Blog

Cum a fost subminată implementarea unui sistem eficient de monitorizare electronică a infractorilor, prin achiziții trucate desfășurate în 2019-2021
Revizii

Cum a fost subminată implementarea unui sistem eficient de monitorizare electronică a infractorilor, prin achiziții trucate desfășurate în 2019-2021

Autor: AGER

 

Notă din 14.09.2023: După publicarea articolului, am fost contactați de fostul director al INP, A. Iavorschi, care a precizat că cerințele tehnice din raportul analizat de echipa AGER, menționat în text, au avut caracter de recomandare, nefiind obligatorii pentru grupul de lucru din cadrul INP. 

Totuși, considerăm că luarea în considerare a recomandărilor ar fi asigurat implementarea unui sistem eficient de monitorizare electronică or, omisiunea unor cerințe tehnice, în contextul informațiilor din presă, ridică semne de întrebare cu privire la echipamentele procurate.

 

 

 

Autoritățile Republicii Moldova beneficiază de mulți ani deja de programe pentru promovarea justiției eficiente. Unul dintre acestea a fost programul Consiliului Europei (CoE) „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, implementat în perioada martie 2018 – februarie 2021 și care prevedea o aliniere mai strânsă a sistemului de justiție penală din țară, inclusiv domeniul penitenciar și probațiune, cu standardele și recomandările Consiliului Europei, care are drept obiectiv general de a asigura un respect mai ridicat al drepturilor omului și al statului de drept prin asistarea autorităților naționale în construirea unui sistem de justiție penală funcțional eficient, bazat pe principiile umanizării, resocializării și justiției restaurative. Unul dintre componentele acestui program a fost achiziționarea/închirierea echipamentelor de monitorizare electronică (ME) și furnizarea recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora (Clarificare: Raportul elaborat în cadrul programului menționat avea drept scop analiza termenilor de referință ai proiectului elaborat de Serviciul de Probațiune în scopul achiziționării sau închirierii echipamnetelor de monitorizare electronică, achiziția acestora fiind de responsabilitatea INP). În plus, scopul acestei misiuni a fost de a recomanda specificațiile tehnice,  echipamentele și modelele ME cele mai potrivite pentru Serviciul de Probațiune din Republica Moldova atât prin analiza de piață, cât și prin furnizarea costurilor estimative. 

Dispozitivele de monitorizare electronică sunt tehnologii folosite de către sistemele de justiție penală pentru a supraveghea și urmări persoanele condamnate sau suspectate de infracțiuni în regimul eliberării condiționate. Aceste dispozitive sunt utilizate pentru a menține controlul asupra mișcărilor și activităților persoanelor în privința cărora există riscul de a se eschiva de la justiție. Principalul tip de dispozitiv de monitorizare electronică este Brățara electronică – un dispozitiv sub formă de brățară care este purtat de către persoană la încheietura mâinii sau a piciorului. Acesta conține un emițător GPS care urmărește și înregistrează mișcările persoanei și poate emite alerte către autoritățile competente.

Inspectoratul Național de Probațiune (în continuare INP) a beneficiat de expertiză calificată din afara țării în vederea elaborării unor specificații tehnice calitative, fiind realizat un raport cu recomandări pentru îmbunătățirea proiectului existent de termeni de referință elaborat de INP în anul 2018. În cadrul acestei activități, a fost investigată piața și a fost pus la dispoziție INP o prezentare generală a acesteia (un raport de analiză a producătorilor, împreună cu specificațiile acelor producători pentru echipamentele de monitorizare electronică). În mod misterios, achizițiile ce au urmat nu au avut la bază specificațiile tehnice elaborate cu suportul experților, în cadrul programului Consiliului Europei (Clarificare: În raport se regăsește secțiunea intitulată „Specificații tehnice revizuite”, ce avea caracter de recomandare pentru INP, formulate de exerții contractați în cadrul programului CoE. Am observat că specificațiile tehnice elaborate ulterior de INP pentru procedurile de achiziții publice nu au inclus multe dintre recomandările din acel raport.).

Termenul ,,infractor”, în cadrul acestui articol, se referă la persoanele în privința cărora este dispusă purtarea echipamentului de monitorizare electronică; nu persoană care a săvârșit o infracțiune.Persoanele care sunt obligate să poarte echipamente de monitorizare electronică pot fi achitate în cadrul procesului penal.

