumente pentru fiecare lot. 

Potrivit anunțului de participare, agentul economic va oferi minim un set de instrumente pentru fiecare instituție a câte 50 de proteze. În cazul în care cantitatea de proteze va fi mai mare de 50 per instituție, cantitatea setului de instrumente se va rotunji spre majorare (de ex. 70 proteze se va oferta gratuit 2 seturi de instrumente). Seturile de instrumente trebuie să fie noi sau preutilizate în stare excelentă de utilizare și să nu prezinte defecte sau uzuri excesive. 

Considerăm că, această cerință este una restrictivă și limitează mult concurența. Contractul de achiziții publice este unul cu titlu oneros, dar nu gratuit. Prin urmare, o parte se obligă să furnizeze bunuri în schimbul unei plăți corespunzătoare. Până la urmă, achizițiile publice au atât rolul de a asigura satisfacerea unor necesități publice, cât și susținerea economiei, în special, al businessului mic și mijlociu. Cerințele prin care ofertanților li se cere să pună la dispoziție gratuit anumite bunuri ce constituie elemente ale ofertei favorizează unul-doi agenți economici foarte mari, care obțin majoritatea contractelor de achiziții publice de dispozitive medicale și, în același timp, limitează participarea operatorilor economici mici și mijlocii, pentru care punerea la dispoziție în comodat a seturilor de instrumente ar constitui un efort financiar pe care nu și-l pot asuma. Pe de altă parte,  unii agenți economici au dat în folosință încă în anii precedenți seturi de instrumente și, deși le-ar include în oferă, este posibil să nu livreze altele noi instituțiilor medicale. 

Un operator economic și-a manifestat nemulțumirea față de această cerință în secțiunea clarificări, invocând că aceasta creează condiții inegale pentru ofertanți. Acesta afirmă că, CAPCS nu are un mecanism de monitorizare a condiției de punere la dispoziție a instrumentelor noi Respectiv, operatorii economici care au livrat în anii precedenți endoproteze și seturi de instrumente ar putea să nu mai livreze alte seturi noi, ci, doar endoproteze. Prin urmare, vor putea oferi prețuri mai mici.

Un alt operator economic a invocat că cerința de a furniza seturi de instrumente pentru fiecare lot de 50 de proteze ar fi nejustificată și că producătorul prevede utilizarea unui set pentru 300 de operații, nu pentru 50. De asemenea, acesta afirmă că numărul de seturi trebuie să fie corelat cu numărul de operații efectuat de toți chirurgii pe parcursul unei zile.

O altă solicitare de clarificare atrage atenția asupra faptului că, în ceea ce ține de numărul de motoare (Ferestrău oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie) și set de instrumente, din calcului autorității contractante ar reieși că pentru fiecare operație se va consuma ferestrău oscilator și burghiu nou. În ceea ce ține de seturile de instrumente, se pare că după 3 operații trebuie sa fie înlocuit cu un set nou.


Situația este similară în cadrul licitației pentru achiziționarea testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge, componente sanguine și sângelui, componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” pentru anii 2025-2027, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717759541261, cu valoarea estimată de 65 812 960 lei, fără TVA. Anunțul de participare prevede oferirea în comodat a dispozitivelor medicale, pentru care stabilește cerințe înguste. Pct. 16 din anunțul de participare prevede ca și cerințe de calificare pentru dispozitive (care nu sunt în sine obiectul achiziției):

 • Confirmarea de la producător privind asigurarea cu două dispozitive identice ca model și performanță.
 • Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale, două la număr cu cel puțin 15 zile până la livrarea primei tranșe a testelor și semnarea actului de predare-primire a dispozitivelor, inclusiv a unui contract de comodat între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător.
 • Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru 500 examinări, pentru fiecare dispozitiv, separat pentru fiecare tip de infecție, pentru dispozitivele, consumabilele, reagenții calibratorii soluțiile care nu au fost utilizate de către CNTS. 
 • Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale două unități, pe toată perioada de realizare a numărului de testări contractate. 

 

 • Cerințe restrictive privind prezentarea mostrelor

Cerințe restrictive privind prezentarea mostrelor am identificat în cadrul licitației pentru achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211, cu valoarea estimată de 62 750 133,62 lei, fără TVA. 

