Blog

Autobuzele scapă basma curată la ANSC
Revizii

Autobuzele scapă basma curată la ANSC

Pe data de 14 martie curent, la ANSC, la ora 09:00 a avut loc ședința de examinare a contestației depuse de către BMC Truck and Bus, referitor la procedura de achiziționare a celor 31 de autobuze, de către Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”. Am scris anterior despre încălcările grave care s-au admis în cadrul procedurii desfășurate.

La începutul ședinței, Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” a înaintat o solicitare către consilierii ANSC, și anume de a respinge contestația, în baza articolului 5, alin 1, a) din Legea 131 privind achizițiile publice.

Este adevărat că articolul respectiv prevede următoarele:

Articolul 5. Excepţii

(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale;

Astfel, conform prevederilor sus-menționate, Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” nu se supune Legii 131 atunci cînd achiziționează ceva, indiferent din banii publici, sau nu.

Reprezentanții contestatarului au examinat excepția invocată în pauza alocată în acest sens, iar ANSC a decis să declare ședința închisă, pentru că, conform procedurii, urmează întîi să se expună pe marginea excepțiilor invocate (în jurisprudență se mai zice „admisibilitatea” cauzei), și doar după să o examineze în fond. Contestatarului i s-a oferit termen pînă la ora16:00 aceeași zi, să vină cu obiecțiile sale în această privință. Nu știm la ce ora au fost expediate obiecțiile, însă ANSC a luat decizia surprinzător de repede, aceasta datînd tot din 14.03.2019 (!). Oare au fost atît de operativi sau examinarea a fost una superficială? Un alt moment care ridică semne de întrebare este de ce Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” a invocat excepția tocmai în ședința de examinare a contestației, și nu atunci cînd i s-a cerut clarificarea pe marginea contestației depuse?

În fine, lăsînd deoparte momentele potențial suspecte, aș vrea să privim totuși la obiectivitatea și legalitatea deciziei ANSC (deși instanța de judecată este cea care urmează să se pronunțe asupra legalității, îmi permit să fac niște ipoteze).

1. Sunt absolut de acord cu faptul că Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” se încadrează în excepțiile enumerate în art. 5, alin 1, a) (și aici, ANSC ar spune că putem finaliza discuția, însă totuși eu zic că nu);

2. Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze” a desfășurat achiziția conform Legii 131, atribuindu-și astfel calitatea de autoritate contractantă în baza legii 131. Aici mă refer nu doar la faptul că documentația de atribuire a fost elaborată conform Legii 131, căci oricine poate face acest lucru. Însă, caietul de sarcini abundă de referințe la Legea 131. Chiar punctul 44 menționează că constestațiile vor fi soluționate de către ANSC, în baza legii 131. Dar să presupunem că un asemenea copy-paste nu ar putea fi incriminat…. ÎNSĂ, revenim la prevederile art. 5 al Legii 131, care spune:

(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale;

3. Deci haideți să vedem care sunt acele acte normative la care ar fi putut face referință legiuitorul în acest caz? Ar putea fi vorba de o decizie a CMC privind aprobarea unor proceduri de achiziții în cadrul Întreprinderilor Municipale? Sau alte decizii de acest fel? Am găsit decizia CMC nr. 2/10 din 16.03.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind procurarea autobuzelor pentru Intreprinderea municipală ,,Parcul urban de autobuze”. Deși în textul deciziei nu se menționează expres Legea 131, această decizie aprobă un Caiet de sarcini pentru această achiziție, care, ATENȚIE !!!, prevede la punctul 3.1. Atribuirea contractului de achiziție publică se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 4. Astfel, avem la dispoziție și actul normativ, or, poate cineva contestă că decizia CMC este un act normativ, caietul de sarcini fiind anexa la decizia dată, prin urmare, parte componentă a acesteia.

5. Mai mult decât atît, articolul 13 , alin 5, al Legii 131, prevede că ”orice altă entitate care nu întruneşte cumulativ cerinţele specificate la alin. (2) poate fi calificată autoritate contractantă, la dorinţa sau la decizia organelor de conducere competente, cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.”  Astfel, devine și mai clar că Consiliul municipal a oferit calitatea de autoritate contractantă Întreprinderii Municipale ”Parcul Urban de Autobuze”, prin decizia sus-menționată.

Nu putem să nu menționăm însă și faptul că în 2017 ANSC a anulat o procedură de achiziționare a autobuzelor de către Întreprinderea Municipală ”Parcul Urban de Autobuze”. Deci, în 2017 procedura nu a fost respinsă fără examinare, iar această excepție nu a fost nici invocată de către IM, nici aplicată din oficiu de către ASNC.  Mai mult, unul din cei trei consilieri care au examinat contestația din 2017 și cea din 14 martie 2019, este același (Iacob Plămădeală)! Astfel, n-ar putea invoca ”n-am știut” ce au făcut colegii noștri acum doi ani.  

În concluzie, avem următoarea situație absurdă (or, absurdul pare să devină normalitate în țara noastră):

Deși Legea 131 exceptează ÎM de la procedurile de achiziții publice, Consiliul Municipal a dispus achiziționarea autobuzelor în baza Legii 131. După ce a organizat cîteva, (!!!) nu una singură, proceduri de achiziție de autobuze (precedentele eșuând din lipsa ofertelor), toate conform Legii 131, ÎM, trezindu-se în fața unei contestații (cu puține șanse de izbândă, în timp ce autobuzele circula deja prin oraș) solicită excepție de la Lege, iar ANSC  se și grăbește să i-o ofere, ignorînd total atît existența Deciziei CMC, dar și a propriei decizii de acum doi ani, în aceeși privință.

 decizia CMC

Decizie 03D-115-198196634806787222885

decizie_nr.03d-88-17