Având în vedere că subiectul este unul de interes public sporit, dar și în contextul mai multor cazuri reflectate în presă cu privire la dispozitivele de monitorizare, am decis să analizăm achizițiile de astfel de dispozitive desfășurate pe parcursul ultimilor ani, în baza datelor publice disponibile în sistemul MTender și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice. Ulterior, monitorii AGER au adresat solicitări de informații către INP, urmare a cărora au obținut mai multe documente care au stat la baza prezentei analize, și anume:

 • „ANALIZĂ ȘI RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROIECTULUI EXISTENT DE TERMENI DE REFERINȚĂ ELABORAT DE SERVICIUL DE PROBAȚIUNE AL REPUBLICII MOLDOVA”, elaborat în cadrul Programului Consiliului Europei „PROMOVAREA UNUI SISTEM DE JUSTIȚIE PENALĂ CARE RESPECTĂ DREPTURILE OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA” – COMPONENTA 2, August 2018”;
 • „Anexa 1: Analiza Furnizorilor EM”;
 • Deciziile de atribuire și dările de seamă pentru procedurile de achiziții monitorizate, desfășurate în perioada 2019 – 2021.

Accesul la documentele menționate ne-a permis să identificăm mai mulți indicatori de risc sub aspect de fraudă și trucare a procedurilor de achiziții, și inclusiv sub aspectul impactului asupra eficienței utilizării banilor publici. O parte din specificațiile tehnice stabilite inițial au fost excluse, în special cele ce țin de standardele ISO/IEC și certificatele de conformitate CE. De asemenea, au fost excluse mai multe specificații ce vizează tipul de aplicații de software, securitatea și algoritmii de criptare a datelor, posibilitatea utilizării urmăririi prin localizare alternativă prin intermediul rețelei celulare în absența GPS-ului, cât și cerința ca benzile de fixare a dispozitivelor de urmărire să prezinte serii în vederea identificării fiecăreia pentru dovezile privind tentativele de intervenție. Excluderea acestor cerințe afectează direct atât performanța sistemului software și dispozitivelor de urmărire, cât și siguranța că infractorii aflați sub urmărire cu ajutorul acestor dispozitive nu le vor putea scoate sau nu se vor putea eschiva în alt mod monitorizării exercitate în acest mod de INP.

Specificațiile tehnice elaborate inițial se refereau la următoarele componente:

 1. Stație de monitorizare;
 2. Dispozitiv individual de urmărire monobloc (SMUI);
 3. Sistem de urmărire a infractorului din două piese (SUIDP);
 4. Software de monitorizare electronică (SME);
 5. Centru de date (CD).

Totodată, documentul mai conținea:

 1. Cerințe privind vânzătorul și serviciile de asistență tehnică;
 2. Cerințe de instruire.

 

 

 

Modificarea specificațiilor tehnice elaborate cu suportul experților străini în cadrul programului CoE

Ne propunem să elucidăm succint ce specificații au fost modificate și/sau excluse înainte de inițierea procedurilor de achiziție de INP pornind de la punctele enumerate mai sus.

Stația de monitorizare reprezintă o componentă opțională a unui sistem de urmărire a infractorului care emite și/sau recepționează semnale radio, și este utilizată pentru îmbunătățirea preciziei și autonomiei acumulatorului unui Sistem de urmărire a infractorului (SUI). În specificațiile modificate de autoritatea contractantă, aceasta a fost înlocuită cu un Sistem de control a semnalului emis de Dispozitiv de identificare personală (DIP).

Componenta Dispozitiv individual de urmărire monobloc (SMUI) a fost exclusă, autoritatea contractantă alegând să achiziționeze doar sisteme de urmărire a infractorului în două piese (SUIDP) în cadrul a patru proceduri de achiziție publică. Echipamente individuale de urmărire monobloc (SMUI) au fost achiziționate doar printr-o procedură de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare (NFP), de la același operator economic care a obținut contractele în toate celelalte patru proceduri de achiziție. În rapoartele elaborate de experți în programul CoE, au fost prezentate avantaje și dezavantaje pentru ambele tipuri, fără a se acorda preferință vreunuia din ele. Nu este foarte clară rațiunea pentru care autoritatea contractantă a optat doar SUIDP în cadrul a patru proceduri de achiziție, și doar pentru SMUI în cadrul unei proceduri de achiziție prin NFP.

