Blog

Cum să cheltui dublu sau triplu pentru mobilier urban și pavaj prin achiziții trucate?
Revizii

Cum să cheltui dublu sau triplu pentru mobilier urban și pavaj prin achiziții trucate?

Autor: Olga Diaconu

Licitațiile cu dedicație sunt un fenomen foarte frecvent în achizițiile publice din Republica Moldova. Deseori, specificațiile tehnice sunt cele care trădează achizițiile cu dedicație, deoarece conțin dimensiunile exacte sau alte caracteristici ale unor branduri și/sau modele concrete. Un alt indicator ar fi faptul că la licitații participă și/sau câștigă aceeași operatori economici care reușesc să obțină în mod constant contracte de achiziții publice de la autoritatea contractantă care desfășoară procedura de achiziții. În majoritatea cazurilor, lipsa concurenței se manifestă și prin  valoarea ofertelor, care sunt foarte apropiate sau chiar majorate față de valoarea estimată a procedurii de achiziție. Toți acești indicatori de risc se regăsesc în procedura de achiziție de mobilier urban, recent instalat recent pe străzile Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni

Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare a desfășurat procedura de achiziție de mobilier urban, inclusiv instalarea pe trotuarele din str. A. Pușkin și str. G.B. Bodoni nr. ocds-b3wdp1-MD-1602245302881. Prin această procedură, DGLCA a achiziționat următoarele elemente de mobilier urban în patru loturi corespunzătoare:

1. Bancă fără spătar;

2. Coș de gunoi;

3. Vază pentru flori;

4. Bolard (limitator de parcare).

Examinând documentația de atribuire, constatăm că specificațiile tehnice sunt identice cu cele de pe pagina web a producătorului Radial Plus.  Vom analiza pe rând cerințele pentru fiecare lot în raport cu bunurile de pe pagina producătotului:

1. Lotul „Bancă fără spătar”

Pentru lotul „Bancă fără spătar”, DGLCA și-a propus să achiziționeze 150 de bănci la prețul de 400 000 lei, fără TVA. Prețul estimat per bancă, fără TVA, este de 2666 lei.

Aceste specificații corespund bunului „Scaun nr. 1” de pe pagina web. Băncile de culoare albă, așa cum au fost solicitate de autoritatea contractantă, se vând la prețul de 2660 lei, inclusiv TVA. Prețul fără TVA este de 2216,67 lei. Aceleași bunuri, de culoare bej, costă de două ori mai puțin, anume 1330 lei, inclusiv TVA, sau 1108,33 lei fără TVA.

2. Lotul „Coș de gunoi”

Autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze 100 de coșuri de gunoi la prețul de 145 000 lei, fără TVA, ceea ce reprezintă 1450 lei per coș de gunoi.

Pentru acest lot, specificațiile par să fie identice cu produsul vază VPS 11 de pe pagina producătorului. Aceste vaze, sau coșuri de gunoi, de culoare albă, conform cerințelor autorității contractante, costă 1450 lei inclusiv TVA, și 1208,33 lei fără TVA. Aceleași bunuri, de culoare bej, costă 725 lei, inclusiv TVA sau 604,17 lei fără TVA.

3. Lotul „Vază pentru flori”

Pentru lotul, „Vază pentru flori”, autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze 200 de bucăți, la prețul de 340000 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 1700 lei pentru o vază.

Vazele solicitate de autoritatea contarctantă corespund vazelor VPS 15 de pagina web a producătorului. Ca și pentru loturile precedente, vazele de culoare albă costă dublu față bunurile similare de culoare bej. Costul pentru o vază albă este de 1820 lei inclusiv TVA și 1516,67 lei fără TVA. Costul pentru o vază de culoare bej este de 910 lei, inclusiv TVA și 758,33 fără TVA

4. Lotul „Bolard (limitator de parcare)”

Pentru lotul 4 „Bolard (limitator de parcare)”, autoritatea contractantă a prevăzut 400 de bucăți la prețul de 700000 lei, fără TVA, ceea ce reprezintă 1750 lei per bucată.

