Blog

Costul majorat al proiectelor necalitative, cazul achiziției de lucrări de construcție a unei anexe la LT „Hyperion” din orașul Durlești
Revizii

Costul majorat al proiectelor necalitative, cazul achiziției de lucrări de construcție a unei anexe la LT „Hyperion” din orașul Durlești

Autor: AGER

 

Proiectele de construcție executate necalitativ sunt costisitoare pe termen lung. În procesul execuției ies la iveală, inevitabil, neconformități sau omisiuni care trebuie remediate prin excluderea și/sau includerea lucrărilor suplimentare. Putem admite apariția unor circumstanțe neprevăzute, în rezultatul cărora devin necesare modificări nesemnificative. Totuși, atunci când la etapa executării lucrărilor se constată că proiectantul nu a inclus în proiect rețele electrice și de alimentare cu apă, sau semnalizarea antiincendiu și rețele de comunicație la un obiectiv cu destinație de instituție de învățământ, acest lucru vorbește clar despre omisiuni grave la etapa de proiectare. 

Acesta este cazul lucrărilor de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la Instituția Publică LT „Hyperion” din orașul Durlești, contract de achiziții publice încheiat în rezultatul licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1623409152934. Executorul „ConsModern” SRL, împreună cu reprezentanții Primăriei or. Durlești, au elaborat 26 de acte de constatare, din care ies la iveală neconformitățile în proiectul anexei, elaborat de „Arhicreativ” SRL, dar și unele replanificări dispuse de conducerea liceului LT „Hyperion”. Toate aceste ajustări vin la pachet cu lucrări și cheltuieli suplimentare, care se ridică la 15% din valoarea contractului inițial, limita prevăzută de Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Cele 26 acte de constatare, elaborate pe parcursul executării lucrărilor, deși semnate, sunt nedatate. Până la acest moment, autoritatea contractantă nu a încheiat acorduri adiționale de majorare a contractului cu operatorul economic în baza acestor acte de constatare, din motiv că, deși suntem în luna august, Primăria or. Durlești nu are încă aprobat bugetul pentru anul 2023. Toate costurile suplimentare ar urma să fie acceptate în urma aprobării bugetului pentru anul 2023. În timp ce primărița or. Durlești acuză public consilierii că blochează proiectele în implementare, prin faptul că nu votează bugetul, consilierii locali susțin că refuză să voteze bugetul deoarece contabila Primăriei nu se prezintă la ședințele Comisiei buget și finanțe pentru a prezenta informațiile care justifică bugetul și rectificările la acesta (ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului Local se găsește la https://durlesti.primariamea.md/category/noutati/). 

 

Contextul construcției anexei cu regimul de înălțime  P+2E la LT„Hyperion”, or. Durlești 

Schița inițială a proiectului a fost elaborată de proiectantul „Arhicreativ” SRL în anul 2019. Conform surselor de care dispunem, aceștia ar fi promis administrației liceului că vor obține și finanțare, cu condiția ca tot ei să elaboreze proiectul. Aceleași surse ne-au comunicat că pentru schița de proiect a anexei, s-ar fi plătit o sumă de 105 mii lei, dar nu cunoaștem care a fost costul pentru elaborarea proiectului. Informații despre aceste contracte nu apar pe pagina Agenției Achiziții Publice (AAP). În final, cea mai mare parte a banilor pentru construcția anexei au fost alocați de municipalitate (info aici), iar 2,5 milioane lei au fost alocați de Primăria or. Durlești, conform planului de achiziții pentru anul 2022

 

Stegulețe roșii în desfășurarea procedurii de licitație

În anul 2021, Primăria or. Durlești a desfășurat licitația deschisă pentru achiziția de lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică LT „Hyperion” din or. Durlești, nr. ocds-b3wdp1-MD-1623409152934. Informația din sistemul MTender sugerează că, în cadrul procedurii menționate, autoritatea contractantă a favorizat agentul economic „ConsModern” SRL. Aceste suspiciuni reies din obiectul contestațiilor și din acțiunile autorității contractante drept urmare a contestațiilor depuse.

