Blog

Consecințele „imprevizibile” ale managementului defectuos al achizițiilor de blanchete de acte de identitate
Revizii

Consecințele „imprevizibile” ale managementului defectuos al achizițiilor de blanchete de acte de identitate

 

Autor: Diaconu Olga

 

Circumstanțe imprevizibile, iar altele ceva mai previzibile, au determinat o insuficiență de blanchete pentru pașapoarte și acte de identitate de care dispune Agenția Servicii Publice. Pentru a ameliora situația, Comisia pentru Situații Excepționale a decis prelungirea termenelor de valabilitate a pașapoartelor expirate începând cu anul 2020 (Dispoziția nr. 21 din 18.05.2022). Această măsură a fost luată în contextul triplarii cererilor de eliberare a pașapoartelor pentru cetățenii Republicii Moldova, în condițiile unui stoc de blanchete limitat.

 

Peste câteva zile, Comisia Situații Excepționale a adoptat Dispoziția nr. 22 din 23.05.2022, prin care a dispus procurarea de urgență de blanchete de pașapoarte, laminat holografic securizat pentru acestea, software inclusiv servicii de mentenanță și regulamentul acestei proceduri de achiziții. În același timp, în contextul deficitului de blanchete pentru rezidenții din Republica Moldova, o echipă mobilă a Agenției Servicii Publice se află într-un tur prin Statele Unite ale Americii, pentru a elibera acte de identitate cetățenilor moldoveni rezidenți în această țară. 

 

Circumstanțele imprevizibile care au determinat deficitul de blanchete pentru acte de identitate sunt legate de războiul din țara vecină, context în care numărul cererilor de eliberare a actelor de identitate s-a majorat semnificativ. Circumstanțele previzibile țin de faptul că Agenția Servicii Publice a semnat un contract de achiziție de blanchete de acte de identitate și produs program specializat pentru personalizarea acestora abia la data de 15.05.2022 cu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., procedura de achiziție fiind inițiată pe data de 4 ianuarie 2022. Primele livrări ar urma să aibă loc abia peste 4 luni de la încheierea contractului. Anterior, Agenția Servicii Publice a lansat o procedură pentru achiziția de blanchete de acte de identitate și tehnologii de personalizare ale acestora în luna aprilie a anului trecut. Achiziția respectivă a fost anulată pe fondul suspiciunilor de fraudare. Unul dintre acuzațiile aduse la acel moment de deputatul Radu Marian a fost că procedura de achiziție a fost lansată prea devreme, atunci când Agenția Servicii Publice mai deținea în stoc aproximativ 400 000 de blanchete, suficiente pentru 1 an. Totuși, amânarea inițierii repetate a procedurii de achiziție până la 4 ianuarie 2022 pare să fi fost calculată eronat, în detrimentul bugetului public. Inițierea tardivă a unei proceduri de achiziție în contextul în care autoritatea contractantă mai deținea stocuri doar pe câteva luni ducea iminent la insuficiența stocurilor de blanchete, chiar și în condițiile în care nu ar fi existat războiul din Ucraina. 

Soluția de urgență identificată de Comisia pentru Situații Excepționale a fost adoptarea unui Regulament ad-hoc pentru o achiziție rapidă a 250 000 de blanchete de pașapoarte, laminat holograf securizat pentru acestea, software inclusiv servicii de mentenanță a acestuia pentru confecționarea și personalizarea blanchetelor de pașapoarte, conform tehnologiei actuale. Regulamentul prevede achiziționarea acestor bunuri în condiții extrem de opace, ceea ce creează riscuri semnificative de fraudare. Această practică se aseamănă izbitor cu modul în care anul trecut, Parcul Urban de Autobuze al municipiului Chișinău a elaborat un regulament ad-hoc pentru achiziția de autobuze cu parcurs.

 

Printre problemele acestui Regulamentului anexat la Dispoziția nr. 22 din 23.05.2022 enumerăm:

 

1. . Limitarea participării operatorilor economici

Conform Regulamentului, autoritatea contractantă va expedia cereri de ofertă prin email către minim 2 operatori economici la alegere. De aici reiese posibilitatea de favorizare a unor anumite companii. Mai departe, se prevede că operatorii economici vor prezenta ofertele lor autorității contractante în maxim 2 zile de la primirea cererii de ofertă. Având în vedere nivelul foarte înalt de complexitate pentru pregătirea acestor oferte, acest termen ar putea fi suficient exclusiv pentru operatorii economici care au deja pregătite ofertele, cum ar fi cei care au participat la licitațiile inițiate în aprilie 2021 sau ianuarie 2022. Un alt element din care denotă limitarea concurenței este neacceptarea procurării pe componente separate (pe loturi) de la diferiți ofertanți. Operatorul economic va trebui să poată livra toate componentele solicitate, ceea ce, în condiții obișnuite, ar putea fi interpretat ca restrângere a participării la achiziții publice.

