Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfășurarea primului Forum în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În perioada 9-11 februarie 2021, s-a desfășurat primul Forum în domeniul  achizițiilor publice, la care au participat experți străini, reprezentanții ai Agenției Achiziții Publice, și reprezentanți ai autorităților contractante.

Evenimentul a fost organizat online de către Agenția Achiziții Publice cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA.

Evenimentul s-a axat pe politici din sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova și a reprezentat o familiarizare privind situația actuală în domeniu, un schimb de experienţă și de opinii între participanți, prezentarea de către experți străini a celor mai bune practici internaționale.

Subiectele discutate în cadrul Forumului sunt următoarele:

1.     Experții străini au discutat despre Introducerea și Sistemul achizițiilor publice din SUA și tipuri de achiziții publice din întreaga lume;

2.     Reprezentanții din cadrul Agenției Achiziții Publice au vorbit despre cadrul legal și exemple practice cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici. Totodată, s-a discutat despre „Executarea contractelor, impedimente și soluții”;

3.     Primăria mun. Bălți, Primăria or. Strășeni și Primăria mun. Chișinău au relatat despre implementarea noilor proceduri de Achiziții centralizate pentru alimentarea copiilor/elevilor în grădinițe/școli;

4.     Reprezentantul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au venit cu o prezentare despre Prevenirea utilizării produselor alimentare neconforme, legislația în domeniul alimentației copiilor/elevilor.

Discuțiile și recomandările din cadrul evenimentului s-au totalizat cu propuneri, recomandări și soluții, implementarea cărora va contribui la dezvoltarea și eficientizarea domeniului achizițiilor publice.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More