Din specificația tehnică inițială au fost excluse următoarele cerințe:

 • Receptorul SUIDP trebuie să prezinte un ecran pentru primirea mesajelor text și să poată transmite comunicări vocale infractorului.
 • Benzile de fixare trebuie să prezinte serii în vederea identificării fiecăreia pentru dovezile privind tentativele de intervenție.
 • În absența GPS-ului, dispozitivul trebuie să poate utiliza urmărirea prin localizare alternativă prin intermediul rețelei celulare.
 • Trebuie să fie posibilă reîncărcarea receptorului SUIDP prin utilizarea unei prize de mașină de 12V.
 • Trebuie să fie posibilă trimiterea de mesaje particularizate de la sistemul de monitorizare la distanță, precum și primirea și recunoașterea acestora pe receptorul SUIDP de către infractor.
 • Receptorul SUIDP trebuie să poată efectua apeluri de voce, însă numai către serviciile de urgență și către centrul de monitorizare.
 • Receptorul SUIDP trebuie să poată primi apeluri de voce.
 • Trebuie să poată fi posibilă efectuarea de apeluri de voce și transmiterea de date în mod concomitent.
 • Toate comunicările către și dinspre SUIDP trebuie să fie criptate utilizând algoritmi standard de criptare, conform specificațiilor din ISO/IEC 18033.
 • SUIDP trebuie să respecte cu cerințele pentru securitatea produsului specificate în IEC 60950-1:2005 +A1, A11, A12.
 • SUIDP trebuie să respecte Directiva privind echipamentele radio (Directiva 2014/53/UE)
 • SUIDP trebuie să respecte Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) 2014/30/UE.
 • DIP SUIDP trebuie să prezinte un coeficient IP68 conform specificației din standardul EN 60529.

Excluderea acestor specificații afectează direct calitatea și performanța dispozitivelor ce urmau a fi achiziționate. Considerăm incident – un indicator de risc în ce privește posibila favorizare a unui producător/operator economic ale cărui bunuri nu corespund standardelor europene și care nu ar fi putut obține un contract în cazul menținerii specificațiilor inițiale. În acest context, accentuăm că în toate cele cinci proceduri de achiziție, contractele au fost atribuite unui singur operator economic – FCP „Infoexpres” SRL.

De la componenta Software de monitorizare electronică (SME) au fost excluse următoarele cerințe tehnice:

  • SME trebuie să constituie un sistem sigur bazat pe web și trebuie să ofere acces sigur pentru utilizatorii autorizați. SME trebuie să fie furnizat în baza modelului de licențiere Software ca serviciu (SaaS).
  • Gradul actual de încărcare cu dosare în funcție de loc și de ofițerul de supraveghere, inclusiv numele infractorului, data de expirare, identificatorul, sursa, demografia de bază și nivelul de risc determinate de metoda utilizatorilor. Gradul total de încărcare cu dosare în funcție de ofițer și de loc.
  • Interdicția individuală a infractorului programată în funcție de ofițerul de probațiune supraveghetor și de dată.
  • Rapoarte de evenimente în funcție de tip, dată și apariția cumulativă.
  • Numărul de infractori conectați în timpul intervalelor variabile în funcție de capacitatea sistemului.
  • Să afișeze o caracteristică de cercetare în funcție de adresă și puncte de interes.
  • Să diferențieze clar între pozițiile GPS și pozițiile alternative bazate pe rețeaua GSM (LBS).
 • Să dispună de o caracteristică pentru identificarea dispozitivelor ME care se încadrează într-o distanță configurabilă față de locul dat într-un interval de timp specificat.
 • Caracteristicile de programare ale SME trebuie să fie grafice, intuitive pentru creație, editare și înțelegere. Pentru a diferenția între diferite controale de program este necesară o schemă de codificare după culoare.
 • Caracteristicile de programare ale SME trebuie:
 • Să fie aplicabile programelor de interdicție și programelor asociate cu zonele de includere și excludere;
 • Să permită crearea zonelor de excludere în cadrul zonelor de includere;
 • Să permită crearea de coridoare prin zonele de includere;
 • Să poată aplica atât programe recurente, cât și unice;
 • Să poată aplica programe diferite pentru săptămâni alternative;
 • Să utilizeze culoarea pentru a face diferența între domeniul opțiunilor de programare.
 • Toate comunicările dintre SME și SM/SUIDP/SMUI sau orice alte dispozitive trebuie să fie criptate utilizând algoritmi standard de criptare, conform specificațiilor din ISO/IEC 18033.
 • SME și toate interfețele de programare (IPA-e) trebuie să fie concepute, elaborate, implementate și testate conform standardelor de top din industrie (ex. PSAOW pentru aplicații web) și să adere la obligațiile de conformitate legală, statutară și de reglementare.
 • Toate conexiunile dintre un browser client și SME trebuie să fie realizate prin Protocol securizat de transfer hipertext (HTTPS) utilizând Protocolul Securitatea nivelului de transport (SNT) Versiunea 1.2 sau mai nouă.

