Blog

Concurență mimată în achizițiile de produse lactate ale DGETS
Revizii

Concurență mimată în achizițiile de produse lactate ale DGETS

Autor: Olga Diaconu

Conform datelor de pe pagina Agenției Achiziții Publice, pentru anul 2021, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău a cheltuit în jur de 35 102 269,1 lei cu TVA pentru produse lactate pentru instituțiile de educație timpurile, luând în considerație licitațiile publice, negocierile fără publicare, dar și sumele cu care a fost micșorată valoarea unor contracte de achiziții publice. Pentru prima jumătate a anului 2022, contractele de achiziții publice nu sunt încă înregistrate pe pagina Agenției Achiziții Publice. Cu toate acestea, din sistemul Mtender aflăm că valoarea cu TVA a loturilor care au fost atribuite este de 35 179 078 lei.

În pofida aplicării procedurilor de achiziții publice competitive pentru procurarea produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, acest lucru nu pare să stimuleze concurența efectivă. De mai mult de un an, loturile de lactate din procedurile de achiziții publice de produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie, desfășurate de Direcția Generală Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău, sunt repartizate între aceiași agenți economici.

Loturile de lactate pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău ajung să fie atribuite în următorul mod:
– sect. Centru – Lapmol SRL și Credoprim SRL prin rotație;
– sect. Botanica – Lapmol SRL și Credoprim SRL prin rotație;
– sect. Ciocana – Serviabil SRL;
– sect. Rîșcani – SRL„Fabrica de unt din Florești”.

Deși au avut loc 3 licitații mari, de achiziție a produselor alimentare pentru perioade de câte 1 semestru (ianuarie 2021, iunie 2021 și ianuarie 2022), întâmplător sau nu, operatorii economici menționați mai sus, au depus de fiecare dată ofertele cu cele mai mici prețuri pentru unele și aceleași sectoare, indiferent de modul de repartizare a produselor lactate pe loturi. Atribuirea unor loturi altor operatori economici este mai curând accidentală, determinată de unele decizii ANSC de reevaluare a ofertelor sau de faptul că operatorii economici care participă în mod normal nu au depus oferte.

În continuare analizăm rezultatele celor 3 proceduri de achiziții publice pentru perioade de câte un semestru.

Achiziția de produse alimentare din ianuarie 2022

În cadrul procedurii de achiziție de produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, pentru perioada anului ianuarie – iunie 2022, nr.ocds-b3wdp1-MD-1636639187694, DGETS și-a propus să procure următoarele produse lactate:
– Lapte 2,5% pasteurizat;
– Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime;
– Smîntînă proaspătă 15% grăsime;
– Chefir, 2,5% grăsime;
– Iaurt natural 2.5-2,6% grăsime;
– Unt de vaci țărănesc, 82,5%;
– Brînză cu cheag semitare, grăsimea 45%.

Achiziția de produse lactate a fost împărțită pe loturi corespunzătoare fiecărui sector din mun. Chișinău, după cum urmează:


Observăm că fiecare lot de lactate conține toate cele 7 tipuri de produse. În alte circumstanțe, acest mod de împărțire pe loturi ar ridica semne de întrebare. Totuși, având în vedere specificul acestei achiziții, care presupune că produsele trebuie livrate de mai multe ori pe săptămână, iar laptele chiar zilnic până la ora 08:30, considerăm că această împărțire este justificată. Eforturile pentru asigurarea tuturor instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău cu lapte până la ora 08:30 de către un singur operator economic ar fi disproporționate. La fel, costurile de livrare ar putea crește disproporționat dacă fiecare instituție preșcolară ar primi produse lactate de la 5 operatori economici diferiți.

Semnalele de alarmă le identificăm în ofertele operatorilor economici care au participat la licitație. Tendințele de ofertare pentru loturile de produse lactate ne duc cu gândul la împărțirea pieței între câțiva operatori economici. Pentru 3 dintre cele 5 loturi, a fost depusă câte o singură ofertă. Pentru celelalte 2 loturi (DETS sect. Centru și DETS sect. Buiucani), au fost depuse câte două oferte, în ambele cazuri de la SRL Lapmol și SRL Credoprim. Pentru lotul 13 (DETS sect. Centru), oferta cu cel mai mic preț a fost depusă de SRL Lapmol, în timp ce pentru lotul 15 (DETS sect. Buiucani), oferta cu cel mai mic preț a fost depusă de SRL Credoprim. Pentru 2 loturi, câștigate de 2 operatori economici diferiți (Credoprim SRL și Serviabil SRL), au fost depuse oferte cu produse lactate ale producătorului SRL„Lactis” și SA„Inlac”. Unele produse din oferta SRL Lapmol sunt produse tot de SA Lactis. Este de menționat că administratorul SA„Lactis”, Angheluță Gheorghe, este asociat cu 30% în cadrul SRL„Serviabil” și figurează în conducea SA„Inlac”. Doar lotul 14 (DETS Rîșcani) pare să fi fost rezervat pentru SA„Fabrica de Unt din Florești”, care este și producător.
Un alt detaliu caracteristic pentru situațiile în care concurența lipsește este prețul ofertelor, care este mai mare decât valoarea estimată de autoritatea contractantă. Doar pentru loturile de produse lactate, DGETS este nevoită să plătească cu peste 5,6 milioane de lei mai mult, fără TVA, decât a anticipat la momentul inițierii licitației. Un aspect interesant este și faptul că operatorul „Lapmol” SRL a depus oferte cu prețuri identice pentru loturile pentru sectoarele Centru și Botanica, pe care le-a și câștigat, dar a oferit prețuri mai mari pentru sectorul Buiucani, acest lot fiind atribuit Credoprim SRL. Costurile mai mari, aceasta este una dintre principalele consecințe ale acordurilor care vizează denaturarea concurenței. Prin contrast, atunci când există concurență, operatorii economici participanți se străduie să ofere prețuri cât mai mici pentru a obține un contract, iar prețurile tind să fie sub valoarea estimată de autoritatea contractantă, care poate înregistra economii.

