Blog

Cum toacă (în continuare) Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău banii de la Fondul Ecologic Național
Revizii

Cum toacă (în continuare) Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău banii de la Fondul Ecologic Național

 

Autor: Diaconu Olga

 

Sunt autorități contractante care recurg la diverse tertipuri pentru a favoriza anumiți operatori economici, evitând transparența pe care o implică sistemul MTender. Una dintre aceste metode este încheierea de acorduri adiționale de majorare a valorii contractelor încheiate anterior. Pentru Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău, nu este o piedică nici măcar faptul că operatorul economic a fost între timp inclus în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

La data de 09.03.2020, Direcția General Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău a încheiat un acord adițional de majorare a unui contract de achiziție cu operatorul economic „Rodicons” SRL, în sumă de 279 215,53 lei. Acordul adițional de majorare a fost încheiat în cadrul unei proceduri de achiziție de lucrări de modernizare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere din anul 2016, cu nr. 16/01788, derulată în afara sistemului MTender. Acordul adițional ridică mai multe semne de întrebare sub aspectul legalității.

Primul lucru care ne-a atras atenția a fost încheierea acordului cu „Rodicons” SRL, operator economic inclus în lista de interdicție a operatorilor la data de 16.07.2019, la solicitarea AGER, pentru prezentarea de acte false în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

O altă problemă este faptul că acordul adițional reprezintă o anexă la un contract încheiat în anul 2016, cu valoarea de 26 356 997,48 lei, prelungit de mai multe ori pe parcursul ultimilor ani, conform informației de pe pagina Agenției Achiziții Publice. Conform proiectului inițial, primăria mun. Chișinău urma să achiziționeze lucrări de construcție și modernizare a 518 platforme, inclusiv 10 platforme subterane, și 490 de containere. Două acorduri de prelungire au fost încheiate în perioada în care operatorul economic era deja inclus în lista de interdicție.

Am identificat anunțul de participare și informația privind atribuirea contractului în procedura respectivă în vechiul sistem etender. Conform anunțului de participare, termenul de livrare pentru lucrările planificate era de cel mult 6 luni.

Necesitatea prelungirii termenelor de executare a contractului pentru o perioadă de 4 ani deja, pare să-și aibă originea în cerințele de calificare formulate de autoritatea contractantă. Din același anunț de participare observăm că DGLCA nu a solicitat un număr minim de ani de experiență specifică în livrarea bunurilor sau serviciilor similare, demonstrarea capacității minime de producere sau echipamente necesare, valoarea contractelor executate anterior și disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant sau suma minimă de resurse creditare. Efectiv, autoritatea contractantă nu a depus minimul de diligență și prudență pentru a se asigura că operatorul economic căruia i-a fost atribuit un contract de achiziție de asemenea amploare, în valoare de peste 26 de milioane de lei, are capacitate de a executa contractul în termen de 6 luni. Contrar legislației, acest minim de diligență și prudență nu a fost depus nici de finanțatorul acestor lucrări. Conform informației de pe pagina primăriei mun. Chișinău, acest proiect a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, în baza unui grant oferit de Fondul Ecologic Național. 

Contractul de achiziții nr. 16/01788/001 din 16.09.2016, încheiat cu operatorul economic „Rodicons” SRL, avea termenul de valabilitate până la data de 31.12.2017. Prin urmare, termenul inițial de executare a contractului depășea cu 9 luni termenul specificat în documentația de atribuire. Respectiv, operatorul economic „Rodicons” SRL a fost pus în condiții inegale în raport cu alți operatori economici, care, ipotetic, ar fi putut rata oportunitatea de a participa la licitație pentru că nu aveau resursele de a executa contractul menționat în termenul de maxim 6 luni indicat inițial.

Considerăm ilegală maniera în care a fost încheiat contractul și acordurile adiționale cu „Rodicons” SRL. Costurile exagerate pentru construcția platformelor de colectare a deșeurilor au servit temei pentru inițierea unui dosar penal, având la bază o bănuială rezonabilă că factorii de decizie din cadrul direcției locativ-comunale și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu, conform unui articol din presă. Nu cunoaștem dacă dosarul penal s-a soldat cu atragerea la răspundere a persoanelor responsabile. Totuși ținem să ne referim în mod special la cele 2 acorduri de prelungire și acordul de majorare a valorii contractului, care au fost încheiate cu „Rodicons” SRL în perioada de după includerea în lista de interdicție a acestui operator economic. Conform prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea 131/2015, „Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici”. Legislația nu stabilește excepții pentru încheierea acordurile adiționale cu operatorii economici care au fost incluși între timp în lista de interdicție, respectiv aceste acorduri sunt ilegale.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).