Blog

Condamnare în schemă de corupție cu „otkat” de 21% la achiziția de servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire
Revizii

Condamnare în schemă de corupție cu „otkat” de 21% la achiziția de servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire

 

Autor: Valeriu Ciorbă

În anul 2019, în urma unui denunț al fostei șefe a Direcției Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani, a fost pornită o cauză penală pe o angajată DETS-Râșcani și alte persoane. Este primul caz documentat, în care a fost dovedită vinovăția inculpaților, a fost stabilită pedeapsa și aplicate amenzi.

La finele anului 2022, prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, Manoila Lilia, inginer în cadrul Direcției Educație Tineret și Sport sect. Râșcani, a fost recunoscută vinovată în intermedierea promovării intereselor unei companii private către DETS precum și transmiterea „otkatului”. Catalogarea juridică a faptei a fost comiterea infracțiunii prevăzută de art. 42 alin.(5), art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă (cu suspendare) sub formă de trei ani închisoare, cu amendă în mărime de 4000 u.c., în sumă de 200 000 lei.

Totodată, fondatoarea și administratoarea al „Vanro-Com” SRL, precum și a „Sardis Exim” SRL, Malișevschi Valentina, a fost recunoscută vinovată (pentru acțiuni săvârșite în anul 2019),  la finele anului 2022, de către Judecătoria Chișinău, în promovarea intereselor „Sardis Exim” SRL și oferirea de „otkat” în valoare de 21% din suma contractului cu DETS. Catalogarea juridică a faptei a fost comiterea infracțiunii prevăzută de art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă (cu suspendare) sub formă de trei ani închisoare, cu amendă în mărime de 4000 u.c. în sumă de 200 000 lei.

Compania „Sardis Exim” SRL a fost recunoscută vinovată în comiterea infracțiunii săvârșite în anul 2019, prevăzută de art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 12 000 u.c. în sumă de 600 000 lei, cu privarea dreptului de a exercita activități în domeniul construcțiilor pe un termen de trei ani.

Hotărârea respectivă a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, iar prima ședință a fost stabilită pentru data de 13.06.2023.

Anterior, REVIZIA.md a documentat „Abonarea” de nezdruncinat la contractele servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire ale DETS Râșcani, care, conform informațiilor din contractele de valoare mare (Licitații deschise și Cererea Ofertelor de Prețuri) publicate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice la rubrica contracte atribuite, în perioada anilor 2013-2022, „Vanro-Com” SRL și „Sardis-Exim” SRL au obținut contracte în sumă de 3 610 102,49 lei, doar din servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire. Menționăm faptul că, în perioada 10.08.2017 – 02.01.2020, șef al DETS Râșcani a fost Păvăloi Andrei. Ulterior, prin Decizia semnată de către Ivan Ceban, funcționarul a fost numit Șef adjunct al Direcției Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău.

Menționăm faptul că, anume Manoila Lilia, a activat în calitate de inginer în cadrul Direcției Educație Tineret și Sport sect. Râșcani mun. Chișinău, și a fost „persoana de influență” la DETS Buiucani.

Putem presupune că asemenea practici ilicite ar putea avea loc în cazul multor altor proceduri de achiziție netransparente, desfășurate în afara sistemului MTender, cum sunt achizițiile prin facturi fiscale, contractele directe, Negocierea Fără Publicare. Estimarea brută a banilor valorificați în semestrul I al anului 2022, prin proceduri netransparente de achiziții publice este următoarea: DGETS raportat achiziții de valoare mică de cca. 10,8 milioane lei; DETS Botanica cca. 7,2 milioane lei; iar DETS Râșcani cca. 6,4 milioane lei. Pentru DETS Buiucani, Centru și Ciocana estimăm cca. 7 milioane fiecare. Sumar pentru semestrul I estimăm peste 45 milioane lei valorificați prin proceduri de achiziție netransparente. Riscul și ponderea otkaturilor crește proporțional sumelor gestionate de autoritățile contractante, nu doar în cazul achizițiilor desfășurate de DETS-uri, cât și de alte autorități din țară.

Mai jos, prezentăm unele informații documentate de către procurori, acceptate de instanță și expuse în Hotărârea Judecătoriei Chișinău.

Inculpatele Manoila Lilia, activând în calitate de inginer în cadrul Direcției Educație Tineret și Sport sect. Râșcani mun. Chișinău, și Malișevschi Valentina, care este administrator a SRL „Sardis Exim”, acționând în participație și prin înțelegere prealabilă la data de 17.02.2019, în intervalul de timp 12:00-13:00, i-a solicitat șefului Direcției Educație Tineret și Sport” al sect. Buiucani mun. Chișinău, cet. Solomițchi Veronica, care conform prevederilor art. 123 alin.(2) Cod Penal, este persoană publică, să întreprindă acțiuni contrar atribuțiilor de serviciu și anume, să anuleze procedura de achiziție a serviciilor de spălare a sistemelor de încălzire centralizată cu apă din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate, dispuse anterior și să încheie cu agentul economic administrat de cet. Malișevschi Valentina, un contract direct de prestări servicii. În schimbul acestor acțiuni, i-a promis cetățenei Solomițchi Veronica, că va fi remunerată cu 21% din suma contractului care va fi încheiat cu agentul economic sus indicat, fără ca ultima să se întâlnească direct cu agentul economic.

