Blog

Revizii

Cum ajung să câștige licitațiile agenții economici care propun ofertele cu cele mai mari prețuri?

Autor: Ala Revenco

Situațiile când contractele de achiziții publice sunt câștigate de către agentul economic care a înaintat oferta cu cel mai mare preț nu pot să nu ridice întrebări și suspiciuni, mai ales când cazul se repetă pentru toate 3 loturi ale unei proceduri de achiziție. Anume așa s-a întâmplat în cadrul procedurii de Licitație publică lansată de către DETS Rîșcani pe 29 mai 2019, valoarea estimată a căreia a fost 1 492 650 lei (fără TVA). Achiziția a inclus 3 loturi:

  • Frigidere, cu valoarea estimată de 198 733,34 lei (fără TVA);
  • Utilaj pentru bucătărie, cu valoarea estimată de 991 416,66 lei (fără TVA);
  • Utilaj pentru spălătorie, cu valoarea estimată de 302 500 lei (fără TVA).

La etapa de depunere a ofertelor, pentru toate 3 loturi au fost depuse 8 oferte de la 3 agenți economici (câte 3 oferte  pentru lotul nr.1 și lotul nr. 2 și 2 oferte pentru cel de-al treilea lot). Agentul economic „Nord-Universal” SRL, pentru toate 3 loturi a depus ofertele cu cele mai mari prețuri, care practic au fost egale cu valoarea estimată a achiziției și tot el a fost desemnat cîștigător  pentru toate 3 loturi.

Ofertele pentru lotul nr.1  – Frigidere

Ofertele pentru lotul nr.2  – Utilaj pentru bucătărie

Ofertele pentru lotul nr.3  – Utilaj pentru spălătorie

Un alt participant la procedura de achiziție, „Tiluana” SRL, a contestat la ANSC respectiva procedură, dar contestația i-a fost respinsă, deoarece ANSC a constatat că operatorul „Tiluana” SRL nu s-a conformat cerințelor obligatorii, expres stabilite în documentația de atribuire privind specificațiile tehnice ale bunurilor, de exemplu:

  • Adâncimea mașinii de uscat rufe  – cu 3 cm mai mică decât gabaritele indicate în caietul de sarcini;
  • Mașina de tocat carne – una din dimensiuni cu  14 cm mai mică decât gabaritele indicate în caietul de sarcini;
  • Frigiderul – cu 2,7 cm mai lung și cu 2,8 cm mai înalt decât gabaritele indicate în caietul de sarcini.

Dar, în aceste circumstanțe, apar întrebări referitor la care ar fi fost argumentarea autorității contractante de a include în caietul de sarcini astfel de condiții, ca să nu fie acceptate ofertele de utilaj, cu dimensiuni mai mici decât cele solicitate (cazul mașinii de uscat rufe), logic fiind faptul că ea se încadrează în spațiul prevăzut de autoritatea contractantă pentru instalare. Mai menționăm că autoritatea contractantă s-a focusat pe cerințe destul de limitate la capitolul dimensiuni, dar nu a prevăzut în caietul de sarcini cerințe privind eficiența energetică a utilajelor, fapt ce ar fi permis economisirea resurselor financiare din contul scăderii consumului de energie și ar fi adus beneficii pe termen lung.

Aceste situații, cumulativ cu observarea limitelor destul de restrînse ale  dimensiunilor utilajului, ne dau bănuieli rezonabile că procedura de achiziție publică ar fi una cu specificații tehnice aranjate. Pentru a verifica dacă suspiciunile noastre sunt argumentate și pe partea componentei de preț,  am analizat alte achiziții publice de utilaj tehnologic similar și iată rezultatele pentru câteva poziții:

 Prețul de achiziționare a  DETS Râșcani, leiInformații despre prețuri din alte surse, leiDiferența de preț, %
Mașină de tocat carne din inox MIM-30017500 lei[1]15297,6 lei[2]

 

14,4 %
Mașină de spălat

rufe industrială

AWG 1212PRO

35000 lei25099 lei[3]

 

39,44 %
Mașină de curățit

cartofi din inox

MOK-300У

19900 lei16140 lei[4]

 

23,29 %

Astfel, și în ceea ce privește prețurile, observăm că, pentru bunurile procurate în cadrul achiziției date, avem un preț majorat cu  14,4 – 39,44 %  în raport cu prețurile de piață. Așadar, analiza specificațiilor tehnice, a prețurilor de achiziție a bunurilor în cadrul licitației, dar și încrederea cu care agentul economic „Nord-Universal” SRL a prezentat pentru toate cele 3 loturi oferte financiare la limita valorii estimate, ne sugerează situația unei proceduri de achiziție aranjate. Și cu certitudine afirmăm că utilizarea eficientă a banului public nu este o prioritate a grupului de lucru a autorității contractante DETS Rîșcani, dat fiind faptul că prejudicierea bugetului public, ca urmare a aranjării respectivei  achiziții, ar putea  ajunge la  300 000 lei.

[1]  Licitație deschisă  Aparate de uz casnic și utilaj tehnologic  ocds-b3wdp1-MD-1559108734278

[2] Licitație deschisă Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS   Botanica anul 2019  ocds-b3wdp1-MD-1561444024997

[3] Magazin online http://electroplus.md/produs/masina-de-spalat-rufe-profesionala-whirlpool-awg-1212-pro-12-kg-1200-rpm-alb/

[4] Licitație Deschisă   Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019  ocds-b3wdp1-MD-1561444024997

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.