Componenta Centru de date (CD) se regăsea inițial în recomandările experților, acesta fiind definită ca o unitate echipată sau conectată la unul sau mai multe computere utilizată pentru recepționarea, procesarea și păstrarea datelor sistemului de urmărire a infractorului (SUI). Acesta urma a fi situat fizic în UE și să fie asigurată securitatea informațiilor și evitarea accesului neautorizat. În specificațiile tehnice ce au fost elaborate, această componentă nu se regăsea.

De la componenta de Cerințe privind vânzătorul și serviciile de asistență tehnică, au fost excluse cerințele ca vânzătorul să dispună de acreditare ISO 9001(Asigurarea calității) și ISO 27001 (Managementul securității informațiilor), cât și cerința ca toate echipamentele furnizare de Vânzător să prezinte certificat de Conformitate CE și să fie integral autorizate pentru utilizare în Europa. În specificația tehnică modificată apărea doar cerința ca Vânzătorul să prezinte certificat de conformitate și calitate, fără a indica căror standarde trebuie să corespundă acestea. Aceste modificări dau impresia că s-a dorit favorizarea unui producător sau operator economic care nu corespundea acestor cerințe. Mai mult, din decizia de atribuire pentru procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1644217069008, aflăm că unul dintre temeiurile de descalificare a operatorului economic Dalu Mol SRL a fost neprezentarea unui certificat de conformitate emis în Republica Moldova, deși tot în decizie se spune că echipamentul a fost certificat în China conform directivelor UE. Pe de o parte, astfel de pretexte merg împotriva scopurilor de îmbunătățire a specificațiilor tehnice pentru dispozitivele achiziționate și recomandărilor din proiectul CoE, iar pe de altă parte, în Republica Moldova nici nu există autorități sau instituții private care ar putea emite certificate de conformitate/calitate pentru astfel de dispozitive. Prin urmare, reafirmăm incidența indicatorului de risc ce se referă la favorizarea unui producător sau operator economic care nu corespundea acestor cerințe 

Din specificațiile tehnice modificate au fost excluse chiar și referințele la  standardele ISO/IEC 18033 Tehnologia informației – Tehnici de securitate – Algoritmi de criptare,   ISO/IEC 27001 Tehnologia informației – Tehnici de securitate – Algoritmi de criptare, ISO/IEC 9001 Sisteme de management a calității, ISO/IEC 200000-1 Tehnologia informației –  Managementul serviciilor – Partea 1: Cerințe privind sistemele de management al calității,  Managementul serviciilor – Partea 1: Cerințe privind sistemele de management al calității, IEC 60529. Gradul de protecție asigurat de carcasă (Cod IP), Ghidul INJ-1004.00. Ghid de selecție și aplicare a sistemului de urmărire a infractorului în domeniul justiției penale elaborat la Washington DC, Departamentul de Justiție SUA, precum și Regulamente și Directive ale Parlamentului European și Consiliului Europei ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal, punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și compatibilitatea electromagnetică.

