Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea modelului Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante, că în contextul implementării achizițiilor publice durabile au fost operate modificări la modelul Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice.

 

Astfel vă informăm, că în modelul dării de seamă a fost introdus un punct nou care va reflecta informația despre achiziții publice durabile, în cazul în care de către autoritatea contractantă au fost achiziționate bunuri, lucrări sau servicii cu aplicarea criteriilor de durabilitate (sau achiziții verzi).

 

Modelul dării de seamă cu modificări poate fi găsit la linkul: https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83

 

În cazul În care aveți întrebări referitor la conținutul comunicatului dat, vă rugăm să le adresați la nr. de telefon: 022 820 729 sau la adresa de email: [email protected].

În atenția autorităților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More