Blog

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC
Revizii

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC

    Autor: Olga Diaconu   Un proiect de modificare a legislației în achizițiile publice, votat în primă lectură anul trecut, vizează reducerea numărului de contestații la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, prin instituirea unei taxe de contestare, egală cu 1% din valoarea estimată a achiziției. Prin această măsură, legiuitorul își propune să reducă…

Utilizarea procedurilor de Negociere Fără Publicare în contextul crizelor recente
Revizii

Utilizarea procedurilor de Negociere Fără Publicare în contextul crizelor recente

Autor: Valeriu Ciorbă Procedura de achiziție publică Negociere fără publicarea prealabilă a  unui anunț de participare (NFP), este prevăzută în Lege și Regulament ca un instrument excepțional în cazul în care au fost utilizate proceduri competitive și transparente și nu a fost depusă nici o ofertă adecvată, este strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare…

„Abonare” de nezdruncinat la contractele servicii de spălare şi testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire ale DETS Râșcani
Revizii

„Abonare” de nezdruncinat la contractele servicii de spălare şi testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire ale DETS Râșcani

Autor: Valeriu Ciorbă Serviciile de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire sunt procurate anual de către instituțiile publice cu încălzire centralizată. Doar că, de ani buni, la DETS-urile din Chișinău, în special sectorul Râșcani, contractele pentru aceste servicii se încheie cu  compania – „Vanro-Com” SRL. Din informațiile contractelor de valoare mare (Licitații deschise…

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu
Revizii

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu

Autor: Olga Diaconu Concurența în achizițiile publice de lucrări poate fi denaturată la diferite etape. În unele cazuri, denaturarea concurenței are loc la etapa de proiectare a lucrărilor, atunci când proiectantul realizează proiectul în așa fel încât să determine operatorul economic care a obținut contractul să-l subcontracteze sau să achiziționeze bunuri/servicii sau lucrări de la…

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară
Revizii

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară

    Autor: Olga Diaconu   Renovarea Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor urma a fi finalizată până la sfârșitul lunii mai 2022, dar lucrările s-au prelungit până la finalul lunii decembrie. Nici resursele financiare, și nici de timp, nu s-au dovedit a fi suficiente. Astfel încât, la demersurile repetate ale antreprenorului, atât valoarea…

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii
Revizii

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii

Autor: AGER   Recent, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” a inițiat o achiziție pentru 16 autobuze cu parcurs cu scopul de a „renova” parcul municipal de autobuze. La solicitarea AGER cu privire la această achiziție am primit următorul răspuns (disponibil aici):         Conform informațiilor prezentate, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” și-a propus…

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților
Revizii

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților

Autor: AGER La data de data de 7 iunie a anului curent, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a inițiat o achiziție de valoare mică a 22 000 sticle de apă potabilă de 1,5 l. Valoarea estimată a achiziției este de 148 680 lei fără TVA. Jumătate din cantitatea solicitată este apă plată, iar jumate apă carbogazoasă. Specificația…

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței
Revizii

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței

  Autor: Olga Diaconu   Asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, nu este doar un moft al legiuitorului, scopul fiind reducerea costurilor în achizițiile publice și eficientizarea utilizării banilor publici. Ne-am convins în repetate rânduri că asigurarea concurenței chiar contribuie la reducerea costurilor pentru bunuri, servicii și lucrări similare, un exemplu…

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina
Revizii

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina

    Autor: AGER     La data de 15.08.2022, Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1660577706084, cu valoarea estimată de 200 108…