Distribuția loturilor de lactate la procedura din ianuarie 2022 (ocds-b3wdp1-MD-163663918769

Achiziția de produse alimentare din iunie 2021

Dacă comparăm cu procedura de achiziție de produse alimentare analogă a DGETS pentru perioada iulie – decembrie 2021, observăm că, pentru majoritatea loturilor, au fost selectați aceiași operatori economici. La licitația respectivă, au participat mai mulți operatori economici. Spre exemplu, SRL„JLC” a depus oferte pentru toate cele 5 loturi de la licitația respectivă, dar nu a câștigat niciunul. Din darea de seamă pentru procedura de achiziție, aflăm că ofertantul SRL„JLC” a fost respins pentru că a oferit brânză cu cheag tare de 45,5% grăsime în ambalaj de peliculă, în timp ce s-a cerut brânză cu cheag tare de 45% în ambalaj de parafină. În mod firesc, ne-am fi gândit că acest operator economic ar fi putut corecta eroarea, incluzând alt produs în ofertă, care să corespundă cerințelor. Faptul că nu a mai depus ofertă deloc la licitația din ianuarie 2022 vorbește despre un posibil boicot.

Situația de la licitația din iunie 2021 arată ca în tabelul de mai jos.

Achiziția de produse alimentare din ianuarie 2021

În cadrul procedurii de achiziție de produse alimentare necesare pentru insituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău pentru perioada anului ianuarie – iunie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1604412597810), loturile de produse alimentare au fost împărțite în 35 de loturi, care corespund fiecărui produs, pentru instituțiile de educație timpurie din fiecare sector. Acest mod de împărțire nu s-a dovedit a fi foarte eficient, deoarece mai multe loturi nu au fost atribuite.
Observăm tendința de a atribui totuși loturile aferente unui sector către unul și același operator economic. SRL Credoprim a obținut toate loturile pentru sect. Centru, cu excepția lotului de unt, și două loturi pentru sect. Buiucani, celelalte nefiind atribuite. SRL Fabrica de unt Florești a obținut toate loturile pentru sect. Rîșcani, SRL Serviabil majoritatea loturilor pentru sect. Ciocana, iar SRL Lapmol majoritatea loturilor pentru sect. Botanica. Loturile de unt pentru sect. Centru, Ciocana și Botanica au fost câștigate de SRL Vitafor, care a inclus în oferta sa unt produs în Ucraina. Inițial, oferta SRL Vitafor a fost descalificată de autoritatea contractantă. Ulterior, în rezultatul unei decizii a ANSC, oferta SRL Vitafor a fost reevaluată și desemnată câștigătoare.

Deși SRL„JLC” nu i-a fost atribuit niciun lot în cadrul acestei proceduri de achiziție, DGETS a încheiat un contract pentru furnizarea produselor lactate cu SRL„JLC” – lapte și brânză cu cheag tare, produse în Ucraina, pentru sect. Botanica, în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1612874469372.

În cadrul aceleiași proceduri de achiziție, a mai obținut un lot de lactate pentru sect. Buiucani și SRL Lapmol.

Totodată, SRL Lapmol i-au mai fost atribuite două contracte pentru livrarea produselor lactate pentru instituțiile de educație timpurie, aproximativ în aceeași perioadă.

Alte două contracte de livrare a produselor lactate au fost atribuire SRL Lapmol în rezultatul negocierilor fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare la finalul lunii decembrie 2020.

Alte contracte de achiziții publice au fost atribuite la final de decembrie 2020, prin negociere fără publicarea prealabilă a anunțurilor de participare, către SRL „Fabrica de unt din Florești”, SRL „Serviabil” și SRL „Credoprim”.Prevederi legale

Prevederile legale conțin discrepanțe în raport cu obligația autorității contractante de a exclude din competiție operatorii economici care au încheiat acorduri care vizează denaturarea concurenței.
Pe de o parte, art. 19 alin. (3) lit. g) Legea 131/2015 prevede că „autoritățile contractante au obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței. Condiția este ca încălcarea să fie constatată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens, care este Consiliul Concurenței, și să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la producerea evenimentului”.
Cu toate acestea, din prevederile art. 5 alin. (5) din Legea Concurenței nr. 183/2021, reiese că „Dacă s-a stabilit că un acord are ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei, existenţa unor efecte anticoncurenţiale nu trebuie demonstrată de către Consiliul Concurenţei pentru a constata că există o restrângere a concurenţei în sensul prezentei legi.”
În aceeași ordine de idei, conform prevederilor pct. 30 din Hotărârea de Guvern nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, „Membrii grupului de lucru au următoarele obligații:
1) să asigure eficiența achizițiilor publice pentru necesitățile autorității contractante;
2) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică în scopul asigurării concurenței.”

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).