La procedura în cauză, au fost depuse două contestații asupra documentației de atribuire, de un operator economic care nu a depus ulterior ofertă. Drept urmare a contestațiilor, autoritatea contractantă a redus termenul de depunere a ofertelor de la 6 august 2021, până la 30 iulie 2021 (fapt ce reiese din secțiunea clarificări din MTender), deși Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) nu dispune reducerea acestui termen. Mai mult, nici măcar nu menționează despre vreo pretenție referitor la termenul de depunere a ofertelor. Reducerea termenului are în general efecte și asupra concurenței. 

În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta „ConsModern” SRL, cu prețul mai mare decât alte trei oferte. Prin decizia nr. 03D-659-21 din 16.09.2021, ANSC a dispus anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertei contestatorului „Hiperteh” SRL. După decizia ANSC, autoritatea contractantă a atribuit contractul „Hiperteh” SRL, dar acest gest pare mai degrabă destinat să mimeze conformarea față de decizia ANSC. Decizia de atribuire a contractului „Hiperteh” SRL a fost contestată de „ConsModern” SRL, care a invocat neconformitatea acesteia. În poziția sa, autoritatea contractantă nu și-a apărat decizia de a desemna câștigătoare oferta „Hiperteh” SRL, ci a lăsat la discreția ANSC să decidă. Reprezentantul autorității contractante a declarat că oferta a fost desemnată câștigătoare, deși mai mulți membri ai grupului de lucru au avut opinii separate. ANSC constată că autoritatea contractantă nu a adus drept dovadă nicio opinie separată la decizia de atribuire, deci existența acestora nu s-a confirmat. Mai mult, autoritatea contractantă a mai menționat că, după un demers din partea „ConsModern” SRL, au fost depuse demersuri la CNA, în legătură cu unele suspiciuni de falsificare a actelor. ANSC a respins contestația, argumentând că pretențiile de neconformitate a ofertei „Hiperteh” SRL nu au fost probate, acestea referindu-se la acte nesolicitate în anunțul de participare. 

Abordarea adoptată de autoritatea contractantă în strategia sa de apărare semnalează o posibilă înțelegere între autoritatea contractantă și „ConsModern” SRL de a elimina din cursă un concurent nedorit. Se crează impresia că s-a încercat obținerea unei decizii favorabile de la ANSC, care să acopere această înțelegere, lucru care nu s-a întâmplat. La scurt timp, pe pagina AAP a apărut informația cu privire la încheierea contractului de achiziții publice între Primăria or. Durlești și „ConsModern” SRL. Astfel, autoritatea contractantă nu s-a ținut de propria decizie și nici de cele ale ANSC.

 

Numeroasele ajustări în procesul de executare a contractului

Contractul de achiziții publice a fost încheiat între Primăria or. Durlești și „ConsModern” SRL la data de 11.11.2021. Pe pagina Agenției Achiziții Publice apare un acord de majorare a contractului cu 197 000 lei, din 22.12.2022. Anunțul privind modificarea l-am identificat în BAP nr 27 din 04.04.2023, pag. 275. În anunțul de modificare nu este indicat foarte clar dacă este vorba de majorarea contractului, așa cum apare pe pagina AAP, sau de ajustare la inflație. La tipul modificărilor este indicat „Modificarea termenului de valabilitate”, ceea ce este incorect. În secțiunea „Descrierea achiziției înainte și după modificare”, se menționează despre ajustarea contractului nr. 29-AP cu suma de 197 000 lei, în legătură cu emiterea deciziei privind rectificarea bugetului or. Durlești pentru anul 2022. Decizia de ajustare nu conține calcule care ar justifica ajustarea.

