Blog

Cine va livra blanchete pentru actele de identitate?
Revizii

Cine va livra blanchete pentru actele de identitate?

 

Autor: Diaconu Olga

 

Agenția Servicii Publice a atribuit contractele de achiziție publică în rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție pentru blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 – 2025, nr. ocds-b3wdp1-MD-1641280612921.

 

Contractele de achiziții publice au fost distribuite după cum urmează:

Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare a fost atribuit Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., care a depus o ofertă cu valoarea de 130 477 483.02 lei, făr TVA;

Lotul nr. 2. Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare a fost atribuit SELP, care a depus o ofertă cu valoarea de 20 316 563.10 lei, fără TVA.

 

Decizia de atribuire a fost contestată de alți ofertanți, atât cu privire la lotul nr. 1, cât și cu privire la lotul nr. 2. Contestațiile au fost examinate de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în ședințe publice care au avut loc la data de 18.04.2022.

 

Contestațiile depuse în privința deciziei de atribuire pentru lotul nr. 1
Atribuirea contractului de achiziții publice operatorului economic Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (în continuare PWPW) a fost contestată de UAB Garsu Pasaulis, compania care livrează până în prezent blanchete și tehnologii de personalizare pentru acte de identitate, și Verdios GmbH.
Contestatarii au pus în discuție validitatea ofertei desemnate câștigătoare, invocând că aceasta nu ar conține semnături electronice avansate calificate recunoscute oficial în Republica Moldova. În acest context, în opinia contestatorului Verdios GmbH, prestatorul de servicii de certificare care a eliberat semnătura electronică aplicată pe oferta PWPW nu ar corespunde criteriilor pentru a fi considerat „de încredere” în sensul prevederilor legale ale Republicii Moldova și că legislația Republicii Moldova nu prevede un mecanism/mod de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere.
Totodată, contestatarii și-au exprimat îndoielile referitor la capacitatea ofertantului desemnat câștigător de a-și îndeplini obligațiile contractuale ce țin de furnizarea deplină și în termen a blanchetelor de acte de identitate. Potrivit argumentelor reprezentantului Verdios GmbH, ofertantul câștigător PWPW nu a indicat exact modelul de cip ce urmează a fi utilizat, ci a indicat că va folosi unul dintre două modele diferite, în funcție de disponibilitatea furnizorilor de a pune aceste cipuri la dispoziție pentru executarea în termen a contractului de livrare a blanchetelor. Alte pretenții ale Verdios GmbH se refereau la termenul de exploatare a blanchetelor din oferta câștigătoare, care ar fi mai redus, faptul că oferta nu include anumite cheltuieli pentru designul filelor de pașaport, și unele neconcordanțe dintre prețul din oferta câștigătoare față de prețul din sistemul MTender.
Referitor la pretențiile privind validitatea semnăturii electronice, ANSC a reținut că „lipsa unui mecanism/mod de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu reprezintă automat/implicit că semnătura din speță nu ar fi creată utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, nefiind prezentată nicio probă în sensul dat”. ANSC mai face referire la prevederile art. 6 alin. (3) din Legea 91/2014, de unde reiese că semnăturile electronice considerate calificate conform prevederilor legislației Uniunii Europene, create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene au valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate create conform prevederilor Legii 92/2014.

Astfel, cu referire la pretențiile contestatorilor, ANSC a reținut că nu au fost depistate abateri însemnate, care ar duce la anularea deciziei grupului de lucru, respectiv toate pretențiile au fost respinse ca neîntemeiate. Potrivit ANSC, neconcordanțele aritmetice invocate de contestator, pe de o parte ar putea fi clarificate, pe de altă parte diferența/eroarea în lei invocată de contestator nu are niciun un impact în cadrul clasamentului de preț al ofertelor, având în vedere că „Veridos” GmbH a prezentat o ofertă cu un preț mai mare cu circa 30 000 000 lei fără TVA, iar UAB „GARSŲ PASAULIS” cu circa 60 000 000 lei fără TVA.

 

Contestația depusă în privința deciziei de atribuire pentru lotul nr. 2
UAB Garsu Pasaulis a depus o contestație în privința lotului 2, invocând lipsa legalizării și apostilării unor acte atașate la ofertă, dar și nedemonstrarea capacității tehnice a ofertantului desemnat câștigător. ANSC a respins ca neîntemeiată contestația UAB Garsu Pasaulis, constatând că aceste circumstanțe puteau fi concretizate la etapa evaluării ofertelor.

 

Probleme de integritate ale unuia din ofertanții câștigători
Compania Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. este o companie în care statul Polonia deține integral pachetul de acțiuni, subordonată Ministerului Afacerilor Interne din Polonia. Deși acest ofertant a declarat în DUAE că nu a fost implicat în acțiuni de corupție, considerăm că autoritatea contarctantă ar fi trebuit să depună mai multă diligență în examinarea acestor aspecte. Acum un an, compania PWPW a ajuns în atenția presei după ce Oficiul Suprem de Audit din Polonia a sesizat Procuratura în legătură cu suspiciunile de comitere a unor infracțiuni de Consiliul de administrare a PWPW în intervalul februarie 2020 – octombrie 2020. Suspiciuni de corupție au apărut în contextul organizării alegerilor prezidențiale prin poștă, constatate ilegale de organele de control, iar ulterior anulate. Buletinele de vot au fost pregătite de compania Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).