 

 

 

Cum a fost favorizat operatorul economic FCP „Infoexpres” SRL în achizițiile INP

INP a desfășurat următoarele proceduri de achiziție având ca obiect procurarea sistemelor de urmărire a infractorilor:

 1. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1561448535532;
 2. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1583731719160;
 3. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008;
 4. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP) și dispozitiv electronic de supraveghere a respectării obligației de către agresor (emițător frecvență radio), nr. ocds-b3wdp1-MD-1601275801921;
 5. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a agresorului dintr-o piesă (SUPM) Monobloc GPS/GSM „Inspector B04” și dispozitivului electronic de supraveghere a respectării obligației de către agresor (emițător frecvență radio), nr. MD-2021-05-06-000001-1 din 06.05.2021;

Cu referire la procedurile de achiziție menționate, atrage atenția faptul că toate contractele au fost atribuite unui singur operator economic, FCP ,,Infoexpres” SRL, care a oferit dispozitive produse în Republica Moldova, ce nu dispun de certificate CE, certificate de conformitate și certificate de calitate și deocamdată neautorizate de a fi comercializate în UE. După cum am menționat mai sus, toate cerințele privind certificarea CE, ISO/IEC, dar și alte cerințe ce descriu calitatea și eficiența dispozitivelor au fost eliminate încă înainte de inițierea procedurilor de achiziție.

Tactica prin care au fost eliminați din competiție alți potențiali ofertanți, care puteau oferi bunuri certificate, a funcționat destul de simplu. În cadrul primei proceduri de achiziție, nr. ocds-b3wdp1-MD-1561448535532, INP și-a propus să achiziționeze:

 1. Poziția 1. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent). Sistem de urmărire a persoanei din două piese (SUPDP).
 2. Poziția 2. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent). Aplicație de monitorizare AME.

Contractul a fost atribuit FCP ,,Infoexpres” SRL, care a oferit:

 1. Poziția 1. Brățară RF „Inspector B02”. Bază GPS/GSM/RF „Inspector B02”.
 2. Poziția 2. Aplicație de monitorizare AME.

Aplicația de monitorizare (AME) nu se regăsea în cerințele inițiale din specifizațiile tehnice. Aceasta pare să înlocuiască componenta de Software de monitorizare electronică (SME), ceea ce indică asupra posibilității că autoritatea contractantă a favorizat un operator economic, care nu putea pune la dispoziție SME, ci doar o aplicație de monitorizare.

Pentru toate celelalte patru proceduri de achiziție, INP a inclus în anunțul de participare următoarele cerințe:

50. SUPDP în mod obligatoriu va fi compatibil cu Baza GPS/GSM/RF „Inspector B02”.

51. Va fi compatibil în mod obligatoriu cu sistemul informațional de monitorizare electronică „Inspector B02”.

Acest sistem aparținea FCP „Infoexpres” SRL, prin urmare, numai acest operator economic avea acces la acest sistem și putea asigura compatibilitatea dispozitivelor cu sistemul respectiv. În cadrul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1583731719160, un operator economic a solicitat mai multe date despre acest sistem, despre existența căruia nu se cunoștea. Autoritatea contractantă a răspuns că datele tehnice cu privire la sistemul ,,Inspector B02” nu pot fi transmise din motiv de securitate.

E relevant să reținem că în decizia de atribuire nu se face referire la solicitarea de clarificare în legătură cu sistemul B02, ci este indicat că s-a referit la sistemul care face obiectul achiziției, ceea ce este fals. Răspunsul AC ar fi că sistemul рrеsupune dispozitive реntru monitorizarea electronică conform specificației din documentația standard. 

Mai târziu, în cadrul procedurii de achiziție prin negociere fără publicare nr. MD-2021-05-06-000001-1 din 06.05.2021, autoritatea contractantă a încercat să justifice necesitatea utilizării procedurii de negociere fără publicare prin faptul că platforma de monitorizare a fost achiziționată în anul 2019, și un singur operator economic a putut livra echipamente conform necesităților autorității contractante. Din motivare se subînțelege că doar FCP ,,Infoexpres” SRL are acces la această platformă și că accesul larg al OE la platforma respectivă ar cauza riscul de clonare a acesteia, modificarea criptărilor, precum și scurgerea informației, într-un final blocarea activității direcției monitorizare electronică și tergiversarea executării hotărârilor judecătorești.

Acest circumstanțe întăresc suspiciunile de favorizare a operatorului economic FCP „Infoexpres” SRL în achizițiile desfășurate de INP.