În procesul de executare, operatorul economic „ConsModern” SRL, împreună cu reprezentanții Primăriei or. Durlești, au elaborat 26 de acte de constatare nedatate, prin care se constată neconformități în proiect și în devizele locale, precum și necesitatea ajustărilor. Primele acte de constatare au fost semnate și de proiectantul „Arhicreativ” SRL. La baza actelor de constatare au fost elaborate devize semnate, la acest moment, doar de operatorul economic „ConsModern” SRL. Numărul mare de acte de constatare în vederea modificării proiectului de execuție vorbește, întâi de toate, despre calitatea proastă a proiectului elaborat de „Arhicreativ” SRL, altfel, nu ne-am putea explica numărul mare de modificări necesare. Totodată, o eroare pe care o observăm în actele de constatare este faptul că nu este indicat clar ce lucrări au fost excluse și cu ce alte lucrări au fost înlocuite, ceea ce lasă spațiu pentru înțelegeri frauduloase între semnatarii actelor de constatare, deoarece nu este clară valoarea lucrărilor excluse în raport cu valoarea lucrărilor incluse. Acesta reprezintă un indicator de risc de fraudă și corupție.

 

În continuare expunem conținutul actelor de constatare, la care am obținut acces.

 

Actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 1, nedatat, atestă necesitatea unor modificări și concretizări la proiect și în devizul local nr. 2-1-1 „Soluții constructive. Rezistența”. 

  1. Fundațiile monolite. La îndeplinirea lucrărilor de excavare a terenului pentru turnarea betoanelor în fundațiile monolite, s-au găsit grunturi slabe și necompactabile, respectiv a survenit necesitatea de a coborî cota tălpii fundațiilor.
  2. Platformă de pământ sub pardoselile de la parter. Compartimentul „Rezistența. Planșa 1.1 – planul excavației. Planșa 16 – specificațiile pardoselilor. În interiorul anexei proiectate, axele 1-9/A-C, între cotele – 0,300 și -1.400, s-au depistat grunturi slabe, (gunoi), și grunturi necompactabile. Ca rezultat, s-a hotărât de a schimba gruntul vechi pe argilă compactabilă.

Astfel, în devizul semnat doar de „ConsModern” SRL, s-a constatat necesitatea de a include lucrări de 224 646,26 lei.

Lucrările așa-zis „neprevăzute”, au apărut de fapt din lipsa de diligență a proiectantului, care nu a efectuat studiul geologic al terenului pe care urma a fi construită anexa, deși acest lucru era obligatoriu. Valoarea lucrărilor suplimentare incluse a fost de 156 814,31 lei.

 

Actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 2, nedatat, prevede necesitatea de a efectua noi modificări la compartimentul „Rezistență”. Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor de construcție-montare a scheletului la obiectivul dat, s-a constatat necesitatea de a include adăugător 344 bare de armătură la nodurile de sudare la coloane și grinzi. Au mai fost incluse 20 de plastine de metal la planșeul și grinzile de la cota 2.900 și 20 de plastine de metal la planșeul și grinzile de la cota 5.900, la ambele fiind schimbate consolidările de bare d22mm, 1=1400mm pe 22mm, 1=2800 mm – câte 12 bucăți și consolidările de bare d22mm, 1=2400mm pe d22mm, 1=5400mm – câte 6 bucăți. Au mai fost adăugate câte 16 bucăți bare d16mm, 1=16,0m pe axele 2-3/A-C, la cotele 2.900 și 5.900. De asemenea, au mai fost adăugate armătură și beton la fundații și pereți despărțitori și desfaceri de beton-armat existent la fundația veche. Valoarea lucrărilor incluse se ridică la 85 877,33 lei.

 

Actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 3, nedatat, prevede necesitatea unor noi modificări la următoarele capitole:

  1. DL nr. 2-1-1, „Soluții constructive”, cap. 9, Elemente metalice. Proiectul la compartimentul „Rezistența”, planșele nr. 25-31.

