Blog

Erori în desfășurarea achiziției publice în cazul amenajării teritoriului ,,Parc Rural” din satul Brăviceni
Revizii

Erori în desfășurarea achiziției publice în cazul amenajării teritoriului ,,Parc Rural” din satul Brăviceni

Autor: AGER
AGER a constatat o eroare în desfășurarea a achiziției publice în cazul amenajării teritoriului ,,Parc Rural” din satul Brăviceni în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1662363702826, valoarea contractului inițial fiind majorată cu 47, 37%.
La data de 13.10.2022, primăria satului Brăviceni a semnat un contract de achiziții privind amenajarea unui parc, proiect ce este finanțat din cadrul programului Satul European și din bugetul de stat. Deși valoarea inițială a contractului este de 7.585.157,43 lei, inclusiv TVA, pe parcursul executării lucrărilor a apărut necesitatea de a exclude un șir de lucrări în valoare de 3 593 146,93 lei și totodată de a include alte lucrări neprevăzute în valoare de 3 587 858,20 lei.
Decizia ar fi fost motivată de către specialiști care au constatat câteva neconformități în executarea lucrărilor în cadrul ,,Parc Rural” Brăviceni:
-conform proiectului de execuție, este necesar de amenajat cu pavaj o suprafață de aproximativ 2300 m2, iar în caietul de sarcini se indică o suprafață de 1445m2;
-pentru executarea Terasei estivale conform proiectul sunt mai multe volume de lucrări de finisare și de construcție care lipsesc sau sunt insuficiente conform caietului de sarcini;
-pentru executarea Gardului de împrejmuire din partea din față a parcului rural se exclude marca de beton cu ciclopian din considerente că lucrările de execuție se desfășoară pe timp rece și se include beton marfa care are și adaos pentru îngheț;
-lipsește proiectul de execuție a iluminatului exterior, iar cablul de alimentare care este inclus în caietul de sarcini nu corespunde cerințelor de execuție la acest tip de lucrări;

-pentru instalarea felinarelor lipsesc lucrări de betonare și de instalare a tubului de protecție pentru cablu.

Prin urmare, în baza deciziei grupului de lucru, de modificare a contractului de achiziție, nr. 03 din 14.04.2023 a fost încheiat Acordul adiţional nr. 3 din 14.04.2023 la contractul nr. 24 din 20.10.2022 încheiat cu operatorul economic Magda SRL, prin care au fost excluse un volum de lucrări în valoare de 3 593146,93 lei și totodată incluse lucrări suplimentare în valoare de 3 587858,20 lei, suma totală a contractului constituind 6 368 424,27 lei, inclusiv TVA. Acest lucru nu corespunde normelor legale, conform Legii nr. 131 privind achizițiile publice art. 76 Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele de achiziții publice încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege. Mai mult, conform aceluiași articol, orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial. Menționăm, autoritatea contractantă prezentată mai sus a majorat valoarea contractului inițial cu aproximativ 47, 37%.
În cazul achiziției respective, ar fi fost necesară rezilierea contractului și demararea unei noi proceduri de achiziție publică.
Totodată, AGER a solicitat Agenției Achiziții Publice (AAP) să pună la dispoziție atât informațiile referitor la Acordurile adiționale de micșorare și majorare; cât și Proiectul actualizat ce a servit drept temei pentru modificarea contractului. Ulterior, AAP a remis către AGER deciziile și dările de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice aferente procedurii de achiziție publică a lucrărilor de amenajare a parcului din s. Brăviceni; însă nu și lista cantităților de lucrări incluse și excluse.
Totodată, în răspunsul oferit de AAP, s-a comunicat că Agenția nu dispune de documentele solicitate, acestea urmând să fie solicitate de la autoritatea contractantă conform prevederilor HG nr. 778/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice​, pct. 12. Conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritățile contractante sunt obligate să prezinte către Agenție decizia privind atribuirea/modificarea contractului de achiziții publice și darea de seamă privind atribuirea/modificarea contractului de achiziții publice (respectiv art. 69 (10) și art. 78 (1)). De asemenea, AAP a declarat că nu aprobă contractele de achiziții publice și modificările acestora, deoarece nu deține asemenea atribuții. Decizia cu privire la atribuirea contractelor de achiziții publice și modificarea acestora aparține în exclusivitate grupului de lucru al autorității contractante, pentru care aceasta poartă responsabilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
La solicitarea de informație privind amenajarea parcului, Primăria Brăviceni nu a oferit nici un răspuns.
Sursa foto: calm.md
Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).