 

 

 

Specificații restrictive și desemnarea câștigătoare a unei oferte neconforme

 1. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1561448535532;

Procedura de achiziția a fost inițiată la data de 25 iunie 2019, fiind stabilit un termen de depunere a ofertelor până la data de 15 iulie 2019. Ceea ce ne atrage atenția este faptul că în anunțul de participare este indicat numele persoanei responsabile de elaborarea specificației tehnice. Se crează impresia că INP a stabilit în acest mod persoana care ar urma să fie învinuită eventual pentru trucarea achiziției. Nu au fost depuse cereri de clarificare sau contestații.

La procedura de achiziție au fost depuse trei oferte, cel mai mic preț fiind oferit de Upstreem SA, o companie înregistrată în Belgia, care a oferit echipamente produse în aceeași țară. În sistemul MTender au fost încărcate actele obligatorii, toate documentele ce confirmă specificațiile tehnice fiind încărcate în fișiere arhivate cu parolă, pe care nu le-am examinat. 

Grupul de lucru a constatat că oferta Upstreem SA nu corespunde specificației tehnice. 

Nu am avut acces la documentele care confirmă că echipamentele corespund sau nu specificației tehnice. Remarcăm totuși, că o cerință căreia oferta nu corespunde este „35. DIP SUPDP și receptorul SUPDP vor fi de dimensiuni mici, ușoare și nerestrictive, fără muchii și colțuri ascuțite. Cu posibilitatea de a fi fixat în siguranță pe gleznă, în așa fel încât să nu împiedice activitățile zilnice sau de muncă și să nu acopere mai mult de 50% din suprafața pielii pe aria de  fixare de gleznă.” Cerința de a nu acoperi mai mult de 50% din suprafața pielii pe aria de fixare de gleznă nu se regăsea în specificațiile tehnice inițiale, și considerăm că este restrictivă, cu scopul de a favoriza producătorul FCP „Infoexpres” SRL. Acest lucru reiese din diferența de aspect între dispozitivele autorizate în UE și cele propuse de FCP „Infoexpres” SRL, pe care o vedem în imaginea de mai jos. Benzile brățării FCP „Infoexpres” SRL fiind mai subțiri, se poate spune că acoperă mai puțin de 50% din suprafața pielii pe aria de fixare, deși ar părea că această brățară este mai puțin confortabilă și împiedică mai mult activitățile zilnice.

Imaginea cu brățara de monitorizare FCP „Infoexpres” SRL am identificat-o doar în Buletinul Oficial de proprietate intelectuală al AGEPI din 31 decembrie 2020. La fel, doar pe pagina AGEPI și pe portalul World Intellectual Property Organization (WIPO) am găsit informații cu privire la o cerere de înregistrare a dreptului de proprietate intelectuală și unele aspecte de ordin tehnic.

Oferta depusă de FCP ,,Inforexpres” SRL, plasată pe locul al doilea după preț, a fost desemnată câștigătoare, deși nu considerăm că era conformă specificațiilor tehnice.
Specificația tehnică prezentată în oferta FCP ,,Infoexpres” SRL este efectiv copiată de pe cea a autorității contractante. Nu este prezentat nicio broșură/manual de utilizare a dispozitivului, din care ar reieși conformitatea cu specificațiile tehnice din documentația de atribuire. Prin urmare, nu poate fi atestată conformitatea.
În anunțul de participare s-a cerut certificat de conformitate, fără a se indica căror norme trebuie să corespundă acest certificat, ceea ce e un indicator de risc, autoritatea contractantă ar fi trebuit să stabilească clar căror norme trebuie să corespundă dispozitivele. A fost prezentat un certificat de conformitate pentru echipament de monitorizare a obiectelor prin intermediul sistemelor GPS și GSM/GPRS, model TRACKER-06, Codul NMC 8526, fabricat în serie, eliberat de IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”.

Totuși, considerăm că acel certificat nu putea fi acceptat, din următoarele considerente:

 • Certificatul se referă la echipamente de monitorizare a obiectelor prin intermediul sistemelor GPS și GSM/GPRS, model TRACKER-06, nu la obiectul achiziției – Brățară RF „Inspector B01”, Bază GPS/GSM/RF „Inspector B02”, țară de origine Republica Moldova.
 • Nu e clară competența IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” de a stabili conformitatea echipamentelor cu standarde EN.