S-a luat hotărârea de a înlocui și de a procura țeavă profilată de metal 150*150*6mm, în schimbul țevii profilate 150*150*5mm, sub pretextul situației excepționale din țară, care a provocat reducerea importului în țară și lisa asortimentului de metal.

  1. DL nr. 2-2-2, „Soluții constructive”, cap. 10, Structura din lemn a acoperișului. Proiectul la compartimentul „Rezistența”, planșele nr. 10,32.

Se constată existența unor discrepanțe în proiect, și anume că la calcularea suprafeței totale a acoperișului, nu a fost inclusă suprafața acoperișului de pe perimetrul clădirii sălii sportive și a galeriei, precum și suprafața de acoperiș (streșina), începând de la hotarul sălii sportive cu auditoriile (axa 4, cota 8.750/10.500). În devizul de cheltuieli nu sunt specificate pozițiile privind finisarea streșinei. Se propune varianta de streșină din tablă protejată anticoroziv culoarea albă (lambriu), montată pe carcasă din lemn din rigle de rășinoase. 

Valoarea lucrărilor suplimentare incluse este de 49 372,98 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 4, nedatat, se constată că, pe parcursul efectuării lucrărilor de terasament, la fundațiile galeriei, care au fost proiectate la cota -1700, s-a stabilit trecerea traseului de termoficare existent la cota de jos -1700. S-a luat hotărârea de a coborî talpa fundațiilor de la galerie la cota de -2.300, pentru trecerea fundațiilor neîntrerupte. Valoarea lucrărilor incluse drept urmare a neconformității proiectului a fost de 23 570,58 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 5, nedatat, se constată că în proiect, la compartimentul „Rezistența”, planșele 25-31, în specificarea elementelor de metal, pe axele A și C/4-9, lipsește țeava pătrată 140*140*6mm, de pe marginea acoperișului. De asemenea, pe axele A și C/1-4, s-a modificat pentru țeava 140*100*5mm – 12m*4 buc. Valoarea materialelor și lucrărilor incluse este de 104 321 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 6, nedatat, s-a constatat că, conform planșelor nr. 34 – 37 din proiect, și devizului local nr. 2-1-1, „Soluții constructive”, capitolul nr. 11, compartimentul „Peretele de sprijin”, nu au fost luate în calcul lucrările de terasament la lucrările de construire a peretelui de sprijin. De asemenea, s-a constatat că în spatele peretelui de sprijin e amplasată fântâna cu conectările apeductului pentru aprovizionarea clădirii școlii și a cazangeriei, din țevi PN cu d50mm. Valoarea lucrărilor incluse conform devizelor semnate de executor este de 12398,95 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 7, nedatat, s-a constatat executarea zidăriei pereților despărțitori cu gr. 120mm din cărămidă la cotele 2.900 și 5.900. Valoarea lucrărilor executate suplimentar a fost de 243 848,51 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 8, nedatat, se constată că, în urma executării lucrărilor de zidărie a pereților despărțitori, din cărămidă, la cotele 2.900 și 5.900, axele 3-4/A-C, la inițiativa directorului Liceului, s-a solicitat replanificarea pereților pentru încăperile 5, 6. Ca urmare, a fost demolată zidăria din cărămidă – 26,2 m.p. și s-a executat zidăria din cărămidă – 9,81 m.p. cu montarea buiandrugilor/centurii – 4,0 m.l. În urma lărgirii galeriei, trecerea din încăperea nr. 1 spre galerie, cota 0,000, din partea directorului Liceului s-a solicitat executarea adăugătoare a golului pentru montarea ușii. Ca urmare, s-a demolat peretele din zidărie din blocuri de calcar – 0,29m.c., și s-au executat alte lucrări aferente. 