Pe pagina producătorului, aceste bunuri, de culoare albă, se vând și la prețul de 1820 lei inclusiv TVA și 1516,67 lei fără TVA. Aceleași bunuri, de culoare bej, se vând la prețul de 910 lei, inclusiv TVA și 758,33 fără TVA.

E de menționat că pe pagina producătorului este oferită o reducere de 10% pentru achizițiile care depășesc valoarea de 100 000 lei, respectiv ofertanții acestor bunuri ar urma să beneficieze de această reducere. Luând în calcul această reducere, prețul la producător al bunurilor achiziționate de autoritatea contractantă este de 1 169 913 lei, deci cu 415 087 lei (35,48%) mai mic decât estimarea autorității contractante. Raportându-ne la principiul eficienței utilizării banilor publici, considerăm că sensul achizițiilor publice este de a asigura procurarea bunurilor pentru autoritățile publice la prețuri mai mici decât cele de care ar putea beneficia persoanele fizice și juridice de drept privat. În acest caz, observăm că DGLCA și-a propus din start să cumpere mai scump decât ar fi procurat orice altă persoană care merge direct la furnizor. Totodată, o altă dovadă de irosire a banilor publici este decizia autorității contarctante de a opta pentru bunuri la preț dublu doar în funcție de culoare. Exact aceleași bunuri, doar că de culoare bej, procurate de la producător în cantitatea indicată în documentația de atribuire, costă 456 877,33 lei fără TVA, deci prețul acestora este de 3,46 ori mai mic decât valoarea estimată de autoritatea contarctantă pentru procurarea bunurilor. 

Totuși, chiar dacă valoarea estimată a achiziției depășește deja cu 35,48%, toate ofertele depuse depășesc și această valoare estimată. Pentru toate cele 4 loturi, au participat aceiași 3 ofertanți:

  1. Vega Total SRL;
  2. Intelligence Pro-Construct SRL;
  3. Sor Build Grup SRL.

În rezultatul evaluării ofertelor, pentru toate cele 4 loturi, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „Vega Total” SRL. „Intelligence Pro-Construct” SRL și „Sor Build Grup ”SRL. Atât „Vega Total” SRL, cât și Intelligence Pro-Construct SRL au inclus în oferte bunurile producătorului Radial Plus, descrise mai sus, ceea ce confirmă că bunurile altor producători nu s-ar fi încadrat în specificațiile prevăzute de DGLCA. În legătură cu oferta „Sor Build Grup ”SRL, în sistemul MTender, dar și pe platforme, apare doar informația că „nu au fost atașate acte”. 

Faptul că toate cele 3 oferte depășesc considerabil valoarea estimată a achiziției indică asupra concurenței reduse și potențialului de trucare a achizițiilor. În condiții de concurență, ofertanții tind să depună oferte cu prețul sub valoarea estimată a achizițiilor, pentru a fi competitivi și a avea șanse mai mari de a obține contractul de achiziții. Depunerea ofertelor cu prețuri majorate față de valoarea estimată reduce drastic șansele de succes și poate constitui un indiciu asupra mimării concurenței și că  între participanții la licitație există o înțelegere în privința prețului. Coincidență sau nu, pentru toate cele 4 loturi au ofertat aceeași 3 operatori economici, care s-au clasat în aceeași ordine ca și preț pentru fiecare din cele 4 loturi. 

În tabelul de mai jos, am comparat cifrele din documentația de atribuire, de pe pagina producătorului și din oferta câștigătoare. Astfel, am ajuns la concluzia că valoarea ofertei „Vega Total” SRL depășește cu 9,8% valoarea estimată de DGLCA și cu 48,85% costul bunurilor de pe pagina producătorului. Pentru comparație, am inclus în tabel și o coloană (cu shrift de culoare albastră), în care am analizat care ar fi fost costul de procurare direct de la producător a bunurilor similare de culoare bej. Dacă opta pentru astfel de bunuri, autoritatea contractantă ar fi economisit peste 1 128 122 lei în raport cu valoarea estimată a achiziției.