Certificatul ar fi eliberat în baza unor rapoarte de încercări, certificate de examinare, altele decât cele atașate la ofertă.

Se atașează un raport de încercări Nr. 8122/02/19 din 07.05.2019, eliberat de întreprinderea privată SRL „Certificare”. Acest raport nu este menționat în certificatul de conformitate prezentat, și se referă la un alt dispozitiv decât cel indicat în certificatul de conformitate – Brățară RF Inspector B01, producător forma ,,Infoexpres” SRL, și ar constata corespunderea echipamentelor cu SM SR EN60529:2010. Suntem de părere că raportul de încercări reprezintă un artificiu, prin care operatorul economic încearcă să ofere aparența de corespundere a dispozitivelor ofertate standardului SM SR EN60529:2010, pe care nu-l deține. Faptul că operatorul nu a putut prezenta un certificat de conformitate privind aceste dispozitive vorbește despre faptul că acest raport nu poate sta la baza certificării. În plus, acesta se referă la protecția împotriva prafului, apei, altor obiecte, dar nu se referă la performanța acestor dispozitive.

Din decizia de atribuire și darea de seamă pentru procedura respectivă de achiziție, nu reiese că autoritatea contractantă ar fi solicitat ofertantului clarificări privind oferta sa.

Oferta Media Security SRL

În sistemul MTender vedem că acest OE a oferit echipamente ale producătorului Gosafe, produse în SUA. La ofertă a fost atașată o broșură cu funcționalitățile acestor echipamente. Oferta nu a fost supusă evaluării, deoarece prețul a fost mai mare decât cel oferit de FCP ,,Inforexpress” SRL, care a fost desemnată câștigătoare.

2. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1583731719160;

Procedura de cerere a ofertelor de prețuri a fost inițiată de Inspectoratul Național de Probațiune la data de 10 martie 2020, fiind stabilit un termen pentru depunerea ofertelor până la 20 martie 2020. 

În anunțul de participare este precizat că specificația tehnică a fost elaborată de … (N.A. datele cu caracter personal excluse de autorul analizei), șef al Direcției monitorizare electronică al INP, ceea ce seamănă cu o încercare de a se pasa vina pe cineva din subordine.

În anunțul de participare este indicat că SUPDP în mod obligatoriu va fi compatibil cu Baza GPS/GSM/RF „Inspector B02” și cu sistemul informațional de monitorizare „Inspector B02”. Mai sus am vorbit despre cum restricționează această cerință concurența, favorizând un singur OE. A fost depusă o singură ofertă de operatorul economic F.C.P. „Infoexpres” SRL. Această ofertă a fost desemnată câștigătoare. Persistă aceleași probleme ca și pentru procedura precedentă de achiziție, și anume că nu au fost prezentate informații cu privire la sistemul de monitorizare, certificate de conformitate și rapoarte de încercări acceptabile. Considerăm F.C.P. „Infoexpres” SRL neconformă.

3. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP), nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008;

Procedura de achiziție a fost inițiată la data de 7 februarie 2022. Pentru această procedură, sunt incidente, aceleași observații ca și pentru primele două proceduri. Nu au fost depuse solicitări de clarificare sau contestații.

Au fost depuse două oferte, dintre care a fost desemnată câștigătoare oferta FCP ,,Infoexpres” SRL.

Din decizia de atribuire, observăm că AC a solicitat clarificări de la OE care a oferit cel mai mic preț. S-a constatat că acesta nu dispune de experiență similară suficientă, nu are personal suficient pentru executarea contractului, lipsește certificatul de conformitate (deși tot în decizie se spune că echipamentul a fost certificat în China conform directivelor UE, certificat de conformitate nu a fost emis în Republica Moldova), lipsesc dovezi clare care ar garanta experiență de minim 3 ani specifică în furnizarea de echipamente și/sau servicii similare. În actele atașate de Dalu Mol SRL se regăsește un certificat de conformitate, eliberat de autoritățile chineze, conform directivelor europene. În anunțul de participare nu este indicat că certificatul de conformitate ar trebui să fie emis în Republica Moldova (mai mult, în RM nu există autorități competente să emită astfel de certificate), dar acest lucru a servit drept unul dintre temeiurile pentru care a fost respinsă oferta Dalu Mol SRL. 