Nu este clar de ce administrația liceului nu a solicitat modificarea proiectului la o etapă incipientă, pentru a evita demolarea zidariei deja construite, evident cu costuri suplimentare.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 9, nedatat, se constată modificări la proiect, și anume, la lucrările de montare a rețelelor de canalizare exterioară – pentru trecerea prin zidul de beton armat existent, s-a executat gaura cu d150mm, de lungimea 1180mm. Valoarea lucrărilor incluse a fost de 11 460,35 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 10, nedatat, se constată că în proiect nu fost elaborat compartimentul „Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare”. De comun acord, după consultările în comisie, s-a propus de a monta rețelele exterioare de alimentare cu apă din țevi PE100 cu d50mm și rețele exterioare din țevi PVC SN4 cu d110mm. 

Într-adevăr, în proiect nu am regăsit compartimentul „Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare”, ceea ce reprezintă o eroare foarte gravă. Pe de altă parte, este inexplicabil cum ofertanții sau potențialii ofertanți la procedura de achiziție nu au clarificat acest aspect, or era evidentă omisiunea proiectantului.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 11, nedatat, s-a constatat necesitatea de a monta ușa de evacuare cu mâner antipanică (rezervă), la cota 0,000, axele A/8-9 și de a mări golul ușii la intrarea de la parter în sala sportivă, cota 0.000, axele 4/B-C, pentru evacuarea în cazuri excepționale a personalului și elevilor din sala sportivă. Pentru montarea ușii a fost necesară demolarea unei părți din zidăria deja construită. De asemenea, au fost montate ferestre din profile de aluminiu. Valoarea lucrărilor incluse ajunge la 169 166,21 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 12, nedatat, s-a constatat necesitatea unor lucrări suplimentare la sala sportivă. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 15980,40 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 13, nedatat, s-a constatat că suprafața acoperișului a fost calculată incorect în proiect (a fost calculat 754,72 m.p, dar s-a executat 883,5 m.p), ceea ce a făcut necesară includerea lucrărilor suplimentare.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 14, nedatat, s-a constatat că suprafața reală a suprafețelor termoizolate la pereți și deschisuri o depășește pe cea din proiect. Respectiv, a fost necesară includerea lucrărilor suplimentare de 57 264,56 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 15, nedatat, s-a constatat că excluderea și includerea unor lucrări adăugătoare la finisarea tavanelor și grinzilor, finisarea pereților, coloanelor și deschisurilor la ferestre și uși, includerea placării rețelelor inginerești cu PGC pe schelet metalic. 

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 16, nedatat, s-a constatat modificarea și includerea cantităților suplimentare la compartimentele Pardoseli tip PA-1. Sala sportivă. De asemenea, în rezultatul reamplasării încăperilor de pe etaje și reproiectării galeriei, s-a modificat suprafața de pardoseli în coridoare, băi, vestiare și ateliere. Au fost incluse lucrări suplimentare și în rezultatul neincludereii în proiect a placării scării cu trepte cu gresie.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 17, nedatat, s-a constatat că în proiect lipsește calculul pentru efectuarea marcajului pe podele pentru baschet. Respectiv, au fost incluse lucrări suplimentare.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 18, nedatat, s-a constatat necesitatea includerii a 10 seturi adăugătoare de lavoar, 18 seturi de vase de closet, iar întrucât în proiect a fost prevăzută doar alimentarea cu apă rece, s-a constatat necesitatea instalării boilerelor pentru prepararea apei calde, montarea conductelor pentru apa rece și caldă la lavoare și băi, montarea cabinei de duș cu boiler, montarea a 18 vase de closet  turcești, montarea vasului de closet pentru profesori. Valoarea acestor lucrări ajunge la 156 406,9 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor adăugătoare nr. 19, nedatat, se constată că în documentația de proiect lipsește compartimentul de semnalizare incendiu și rețele de comunicație. Această omisiune foarte gravă din documentația de proiect a determinat necesitatea includerii lucrărilor suplimentare de 161 392,63 lei. Totodată, este inexplicabil că nici ofertanții nu au clarificat lipsa acestui compartiment.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 20, nedatat, s-a constatat neincluderea în proiect și în devizul DL nr. 2-1-5. „Încălzire, Ventilare, Condiționare”, cap. 1.2.4., pozițiile 88-96, a cheltuielilor pentru procurarea și montarea utilajului corespunzător. 

