Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din ultimii ani. A devenit clar,…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Concluziile raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale.…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența sau a stopa…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc prea frecvent. 2. Transparența procedurilor de achiziții rămâne a fi problematică. 3. Activitatea ANSC foarte utilă, însă nu e pe placul tuturor. 4. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale. 5. Autoritățile contractante „își…

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru legislativ adecvat, ci și un…

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a creat…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Deocamdată, noul cadru legislativ a adus efecte pozitive, cu mici excepții 2. Ne putem aștepta oricînd la achiziții exceptate de la procedura legală 3. Transparența procedurilor de achiziții rămîne a fi problematică 4. Licitații de milioane cu piețe împărțite 5. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de interese 2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia 3. Supravegherea respectării legislației…