Nici FCP„Infoexpres” SRL nu a atașat astfel de acte în MTender, iar din deciziile de atribuire și dările de seamă nu reiese că i s-ar fi solicitat astfel de acte. Cu toate acestea, contractul a fost atribuit și de această dată FCP„Infoexpres” SRL.

4. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) și sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP) și dispozitiv electronic de supraveghere a respectării obligației de către agresor (emițător frecvență radio), nr. ocds-b3wdp1-MD-1601275801921;

Această procedură de achiziție este afectată de aceleași vicii enumerate pentru procedurile de achiziții precedente. A fost depusă o singură ofertă, de FCP ,,Infoexpres” SRL, care a fost desemnată câștigătoare, fără ca AC să mai concretizeze aspecte privind prezentarea unor acte confirmative suplimentare.

5. Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a agresorului dintr-o piesă (SUPM) Monobloc GPS/GSM „Inspector B04” și dispozitivului electronic de supraveghere a respectării obligației de către agresor (emițător frecvență radio), nr. MD-2021-05-06-000001-1 din 06.05.2021;

Achiziția a fost desfășurată prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare. Valoarea estimată a procedurii a fost de 750 000 lei. De această dată, au fost achiziționate echipamente alcătuite dintr-o singură piesă, spre deosebire de procedurile de achiziție precedente. Este menționat expres denumirea dispozitivelor „Inspector 04”, denumire ce aparține sistemelor de monitorizare produse de FCP „Infoexpres” SRL.

Un motiv invocat a fost creșterea numărului persoanelor în privința cărora s-a dispus monitorizarea electronică și imposibilitatea respectării termenelor procedurilor competitive. În continuare se menționează că platforma de monitorizare a fost achiziționată în anul 2019, iar pe parcursul anilor, un singur OE a putut livra echipamente conform necesităților autorității contractante. Totuși, din motivare se subînțelege că doar FCP ,,Infoexpres” SRL are acces la această platformă și că accesul larg al OE la platforma respectivă ar cauza riscul de clonare a acesteia, modificarea criptărilor, precum și scurgerea informației, într-un final blocarea activității direcției monitorizare electronică și tergiversarea executării hotărârilor judecătorești.

Și de această dată, considerăm că a fost favorizat în mod clar operatorul economic FCP „Infoexpres” SRL.

 

 

 

Riscurile pe care le implică trucarea achizițiilor în favoarea FCP ,,Infoexpres” SRL

Autoritatea contractantă, prin specificațiile tehnice utilizate în procedurile de achiziție desfășurate în 2019 – 2021, a restricționat accesul altor operatori economici, care ar fi putut pune la dispoziție echipamente de monitorizare electronică de calitate corespunzătoare, favorizând un singur operatori economic, din ce rezultă că achizițiile au fost trucate. Trucarea achizițiilor menționate nu are impact negativ doar asupra utilizării eficiente a banilor publici și a concurenței în acest domeniu, ci și mai important în asigurarea executării măsurilor de asigurare cu utilizarea echipamentelor de monitorizare electronică. Astfel, întregul sistem de utilizare a acestor dispozitive care are o importanță foarte mare pentru justiția penală, a fost pus la discreția unei întreprinderi mici din Republica Moldova, a cărei rulaje în ultimii ani, în mare parte, au ținut de executarea acestor contractate și asupra profesionalismului căreia există dubii rezonabile reieșind din faptul implicării în această schemă. 

Mai mult de atât, reducerea multor cerințe de securitate din caietul de sarcini, a dus la achiziția unor dispozitive de o calitate slabă, care nu se dovedesc a fi suficient de bune pentru scopul pentru care au fost create. A ajuns a fi pe larg mediatizat cazul cu ruperea brățării electronice de către Fondatorul Bismobil Kitchen Mihail Șaran care a permis acestuia să fugă de sub supraveghere.

AGER intenționează să remită această analiză pentru cunoștință Ministerului Justiției în vederea luării măsurilor de rigoare.

 

Sursa foto: news.stv.tv

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).