În devizul local de resurse prezentat de operatorul economic „ConsModern” SRL la procedura de achiziție, în MTender, regăsim totuși echipamentul necesar, costul total fiind indicat 30 646,63 lei. Dacă sunt unele costuri pentru utilaje și lucrări neincluse la acest capitol, aceasta reprezintă inclusiv o eroare a operatorului economic.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 21, nedatat, s-a constatat necesitatea includerii unor lucrări suplimentare la compartimentele „Soclu” și „Pereu”. Valoarea acestor lucrări a fost de 107 218,74 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor neprevăzute nr. 22, nedatat, s-a constatat necesitatea excluderii și includerii lucrărilor la compartimentul „Montarea ușilor interioare”, în rezultatul replanificării încăperilor de pe etaje. În devizul elaborat de executor, este indicată o valoare totală a lucrărilor de 2 246,88 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor adăugătoare nr. 23, nedatat, s-a constatat necesitatea de modificări și concretizări la compartimentul „Încălzire, Ventilare și Condiționare”. Sub temeiul eficientizării sistemului de căldură, s-a luat hotărârea de a exclude contoarele de la etajele 2 și 3, cu reutilarea nodului de distribuire de la parter prin montarea pompelor de circulație, modelul GHN 32/70-180 în număr de 4 buc: pentru fiecare nivel câte o unitate și pentru sala sportivă separat. Sub temeiul creării condițiilor confortabile în vestiare, pe timp răcoros, s-a luat hotărârea de a monta în fiecare încăpere câte un radiator de oțel, de modelul 22k-500-1000 – 2 buc. De asemenea, țevile din oțel negru au fost înlocuite cu țevi PVC la compartimentul „Sistem de încălzire”, iar cochiliile de vată minerală au fost înlocuite cu mansoane de izolație specială pentru fiecare diametru respectiv. Valoarea lucrărilor adăugătoare este de 43 988,87 lei.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor adăugătoare nr. 24, nedatat, s-a luat hotărârea de a modifica iluminatul interior, în urma replanificării încăperilor.

 

Prin actul de constatare a lucrărilor adăugătoare nr. 25, nedatat, se constată că lipsesc proiectele la rețelele exterioare de alimentare cu energie electrică, la rețelele exterioare de apă și conectarea la rețelele de canalizare orășenești. Astfel, s-a luat hotărârea de a conecta obiectul la rețelele existente a LT „Hyperion”.

Aceasta este o omisiune gravă a proiectantului. Totodată, nu este clar de ce această omisiune nu a fost clarificată de ofertanți la procedura de achiziție. 

 

Prin actul de constatare a lucrărilor adăugătoare nr. 26, nedatat, se constată decizia de a exclude zidăria pereților interior din cărămidă și instalarea ușilor din profil PVC în blocurile sanitare și de a monta pereți despărțitori, cu uși din profile de aluminiu. Valoarea lucrărilor suplimentare ajunge la 137 570, 36 lei.

 

Cele mai multe neconformități din proiectul de execuție și caietul de sarcini la procedura în cauză, nu au fost clarificate de potențialii ofertanți. Totuși, unele omisiuni au fost sesizate, și anume lipsa pieselor de legătură la compartimentul „țevi de canalizare”. Autoritatea contractantă a răspuns că piesele de legătură se vor include din contul lucrărilor neprevăzute. Această abordare denotă superficialitatea persoanelor responsabile din cadrul Primăriei or. Durlești și o posibilă complicitate cu proiectantul, căruia, în mod normal, ar fi trebuit să-i ceară corectarea proiectului și devizelor. 

