Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind organizarea unei mese rotunde cu participarea furnizorilor de produse alimentare | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice invită operatorii economici furnizori de produse alimentare să participe la o masă rotundă, care va avea loc la data de 13.03.2017, ora 10.00, sala de ședințe din incinta Agenției, la adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53.

Scopul acestei întruniri constă în identificarea soluțiilor de minimizare a riscurilor apariției neregulilor la executarea contractelor de achiziții publice încheiate cu autoritățile contractante. Totodată, v-a fi adus la cunoștință noul  Regulament cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție, inclusiv temeiurile pentru care un operator economic poate fi inclus în Listă.

Pentru informații suplimentare contactați: Nadejda Tanasov, tel. 022 243383, email: [email protected].

 

 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More