Blog

Hotărîrile instanțelor de judecată în legătură cu contestarea deciziilor ANSC nu sunt publicate sau sunt anonimizate
Revizii

Hotărîrile instanțelor de judecată în legătură cu contestarea deciziilor ANSC nu sunt publicate sau sunt anonimizate

Multe dintre actele de dispoziție ale instanțelor de judecată prin care se soluționează fondul în cauzele privind anularea deciziilor ANSC nu sunt publicate, sau sunt anonimizate:

Nr. DosaruluiProblemaLink-ul la actul de dispoziție pe portalul național al instanțelor de judecată
Judecătoria Chișinău
2-20005825-12-3-15012020Anonimizarea Numărului deciziei ANSChttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/75116cfd-7c48-498c-a0e6-0bfda34625f0
2-20049448-12-3-12052020Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f4f8409f-6626-4292-a49a-1beb71a9ee87
2-19192919-12-3-04122019Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7e18dd97-53f8-4c91-b607-b49b7e9eea4d
2-19192919-12-3-04122019Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3c64f097-f895-4495-ac60-1ff8985feb4f
12-3-21311-13042019Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9fcfa8a0-e441-4e81-9628-53d429ff575d
2-19116360-12-3-11072019Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bf2ce348-131f-439a-b083-71201431cbf0
12-3-42290-23062018Nepublicarea hotărîriihttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/d595b88d-3567-e911-80d7-0050568b021b
12-3-59223-07092018Anonimizarea părțilorhttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a4b771b9-1a52-e911-80d7-0050568b021b
12-3-9461-14022018Nepublicarea hotărîriihttps://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0abde54a-7cb2-e811-80d5-0050568b021b
Curtea de Apel Chișinău
2-19088261-02-3a-24072019Anonimizarea părțilorhttps://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/fd90b343-a530-486d-a3bf-4f3183f44f46
2-19067395-02-3r-18122019Anonimizarea părțilorhttps://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f9f8b2d4-75ab-4895-9db2-68bb60c78482

Astfel, circa 50% din hotărîrile Judecătoriei Chișinău în cauzele privind anularea deciziilor ANSC nu sunt publicate, sau sunt anonimizate. Acest fapt încalcă Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție (în continuare “Regulamentul”).

Conform pct. 10 din Regulament, “Toate hotărârile judecătoriilor și ale Curților de Apel se publică pe portalul național al instanțelor de judecată după introducerea acestora în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.” De asemenea, Art. 10 (4) din Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească, prevede că “hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din internet.”.

Deși există excepții de la aceste prevederi, cînd anumite informații urmează a fi anonimizate, acestea nu sunt aplicabile achizițiilor publice. Datorită faptului că achizițiile publice sunt realizate din banii publice, există un interes legitim și democratic ca acest proces să fie transparent și accesibil publicului. Astfel, tentația spre trucarea achizițiilor din partea unor funcționari este semnificativ diminuată, iar autoritățile contractante depun mai mult efort în gestionarea sustenabilă a bugetelor publice.

Conform Art. 80 (1) din Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, ANSC este autoritatea publică care examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Art. 7 b) din Legea 131/2015 prevede că reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza principiului transparenței. În conformitate cu acest principiu, dar și Art. 85 (12) și Art. 86 (8), ședințele ANSC pentru examinarea contestațiilor sunt deschise, iar deciziile sunt publicate pe pagina web a ANSC. Mai mult, toate documentele ofertelor depuse prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” sunt făcute publice pe platforma MTender.

Prin urmare, actele de dispoziție a instanțelor naționale în cazurile ce țin de anularea deciziilor ANSC trebuie a fi publicate în întregime, fără a fi anonimizate părțile, numărul deciziei ANSC sau alte informații.

Mai mult, cu privire la anonimizarea părților în dosarele menționate, unde părți sunt întotdeauna persoane juridice, potrivit pct. 21 din Regulament, “Nu va fi ascunsă în nici un caz denumirea persoanelor juridice.”.

În legătură cu aceste încălcări, A.O. “AGER” a depus o petiție în adresa autorităților relevante.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).