Blog

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina
Revizii

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina

    Autor: AGER     La data de 15.08.2022, Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1660577706084, cu valoarea estimată de 200 108…

Participarea cu oferte trucate la achizițiile Primăriei or. Ialoveni
Revizii

Participarea cu oferte trucate la achizițiile Primăriei or. Ialoveni

  Autor: Olga Diaconu   Concurența în achizițiile publice favorizează obținerea unor bunuri, servicii sau lucrări de calitatea superioară la prețuri mai mici. Pe de altă parte, distorsionarea concurenței are ca efect irosirea banilor publici, prin achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări de calitate inferioară, la prețuri majorate.  Un exemplu de coluziune, prin licitare complementară,…

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă
Revizii

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă

  Autor: AGER   Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a lansat, la 26 iulie 2022, o nouă procedură de achiziție a ambulanțelor pentru necesitățile IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) și IMPS SCM Gheorghe Paladii. Aceasta este deja a treia procedură de achiziție a ambulanțelor începînd cu primăvara 2021…

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”
Revizii

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”

Autor: AGER ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat un contract de achiziție în perioada în care la ANSC se afla pe rol o contestație, încălcînd astfel prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale (Capitolul XIII. Soluționarea litigiilor și răspunderea juridică articolul 87, punctul (2) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale se realizează conform…

Practică neunitară și specificații ajustate la CAPCS
Revizii

Practică neunitară și specificații ajustate la CAPCS

  Autor: Olga Diaconu   Practicile neunitare ale Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate legate de acceptarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova au făcut obiectul mai multor contestații depuse de operatorii economici la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, dar și unor dosare examinate de instanțele de judecată în ultimii ani.  Într-un articol publicat…

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020
Revizii

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020

  Autor: AGER   La doi ani de la adoptarea Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale și la peste un an de la intrarea acesteia în vigoare, domeniul achizițiilor sectoriale este unul rudimentar și insuficient reglementat. E un domeniu cu care au ajuns să jongleze autoritățile, care încearcă în…

Majorarea valorii contractelor achizițiilor publice de lucrări – subiect de incertitudini
Revizii

Majorarea valorii contractelor achizițiilor publice de lucrări – subiect de incertitudini

  Autor: AGER     O problemă tot mai frecventă în achizițiile publice o constituie creșterea foarte rapidă a prețurilor. Această problemă a afectat grav achizițiile publice, astfel tot mai mulți operatori economici reziliază contractele cu autoritățile contractante din motiv că până și pierderea garanției de bună execuție este mai puțin oneroasă decît executarea mai…

Cum a obținut firma ex-vicepreşedintelui r-lui Criuleni contracte de achiziții publice de milioane de lei înainte de demiterea acestuia
Revizii

Cum a obținut firma ex-vicepreşedintelui r-lui Criuleni contracte de achiziții publice de milioane de lei înainte de demiterea acestuia

Autor: Julieta Savițchi Fostul vicepreşedinte al raionului Criuleni, Oleg Ogor, a reuşit să obţină câteva contracte avantajoase cu autoritatea publică locală pe care o conducea, pe ultima sută de metri înainte de a fi lipsit de mandat. Ogor a fost demis după ce Curtea de Apel Chişinău a lăsat în vigoare, la 4 mai 2022,…

Achiziția lucrărilor la „Termoelectrica” SA – subiect de contestații la ANSC
Revizii

Achiziția lucrărilor la „Termoelectrica” SA – subiect de contestații la ANSC

  Autor: AGER   Subiectul achiziției lucrărilor de reparație capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei, reparație capitală a generatorului TВФ-120-2УЗ Nr. 3 a stârnit multe discuții în mass-media. În acest articol însă vom examina ultimele informații cu privire la acest caz ce țin de două contestații examinate…