Neincluderea pieselor de legătură nu poate fi interpretată ca ,,circumstanțe neprevăzute”, ci ca o eroare în elaborarea proiectului de execuție și devizelor locale. Totodată, aceste erori lasă spațiu de manevră autorităților contractante, care vor accepta majorarea contractului cu includerea lucrărilor suplimentare, dacă executorul lucrărilor este favorit, și va refuza majorarea în caz contrar.

 

Riscurile aferente executării lucrărilor de construcție a anexei cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică LT„Hyperion” din or. Durlești

 

Modificarea contractelor de achiziții reprezintă o practică obișnuită, prevăzută de legea achizițiilor publice, pentru a fi aplicată în cazul necesității excluderii sau includerii unor lucrări. Totuși, în cazul de față, observăm mai mulți indicatori de risc. Multe din circumstanțele neprevăzute invocate sunt de fapt, omisiuni grave ale proiectantului „Arhicreativ” SRL, precum neincluderea în proiect ale unor rețele sau sistemului de semnalizare antiincendiară. O altă problemă este complicitatea autorității contractante cu proiectantul, asumându-și costurile suplimentare ce au fost cauzate de erorile grave din proiect. Chiar și în răspunsul la clarificări, autoritatea contractantă a afirmat că omisiunile din caietul de sarcini vor fi incluse din contul lucrărilor neprevăzute. Planificarea defectuoasă reiese și din faptul că, deși autoritatea contractantă deja dispunea de un proiect elaborat în anul 2020, abia pe parcursul executării lucrărilor, administrația instituției de învățământ a decis să replanifice încăperile din anexă, demolând o parte din zidăria construită și reconstruind.

Trezește semne de întrebare și modul în care au fost elaborate actele de constatare a necesității de includere a lucrărilor suplimentare. În general, operatorii economici solicită încheierea acordurilor adiționale de majorare a contractelor de achiziții publice, la momentul apariției circumstanțelor neprevăzute, și chiar ezită să continue lucrările dacă aceste solicitări nu le sunt acceptate, pentru că nu doresc să-și asume cheltuieli care riscă să nu fie compensate. În cazul expus, avem tocmai 26 de acte de constatare a lucrărilor neprevăzute, nedatate, elaborate pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor, antreprenorul așteptând răbdător ca Primăria or. Durlești să adopte bugetul pentru anul 2023, unde să fie prevăzută alocarea suplimentară a unei sume echivalente cu 15% din valoarea contractului. Observăm că, și în cazul ajustării contractului din decembrie 2022, drept temei pentru acceptarea ajustării cu 197 000 lei a servit revizuirea bugetului pentru anul 2022. Răbdarea și încrederea operatorului economic „ConsModern” SRL, care-și asumă costuri suplimentare pe toată perioada de execuție a lucrărilor, fără ca acestea să fie compensate pe parcurs, trădează o posibilă înțelegere între acesta și funcționarii din Primărie, care au semnat actele de constatare, chiar dacă acestea nu conțineau informații complete despre lucrările excluse în raport cu cele incluse. Prin urmare, nici valoarea adevărată a lucrărilor suplimentare nu este clară. Pe de altă parte, ne amintim de acuzațiile Doamnei primar la adresa consilierilor locali, care nu votează bugetul, și acuzațiile consilierilor la adresa contabilei Primăriei, precum că nu prezintă informațiile justificative pentru avizarea și aprobarea bugetului or. Durlești, despre care am scris în prima parte a acestui articol. Acest conflict, la fel, trădează posibile interese și situații de fraudă. Chiar și modul în care a decurs procedura de licitație și abordarea Primăriei or. Durlești în strategia de apărare la contestație, lasă de înțeles că acest operator economic a fost favorizat.

 

 

Sursa foto: facebook / Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Hyperion”, or. Durlești

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).