Blog

Irosirea banilor publici și neexecutarea deciziilor ANSC în procedura de achiziție de dezinfectanți a MECC
Revizii

Irosirea banilor publici și neexecutarea deciziilor ANSC în procedura de achiziție de dezinfectanți a MECC

Autor: Olga Diaconu

 

Hotărârea de Guvern Nr. 494 din 08-07-2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, deși are drept scop declarat eficientizarea achizițiilor în legătură cu pandemia, are uneori efecte adverse. Termenele restrânse de procedură și de contestare face mai dificilă depistarea încălcărilor, facilitând trucarea licitațiilor și folosirea ineficientă a banilor publici. O situație de acest fel am depistat în cadrul achiziției de dezinfectanți pentru instituțiile de învățământ a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC),

MECC a desfășurat licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1601896354885 pentru achiziția de dezinfectant lichid pentru mâini, necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, cu valoarea estimată de 28 milioane de lei, precizând că urmează a fi aplicate termenele prevăzute în HG 494/2020. Conform anunțului de participare și documentației de atribuire, MECC și-a declarat intenția de a achiziționa 103300 butelii de 5 litri de soluție sau gel cu conținut de alcool etilic minim 70%, care să nu usuce pielea după utilizare frecventă. Prețul estimat al achiziției per butelie de 5 litri de soluție dezinfectantă care nu usucă mâinile era de 277,86 lei, fără TVA.

 

 

În procedura de licitație, au depus oferte 6 operatori economici, oferta de preț a cărora variază după cum urmează:

 

 

 

În rezultatul evaluării ofertelor, contractul de achiziții a fost atribuit operatorului economic „Distrimed” SRL, care a oferit un preț de 24 103 792,90 lei, fără TVA. „Distrimed” SRL a oferit produsul „Farmol-Cid”, produs de „Luxfarmol” SRL. Acest operator economic nu a oferit descrierea specificațiilor tehnice ale produsului, menționând doar că acesta corespunde specificației autorității contractante. 

 

 

 

Același produs a fost oferit și de operatorul economic „Romedcom” SRL. Oferta acestuia a fost respinsă de autoritatea contractantă, deși prețul oferit de această companie era cu 7 405 396,45 lei mai mic. Autoritatea contractantă a motivat decizia de respingere a ofertei „Romedcom” SRL prin faptul că aceștia nu au prezentat actele necesare la solicitare. „Romedcom” SRL nu a contestat decizia de atribuire.

 

 

Decizia de atribuire a contractului de achiziții operatorului economic „Distrimed” SRL a fost contestată la Agenția pentru Soluționare a Contestațiilor. Contestatorii au pus la îndoială conformitatea ofertei câștigătoare deoarece produsul propus nu ar conține elemente pentru evitarea uscării excesive a mâinilor în procesul utilizării frecvente

 

Argumentele contestatarilor sunt confirmate și de actele atașate de ofertantul câștigător în sistemul MTender. Conform certificatului certificatului eliberat de Agenția pentru Sănătate Publică, produsul ofertat conține următoarele ingrediente: Ethyl Alcohol 73%, săruri cuaternare de amoniu 01 – 0,2%, albastru de metilen. Prin urmare, produsul nu conține elemente care ar preveni uscarea mâinilor.

 

Contestatorul a mai menționat că pe ambalaj este instrucțiunea de a nu lăsa la îndemâna copiilor, deși acest produs este destinat copiilor.

 

 

Ambii contestatari au susținut că una din substanțele care ar trebui să conțină dezinfectantul pentru a avea ca efect „să nu usuce pielea” este „glicerina”. Contestatorii au mai explicat că glicerina este importantă pentru că are proprietatea de a crea un strat protector care nu permite bacteriilor să pătrundă pe mâini, oferind protecție pentru o durată de 5-6 ore, conform standardului european EN 1500, recomandat de OMS. 

Conform informației de pe pagina web a producătorului, la fel, reiese că produsul ofertat nu conține glicerină sau alte substanțe care previne uscarea mâinilor. Pe de altă parte, pe pagina producătorului se regăsesc produse, cum ar fi „gel” cu conținut de „glicerină” ce ajută la înmuierea și hidratarea mâinilor, fiind precizat expres că „nu usucă pielea chiar și la utilizare frecventă”, fapt ce nu este indicat și în cazul bunului propus în cadrul procedurii de achiziție publică.

Prin urmare, conform deciziei ANSC nr. 03D-901-20 din 02.12.2020, a fost anulată decizia de atribuire a contractului de achiziției „Distrimed” SRL, pe motiv că acesta nu a demonstrat că produsul conține elemente care ar preveni uscarea excesivă a mâinilor la utilizare frecventă.

În pofida constatărilor ANSC de neconformitate a ofertei  „Distrimed” SRL, autoritatea contractantă, MECC a emis repetat o decizie de atribuire în favoarea  „Distrimed” SRL. Un operator economic a contestat procedura de achiziții la data de 08.12.2020, însă contestația acestuia a fost restituită de ANSC prin Decizia din 11.12.2020 pe motiv de tardivitate, în temeiul HG nr. 494 din 08.07.2020, conform căruia, contestațiile pot fi depuse în termen de 3 zile din data la care contestatorul a luat cunoștință de rezultatele procedurii.

În rezultat, instituțiile de învățământ vor fi aprovizionate cu dezinfectanți de proastă calitate, care usucă excesiv mâinile la folosire frecventă, la prețuri exagerate. Prețul fără TVA pentru o butelie, plătit de MECC, este de 233,33 lei, prețul cu TVA fiind de 252 lei. Pentru comparație, același produs se vinde în magazinele din Republica Moldova cu prețuri ce variază între 243,02 lei și 281 lei, inclusiv TVA. Prin urmare, autoritatea contractantă nu pare să fi obținut un preț mai avantajos drept urmare a achiziționării unei cantități atât de mari de dezinfectanți, prin achiziții publice. Pe de altă parte, gelul dezinfectant cu conținut de glicerină al aceluiași producător se vinde pe unele pagini web la prețul de 320 lei, inclusiv TVA. Prețul fără TVA ar fi de 256 lei, ceea ce se încadrează în valoarea estimată a achiziției menționate. 

Contractul de achiziții apare pe pagina AAP ca fiind încheiat la data de 11.12.2020, deci în ziua emiterii deciziei ANSC.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).