Riscul de fraudă reiese și din constatările anterioare ale Curții de Conturi. Conform Hotărârii nr. 22 din 24 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019, „Vega Total” SRL este una din 4 companii afiliate (altele 3 sunt „Vicadi Proiect” SRL, „Elve-Construct” SRL și „3 S Grup” SRL), care au beneficiat în perioada de referință de 61 contracte de achiziții încheiate cu DGLCA, în valoare totală de 10 254.2 mii lei, inclusiv 47 contracte de valoare mică în valoare de 5 189.8 mii lei (sau 50,61% din valoarea contractelor încheiate de către DGLCA). Din același raport reiese că un alt ofertant – „Sor Build Group” SRL, ar fi afiliat companiei „Rodicons” SRL, care a beneficiat în perioada de referință de 13 contracte de achiziții în sumă totală de 3 825.6 mii lei, inclusiv 8 contracte de valoare mică în valoare de 1 645.4 mii lei (sau 43.01% din valoarea totală a contractelor încheiate de către SRL „Rodicons” cu DGLCA), chiar și după includerea în lista de interdicție.

Menționăm că pavajul instalat pe străzile Pușkin și M.B. Bodoni pare să fie, la fel, produs de „Radial Plus” SRL. Pavajul a fost instalat în cadrul procedurii de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1591786193866 pentru achiziționarea de lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău, desfășurată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Din documentația de atribuire observăm că autoritatea contractantă a prevăzut cu exactitate dimensiunile elementelor de pavaj din str. M.B. Bodoni și A. Pușkin.

Specificațiile solicitate corespund modelului de pavaj alb spălat de pe pagina producătorului.

Și bordurile par să corespundă modelelor de pe pagina producatorului.

Totuși prețul oferit de compania care a instalat pavajul – „Lusmecon” SRL, este mult mai mare decât de pe pagina producătorului. Producătorul vinde un metru pătrat de pavaj de tipul celui solicitat de autoritatea contractantă cu 220 lei, inclusiv TVA. Prețul fără TVA și cu aplicarea reducerii de 10% pentru comenzile mai mari de 100 000 lei este de 165 lei/m2. Ofertantul câștigător a inclus în deviz pavajul la prețul de 377,48 lei fără TVA per m2. În rezultat, autoritatea contractantă a plătit doar pentru plăcile de pavaj (fără borduri, instalare etc.), o sumă de 15 917 570. De la producător, aceeași cantitate de pavaj putea fi procurată la prețul de 6 957 720 lei, fără TVA, cu reducere de 10%.

Autoritatea contractantă nu a solicitat, iar operatorul economic nu a prezentat certificate de conformitate pentru pavaj și borduri și nu a oferit termen de garanție pentru lucrări. Doar în modelul de contract al autorității contractante este specificat că termenul de garanție pentru lucrări este de 1 an. Menționăm că întreprinderea „Lusmecon” SRL, care a efectuat lucrările de instalare a pavajului, este deținută în proporție de 75,87% de Anatolie Ghilaș, şeful Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, conform unei investigații jurnalistice de pe pagina zdg.md.

Suplimentar, și Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a cheltuit suma de 196 000 lei, fără TVA, mimând o procedură de achiziție pentru elaborarea schiței de proiect pentru reparaţia curentă şi amenajarea trotuarelor din str. A. Puşkin şi str. G. B. Bodoni de la str. A. Mateevici până la str. Ierusalim din mun. Chişinău. Considerăm că această procedură a fost una trucată, deoarece a fost inițiată la data de 17.08.2020, deci după încheierea contractului pentru achiziționarea de lucrări de reparație a trotuarelor la 31.07.2020. Respectiv, după acceptarea ofertei „Lusmecon” SRL, care conținea informații cu referire la lucrările și materialele ce urmează a fi utilizate, elaborarea schiței de proiect era lipsită de sens.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).