Ulterior, Manoila Lilia, continuindu-și acțiunile sale ilegale și promisiunea asumată de 21% din suma de 146 939,80 lei, suma contractului de achiziţii publice nr. 75, care a fost încheiat cu agentul economic la 28.02.2019, la data de 11.03.2019, în jurul orei 19:05, aflându-se în incinta DETS Buiucani, i-a oferit mijloacele bănești în sumă de 15 000 lei, cet. Solomițchi Veronica, pentru că aceasta să încheie contractul de prestări servicii direct cu SRL ,,Sardis Exim”.

Persoana juridică SRL „Sardis Exim”, având scopul încheierii contractului de achiziționare a serviciilor hidropneumatice în instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani pentru anul 2018, prin intermediul reprezentanților întreprinderii și anume administratoarea Malișevschi Valentina, care acționând în interes personal, manifestând un comportament coruptibil, a promis și transmis prin intermediul inginerului în cadrul DEDS Râșcani, Manoila Lilia, complice la săvâirșirea infracțiunii, la 11.03.2019 în jurul orei 19:05, în incinta DETS Buiucani, șefului DETD Buiucani, Solomițchi Veronica, mijloace bănești în sumă de 15 000 lei, ceea ce constituia 21%, din suma contractului, încheiat la 28.02.2019, în incinta DETS Buiucani, unde a fost semnat contractul de achiziții publice nr. 75, de achiziționare a serviciilor hidropneumatice în instituțiile de învățământ subordonate DETS Buiucani pentru anul 2018, între șefa DETS Buiucani Solomițchi Veronica și administratorul SRL „Sardis-Exim” Malișevschi Valentina. Lucru ce nu i se cuveneau pentru ca ultima, să întreprindă acțiuni contrar atribuțiilor sale de serviciu și anume, să anuleze procedura de achiziționare a serviciilor hidropneumatice în instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani pentru anul 2018 și să încheie direct un contract de prestări servicii cu agentul economic SRL „Sardis ­Exim” din numele DETS sec. Buiucani.

Mai apoi, la 30.05.2019, a avut loc întâlnirea dintre șefa DETS Buiucani, Solomițchi Veronica și administratorul SRL „Sardis-Exim”,  Malișevschi Valentina, în curtea grădiniței „Orfeu”, str. Macilor 37, mun. Chişinău. În cadrul discuției dintre cele două, Malișevschi Valentina, a confirmat faptul că, mijloacele bănești ce nu se cuvin, transmise anterior de Lilia Manoila, în sumă de 15 000 lei, sunt de la ea, și urmează în timpul apropiat să-i transmită restul sumei și anume, încă 15 000 lei, mijloace bănești care constituie remunerarea ilicită de 21 %, din suma contractului de prestări servicii de spălare a sistemelor de încălzire centralizată cu apă din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani pentru anul 2018, care a fost încheiat între DETS Buiucani și SRL „Sardis-Exim” la 28.02.2019, în sumă de 146 939,80 lei.

Drept urmare a acțiunilor întreprinse, persoana juridică SRL „Sardis­ Exim” a obținut încheierea contractului, fără a respecta procedura legală de participare la licitație obținând în urma încheierii acestui contract un venit de 146 939,80 lei.

La finele anului 2022, de către Judecătoria Chișinău, Manoila Lilia a fost recunoscută vinovată în intermedierea promovării intereselor unei companiii private către DETS precum și transmiterea „otkatului”, catalogarea juridică fiind comiterea infracțiunii prevăzută de art. 42 alin.(5), art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă (cu suspendare) sub formă de trei ani închisoare, cu amendă în mărime de 4000 u.c. în sumă de 200 000 lei.

Amintim, fondator și administrator al „Vanro-Com” SRL precum și la SRL „Sardis Exim”, Malișevschi Valentina, care la finele anului 2022, de către Judecătoria Chișinău, a fost recunoscută vinovată (acțiuni săvârșite în anul 2019) în promovării intereselor SRL „Sardis Exim” și oferirea de „otkat” în valoare de 21% din suma contractului cu DETS, catalogarea juridică fiind comiterea infracțiunii prevăzută de art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă (cu suspendare) sub formă de trei ani închisoare, cu amendă în mărime de 4000 u.c. în sumă de 200 000 lei.

Compania SRL „Sardis Exim” a fost recunoscută vinovată în comiterea infracțiunii săvârșite în anul 2019, prevăzută de art. 325, alin.(2) lit.b) Cod Penal, și a fost stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 12 000 u.c. în sumă de 600 000 lei, cu privarea dreptului de a exercita activități în domeniul construcțiilor pe un termen de trei ani.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).