Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Guvernul a aprobat noul și mult – așteptatul Regulament privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice | IDIS Viitorul


Română

În sfârșit, Guvernul a aprobat noul și mult -așteptatul Regulament privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice. Acesta urmează să intre în vigoare odată cu publicarea în MO.

Deși, Regulamentul a fost îmbunătățit în mai multe privințe și actualizat la legislația primară, totuși conține și prevederi vagi, care ar putea genera discreție înaltă din partea AC și alte riscuri.

Printre cele mai importante îmbunătățiri menționez:

  • clarificarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor grupului de lucru pentru achiziții;
  • includerea și precizarea atribuțiilor și obligațiilor Președintelui și a Secretarului grupului de lucru, ceea ce lipsea în precedentul Regulament. Aceasta genera lipsă de responsabilitate și răspundere, fiind complicat să atragi pe cineva la răspundere pentru anumite încălcări;
  • includerea unui punct privind accesul la informație pe care grupul de lucru este obligat să îl respecte;
  • oferirea dreptului AC de a apela la furnizorii de servicii de achiziții publice sau la o autoritate centralizată de achiziții (recent a fost aprobat un Regulament în acest sens);
  • oferirea dreptului Președintelui grupului de lucru (la decizia grupului de lucru) de a aplica sancțiuni OE pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale.

Cu toate acestea, unele probleme și neclarități au rămas nesoluționate, nefiind luate în considerare recomandările IDIS „Viitorul” din 2019, care se referă inclusiv la:

  • mecanismul birocrat de includere a reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru, care oferă o mare discreție AC, în special în cazurile în care aceasta are „interes” ca cineva din exterior să participe în proces. În plus, un reprezentant al societății civile nu neapărat este angajat într-un ONG;
  • a rămas același mecanism formal de monitorizare a executării conforme a contractelor de achiziții publice. AC elaborează rapoarte formale în care totul este „bine și frumos” și le publică pe site „pentru bifă”, însă nimeni nu verifică veridicitatea informațiilor incluse în raport;
  • restricționarea accesului la informații în cazurile în care acestea „nu conțin secrete tehnice sau comerciale, precum și aspecte confidențiale ale ofertelor.”, fapt ce generează discreție înaltă pentru AC care le invocă după bunul plac.
Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More