Pct. 12 din anunțul de participare prevede obligația operatorilor economici de a prezenta mostre, în decurs de 10 zile de la solicitarea autorității contractante. Se menționează că, mostrele vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice. Acestea ar urma să conțină obligatoriu pe ambalaj: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Prevederile privind indicarea lotului, seriei și termenului de valabilitate, în cumul cu cea care se referă la faptul că aceste detalii trebuie să coincidă cu eticheta produselor livrate, lasă loc de interpretări abuzive, în sensul că un agent economic ar putea fi pus în situația să aibă deja importate loturi de dispozitive, astfel încât datele referitor la lot, serie sau termen de valabilitate să corespundă cu cele de pe produsul care va fi livrat ulterior. 

Și cerințele privind examinarea mostrelor par discreționare. În nota de la pct. 2 este menționat că: ”Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.” 

De aici deducem că, beneficiarii își asumă dreptul de a accepta sau a descalifica arbitrar oferte în baza aprecierii mostrelor după formula „corespunde sau nu corespunde”, scrisorile de informare în acest sens având valoare de probe. Nu e clar ce se înțelege prin metoda de „testare clinică”, dar se pare că aceasta se va reduce la examinarea vizuală a mostrelor, fără ca beneficiarii să explice concluziile. În ceea ce ține de „testarea de laborator”, aceasta ar presupune existența laboratoarelor acreditate în Republica Moldova.

În procedura pentru achiziționarea testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge, componente sanguine și sângelui, componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” pentru anii 2025-2027, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717759541261, cu valoarea estimată de 65 812 960 lei, fără TVA, un operator economic și-a manifestat nemulțumirea în legătură cu solicitarea mostrelor, deoarece beneficiarii nu dispun de echipamente pentru verificarea calității acestora. CAPCS a eliminat cerința respectivă.

 • Specificații restrânse

Pentru unele licitații ce au ca obiect încheierea acordurilor-cadru, autoritatea contractantă a fost acuzată că ar fi stabilit specificații restrictive. O serie de solicitări de modificare a specificațiilor tehnice au fost formulate în procedura pentru achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211. Multe dintre aceste solicitări au fost acceptate de CAPCS. În procedura de achiziție în programul „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” pentru anii 2025-2027”, mai multe solicitări au fost respinse.

Concluzii

Din cele relatate, ajungem la concluzia că, modul în care autoritatea contractantă, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) își propune să utilizeze acordurile-cadru pentru achiziția de medicamente și dispozitive medicale nu este eficient. Munca CAPCS ar putea fi ușurată prin faptul că ar putea avea mai puține contestații pe perioada de validitate a acordurilor-cadru, deoarece, doar operatorii economici care vor fi și ei parte la aceste acorduri-cadru vor putea depune contestații. În schimb, cerințele stabilite de CAPCS în documentația de atribuire la încheierea acordurilor-cadru sunt de natură să limiteze și, chiar, să denatureze concurența. La aceste cerințe restrictive se referă solicitarea de a depune garanție pentru ofertă la etapa încheierii acordului-cadru, condiția de a oferi în comodat diverse echipamente tehnice, condiții neclare privind prezentarea mostrelor etc. 

În contextul achizițiilor de medicamente, un alt risc ar fi și pierderea interesului agenților economici pentru autorizarea medicamentelor. Prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 1 din 17 februarie 2023, cu privire la auditul conformității asupra introducerii pe piață și gestionării medicamentelor și dispozitivelor medicale în Republica Moldova, se constată că, în anul 2021, în Nomenclatorul de stat erau înregistrate 5.795 de medicamente, cu 348 mai puțin, comparativ cu anul 2020. Scăderea numărului de medicamente autorizate a fost constantă în ultimii ani. 

Introducerea noii practici de procurare a medicamentelor prin procedura acordului-cadru ar putea contribui la scăderea în continuare a numărului de medicamente autorizate, astfel încât instituțiile în sănătate publică să fie aprovizionate preponderent cu medicamente neautorizate. Acest lucru s-ar putea întâmpla în condițiile în care, licitațiile publice fiind desfășurate mai rar, o dată la 3 ani, agenții economici care nu au încheiat un acord-cadru, inclusiv cei nou apăruți pe piață, dar, în special, mici și mijlocii, nu mai au acces la obținerea unui contract până la desfășurarea unei noi proceduri de licitație. Astfel, aceștia nu ar mai avea motivația de a suporta cheltuieli pentru autorizarea unui medicament nou pe piață. În plus, în anul 2024, tarifele pentru înregistrarea medicamentelor au fost majorate. Un alt motiv ar fi că operatorii economici ar putea să nu mai fie motivați să participe la licitații, știind că urmează să-și asume prețuri pentru o perioadă de 3 ani, în condiții de instabilitate a pieței, când acestea ar putea crește masiv.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).