Blog

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței
Revizii

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței

 

Autor: Olga Diaconu

 

Asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, nu este doar un moft al legiuitorului, scopul fiind reducerea costurilor în achizițiile publice și eficientizarea utilizării banilor publici. Ne-am convins în repetate rânduri că asigurarea concurenței chiar contribuie la reducerea costurilor pentru bunuri, servicii și lucrări similare, un exemplu relevant fiind prezentat în cele ce urmează.

În luna august, am publicat un articol pe pagina revizia.md despre practica neunitară și specificațiile ajustate observate în unele proceduri de achiziție desfășurate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Unul dintre cazurile la care ne-am referit a fost lotul Paclitaxelum 260 mg/43,34 ml, în procedura de licitație pentru achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023, ocds-b3wdp1-MD-1657185827908

Documentația de atribuire pentru acest lot a fost contestată cu referire la sintagma se „acceptă medicamente autorizate și neautorizate” și la specificațiile tehnice privind dozarea 260 mg/43,34 ml. Contestatorul a invocat că această opțiune de dozare ar fi caracteristică unui singur producător și unui singur distribuitor de medicamente de pe piața Republicii Moldova. Totodată, medicamentul cu această dozare a fost autorizat în anul 2021, dar a fost exclus din Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor. În opinia contestatorului, acesta era motivul pentru care autoritatea contractantă accepta și medicamente neautorizate, contrar practicii autorității contractante din anii precedenți pentru același medicament și unor hotărâri ale instanțelor de judecată.

Prin Decizia Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor nr. 03D-483-22 din 09.08.2022, contestația a fost admisă, autoritatea contractantă fiind obligată să modifice documentația de atribuire, în sensul admiterii în procedura de achiziție doar a medicamentelor autorizate, și acceptării altor dozări ale medicamentului, inclusiv dozării Paclitaxelum 300 mg/50 ml. Autoritatea contractantă a efectuat modificările la documentația de atribuire conform deciziei ANSC. Lotul a fost redenumit în Paclitaxelum 260 mg/43.34 ml sau 276 mg/46 ml sau 250 mg/41,7 ml sau 300 mg/50 ml.

 

 

Între timp, până la deschiderea ofertelor, Comisia Medicamentului a autorizat alte două medicamente Paclitaxelum, și anume:

  1. Paclitaxel Accord, produs de Accord Healthcare Polska Sp. Z o.o., Polonia, autorizat primar, în procedură accelerată, în ședința Comisiei Medicamentului din 18.08.2022;
  2. Paclitaxel-BP, produs de SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova, autorizat primar, în procedură generală, în ședința Comisiei Medicamentului din 06.09.2022.

 

 

La data de 20.09.2022, a avut loc deschiderea ofertelor. Din sistemul MTender, observăm că pentru lotul Paclitaxelum 260 mg/43.34 ml sau 276 mg/46 ml sau 250 mg/41,7 ml sau 300 mg/50 ml, au fost depuse 3 oferte, prețul cărora variază între 2,7 milioane lei și 3,8 milioane de lei, pentru o cantitate de 5600 de flacoane.

 

 

Cel mai mic preț, de 2 731 364,72 lei, a fost oferit de Dita EstFarm SRL, pentru  medicamentul Paclitaxel Accord, produs de Accord Healthcare Polska Sp. Z o.o., Polonia, autorizat primar, în procedură accelerată, la data de 18.08.2022. Următorul ofertant este Medeferent Grup SRL, care a oferit un preț de 2 955 512 lei. Al treilea ofertant este Distrimed SRL, care a oferit prețul de 3 878 518,56 lei.

 

 

Valoarea ofertelor depuse pentru acest lot contrastează cu valoarea de peste 20 de milioane de lei, fără TVA, care a fost estimată de autoritatea contractantă pentru același lot, conform anunțului de participare.

 

 

Reiese că autoritatea contractantă a realizat o economie de peste 17 milioane lei pentru lotul de Paclitaxelum 260 mg/43.34 ml sau 276 mg/46 ml sau 250 mg/41,7 ml sau 300 mg/50 ml.

 

 

Valoarea estimată de autoritatea contractantă pare a fi determinată de valoarea contractelor încheiate la licitațiile din anii precedenți. Spre exemplu, la licitația deschisă pentru achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 2022, nr. ocds-b3wdp1-MD-1625126174985, pentru lotul Paclitaxelum, au fost acceptate exclusiv medicamente autorizate în RM, cu dozarea 260 mg/43.34 ml. La acel moment, dozarea 260 mg/43.34 ml era autorizată și inclusă în Nomenclatorul Medicamentelor. 

 

La licitație a fost depusă o singură ofertă, a companiei Dita EstFarm SRL, cu valoarea de 11 655 968.54 lei, fără TVA,  pentru o cantitate de 3960 de flacoane. Pentru comparație, la licitația desfășurată în anul curent, se achiziționează o cantitate mai mare, de 5600 flacoane, iar prețul per lot este de aproximativ 4 ori mai mic. Medicamentul propus la acel moment de Dita EstFarm SRL era produs în India, iar nu în Uniunea Europeană, cum e cel oferit la licitația curentă. Lotul respectiv a fost atribuit „Dita Est Farm” SRL (rezultatele licitației):

 

 

 

Situația a fost identică pentru licitație nr. 20/00074 din 10.07.2020. La fel, s-au acceptat doar medicamente Paclitaxelum autorizate, cu dozarea de 260 mg/43.34 ml, la momentul respectiv fiind autorizat un singur medicament, distribuit doar de Dita EstFarm SRL.

Rezultatele ne arată că Dita Est Farm a obținut acest lot la prețul de 9 297 086,04 lei, fără TVA, pentru o cantitate de 3600 de flacoane de Paclitaxelum produs de Naprod Life Sciences Private Limited, India.

 

 

 

Concluzii

În articolul anterior de pe pagina revizia.md, am menționat despre argumentele aduse de CAPCS și de reprezentantului beneficiarului în ședința de examinare a contestației la ANSC, precum că anume dozarea de 260 mg/43,34 ml asigură că în flacoane nu va rămâne produs nefolosit, iar că acest lucru ar duce la realizarea unei economii. Aceste argumente au fost criticate dur de contestator, care a prezentat calcule că acestea nu ar fi avut niciun temei. În realitate, observăm că admiterea altor dozări din același produs a permis mai multor operatori economici să depună oferte pentru această procedură de achiziție, oferte care sunt cu 16 – 17 milioane de lei mai ieftine decât valoarea estimată pentru lotul de 5600 de flacoane de autoritatea contractantă. În oferta cu prețul cel mai mic de la licitația curentă, un flacon de Paclitaxelum în dozarea 300 mg/50ml, produs în Polonia costă 487,74 lei, fără TVA, în timp ce anul trecut, autoritatea contractantă a plătit 2 943,42 lei, fără TVA, pentru un flacon de Paclitaxelum în dozarea 260 mg/43,34 ml, produs în India.

 

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).