Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022 În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect. Analizând o serie de proceduri, am constatat…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021: Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici. Prevederi legale permisive, în combinație…

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank
Rapoarte

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank

Moldova: Assessment of the Public Procurement System,  Volume I – Main report The main development objective of the work has been to use the MAPS assessment tool to assess the quality and effectiveness of Moldova’s public procurement system and on that basis create an evidence base for future reforms. In order to achieve this objective,…

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender
Rapoarte

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender

DEVELOPING THE RULE OF LAW AND STRENGTHENING ANTI-CORRUPTION IN THE PUBLIC PROCUREMENT SECTOR IN MOLDOVA Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender Mihai-Razvan CORMAN (main author and editor) Nicolas HEGER Sebastian SCHÄFFER Corruption in Moldova is endemic and widespread. Given the significant share of public spending in…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din ultimii ani. A devenit clar,…

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020
Rapoarte

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

Concluziile și recomandările Raportului de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020 În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate măsura în care autoritățile contractante respectă principiul transparenței achizițiilor publice prevăzut de legislația din domeniu. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Concluziile raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale.…