Considerăm că există premise pentru mimarea unei proceduri de achiziție competitive, deoarece autoritatea contractantă este extrem de limitată în posibilitatea de alege ofertanții care ar putea livra bunurile în termeni mai restrânși decât cei specificați în contractul încheiat în luna mai 2022 cu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Pentru pregătirea designului, mostrelor și primelor blanchete, o întreprindere specializată ar avea nevoie de cel puțin cîteva luni. Una dintre pretențiile invocate față de compania poloneză la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost faptul că aceștia ar avea nevoie de termen suplimentar pentru livrarea pașapoartelor. Un operator economic care ar fi în stare să livreze blanchete de pașapoarte și software în conformitate cu condițiile tehnice aplicabile este Garsu Parsaulis – aceeași întreprindere care a livrat blanchete și soft pînă acum și care este vizată într-un dosar penal pentru delapidarea de fonduri, depășirea atribuțiilor de serviciu și corupție. Garsu Parsaulis are totul pregătit pentru a continua lucrările începute anterior prin fraudă. 

 

2. Lipsa criteriilor de calificare și selecție a operatorilor economici

Contrar principiilor de desfășurare a achizițiilor publice, în Regulament nu s-a inclus nicio cerință privind capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici și nici standarde de asigurare a calității. În aceste condiții, la procedura de achiziție poate participa orice persoană/întreprindere, fără experiență și capacitate în domeniul livrării bunurilor necesare autorității contractante, dacă a fost invitat de autoritatea contractantă. Astfel, survine riscul că ar putea fi încheiat un contract de achiziție cu un operator economic care nu va fi capabil să livreze în termen, sau deloc, bunurile propuse, fie va livra bunuri de calitate necorespunzătoare.

 

3. Lipsa garanțiilor pentru autoritatea contractantă

Regulamentul nu prevede nici obligația, și nici dreptul autorității contractante de a cere garanție pentru ofertă și garanție pentru buna execuție a contractului. Respectiv, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale nu vor putea atrage niciun fel de sancțiuni pentru operatorii economici cărora li se va atribui contractul. Acest lucru contravine principiului utilizării eficiente a banilor publici și evitării riscurilor autorităților contractante.

 

4. Criterii de atribuire care nu pot fi măsurate și cuantificate

Potrivit pct. 11 din Regulament, criteriile de selectare a ofertei câștigătoare sunt:

  1. corespunderea ofertei cu specificația tehnică;
  2. cel mai redus termen de livrare;
  3. cel mai mic preț.

Autorii Regulamentului confundă criteriile de calificare cu criteriile de atribuire. O ofertă care nu corespunde cu specificația tehnică nu trebuie să ajungă la etapa la care să se aplice criteriile de atribuire, aceasta urmând a fi din start descalificată. Pe de altă parte, Regulamentul  nu prevede o formulă de calcul care va fi aplicată pentru a determina oferta câștigătoare. Nu este specificat niciun punctaj pentru fiecare dintre cele 3 criterii prevăzute, și nici faptul că un criteriu sau altul va fi aplicat prioritar. Imposibilitatea evaluării și lipsa unui mecanism de departajare atrage în mod iminent riscul atribuirii discreționare a contractului către un operator economic favorit.

 

5. Valoarea achiziției nu este estimată

Deși este prevăzută cantitatea bunurilor ce urmează a fi achiziționată, nici în dispoziția Comisiei Situații Excepționale, și nici în Regulament nu este prevăzută valoarea estimativă a achiziției. În aceste condiții, persistă riscul că prețurile pentru ofertă vor fi stabilite arbitrar și practic impuse de operatorii economici de la care se vor solicita oferte, în special având în vedere concurența limitată. Astfel, se creează premise pentru majorarea nejustificată a cheltuielilor și irosirea banilor publici.

 

6. Lipsa transparenței

Spre deosebire la procedurile de achiziții desfășurate conform Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în acest caz nu vor fi utilizate instrumente digitale, care ar da posibilitatea cetățenilor și societății civile să monitorizeze modul de desfășurare a achiziției. Regulamentul nu prevede nici posibilitatea participării reprezentanților societății civile în grupul de lucru pentru achiziții publice. Lipsa de transparență este unul dintre principalii factori care determină utilizarea frauduloasă/irosirea banilor publici.

 

 

Concluzii

De mult ori, unele dintre circumstanțele imprevizibile care justifică desfășurarea achizițiilor de urgență, făcând abstracție de prevederile în vigoare, ar fi putut prevăzute în condițiile unei atitudini diligente și profesioniste. Dacă achiziția repetată de blanchete pentru acte de identitate și tehnologii de personalizare ar fi fost inițiată în luna septembrie sau octombrie a anului 2021, imediat după anularea primei licitații, este posibil că războiul din țara vecină nu ar fi afectat posibilitatea Agenției Servicii Publice de a elibera acte de identitate tuturor celor care le solicită. Cel puțin, deficitul de blanchete nu ar fi fost atât de sever, iar necesitatea unei achiziții în condiții de urgență nu ar fi survenit. Pe lângă bugetul public, aceste circumstanțe sunt de natură să afecteze dreptul cetățenilor Republicii Moldova la liberă circulație. Deși autoritățile ne dau asigurări că vor informa celelalte state referitor la valabilitatea actelor de identitate ale Republicii Moldova expirate începând cu anul 2020, nu există nicio garanție că autoritățile altor state sau companiile aeriene din alte state vor ține cont de aceste informații.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).