Blog

Lipsă de concurență în achiziția de servicii alimentare pentru instituțiile de învățământ ale DETS Centru
Revizii

Lipsă de concurență în achiziția de servicii alimentare pentru instituțiile de învățământ ale DETS Centru

Autor: Diaconu Olga

 

Mai mulți reprezentanți autorităților publice locale și instituțiilor de învățământ din raionul Strășeni au denunțat calitatea proastă a serviciilor alimentare prestate de compania „Pontem.X” SRL, conform unei investigații jurnalistice realizate de CIJ. Această companie a intrat fără concurență pe piața Republicii Moldova, în rezultatul aprobării proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1260 din 19.12.2018, lăudat cu ardoare de fostul premier Pavel Filip. Compania „Pontem.X”, înregistrată cu 8 zile înainte de adoptarea Hotărârii de Guvern, este deținută în proporție de 80% de o firmă cu reputație îndoielnică din grupul Pontem din Lituania, acuzat de evaziune fiscală și de tendințe de monopol în Lituania, conform aceleiași investigații jurnalistice.

Mai nou, aceeași companie a reușit să obțină câteva contracte de achiziții publice pentru servicii alimentare în liceele din mun. Chișinău, în rezultatul unei licitații deschise desfășurată de Direcția Educație Tineret și Sport a sect. Centru mun. Chișinău (DETS Centru). Timp de mai mulți ani, licitațiile pentru achiziționarea de servicii alimentare au fost câștigate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”, care era și unicul ofertant în achizițiile de servicii alimentare ale DETS Centru. Recent însă, în cadrul unei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, s-a decis că întreprinderea municipală nu va mai participa la procedurile de achiziții publice pentru serviciile de alimentare pentru instituțiile de învățământ, drept urmare a multiplelor încălcări depistate în procesul de executare a obligațiilor contractuale. Retragerea din cursă a unicului ofertant pentru astfel de servicii în achizițiile DETS Centru pare să sugereze pregătirea terenului pentru un alt operator economic.

„Pontem.X” SRL a fost singurul ofertant în cadrul licitației deschise pentru servicii de alimentare pentru copiii din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS s. Centru și a instituțiilor aflate la autonomie financiară (autogestiune) sectorul Centru, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. Valoarea estimată a achiziției era de 14 821 843,25 lei, inclusiv TVA. Procedura de achiziții a fost divizată în 3 loturi, fiecare înglobând un număr de instituții de învățământ. Oferta depusă de „Pontem.X” a fost desemnată câștigătoare, deși conținea mai multe neconformități în raport cu documentația de atribuire. Printre acestea enumerăm:

 

1. Garanția bancară cu termenul de valabilitatea mai mic decât minimul prevăzut

Conform anunțului de participare, termenul de valabilitate al garanției bancare trebuie să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei, și anume 60 de zile.

 

 

Garanția bancară atașată la ofertă de „Pontem.X” SRL este valabilă de la 15 decembrie 2020 până la 13 ianuarie 2020, deci pe un termen de numai 29 de zile. 

 

 

 

Sensul solicitării garanției bancare este de a responsabiliza operatorul economic prin reținerea acesteia în cazul în următoarele cazuri specificate în documentația de atribuire:

a) ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b)  ofertantul câștigător refuză:

–              să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42;

–              să semneze contractul conform punctului IPO43.

În cazul în care garanția pentru ofertă are un termen mai redus, persistă riscul că nu va putea pune capăt eventualelor încălcări contractuale din partea operatorului economic și/sau sancționa operatorul pentru aceste încălcări.

 

 

2. Lipsa experienței de 5 ani în domeniul alimentației publice

Compania „Pontem.X” SRL a fost fondată la finalul anului 2018, prin urmare are o durată de activitate ce abia depășește 2 ani. Ofertantul a atașat la ofertă unele acte ce ar demonstra experiența companiei mamă din Lituania, cum ar fi contractele încheiate de ultima și scrisori de mulțumire. Totuși, nu a fost prezentat un acord de asociere între „Pontem.X” SRL și compania mamă, iar în DUAE este specificat că ofertantul participă la licitație ca și asociat împreună cu UAB „Pontem”. Mai mult, chiar dacă menționează despre o presupusă asociere între „Pontem.X” SRL și compania mamă în vederea executării obligațiilor contractuale, la lit. C), ofertantul a indicat că operatorul economic nu utilizează capacitățile altor entități pentru a corespunde criteriilor de calificare din pct. IV și V. 

 

 

În condițiile în care lipsește un acord de asociere, iar capacitățile ultimei nu urmează a fi utilizate pentru corespunderea criteriilor de calificare, nu există niciun temei pentru a cataloga automat ca experiență similară a „Pontem.X” SRL experiența companiei mamă. În același timp, acordul de asociere este esențial pentru a clarifica proporția implicării, dar și obligațiile asumate de fiecare dintre asociați în legătură cu executarea contractului de achiziție publică. În lipsa acestuia acord, nu este clar care ar fi implicarea companiei mamă din Lituania.

 

3. Meniu sărac în nutrienți

Meniul propus de „Pontem,X” SRL conține foarte puține salate din legume proaspete sau legume proaspete, și nu conține deloc sucuri de fructe proaspete, iaurturi sau alte băuturi de lapte fermentat, sau chiar apă potabilă sau îmbuteliată, recomandate conform Ordinului 638/2016. 

Revenind la investigația jurnalistică menționată la începutul acestui material, mai mulți părinți și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din raionul Strășeni s-au plâns de lipsa de diversitate a alimentației copiilor, serviciile de alimentare fiind prestate de același operator economic. 

Ținem să precizăm că și autoritatea contractantă a admis erori la elaborarea documentației de atribuire. Toate criteriile de evaluare stabilite sunt de fapt condiții de calificare la procedura de licitație. Printre acestea enumerăm:

  • Prezentarea ofertei privind costul zilei de alimentație  per/copil în zi 40 pct.;
  • Prezentarea meniului – model variat care ar conține diverse sortimente de carne, pește, legume, fructe, patiserii etc. – 25 pct.
  • Operatorul economic confirmă  prezența în state de personal: un tehnolog, personalul de specialitate de la blocul alimentar; personalul auxiliar. – 15 pct.;
  • Experiență 5 ani în domeniul alimentației publice – 10 pct.;
  • Asigurarea cantinei cu ustensilele necesare – 10 pct.

Neîntrunirea oricăruia dintre condițiile de calificare din anunțul de participare reprezintă temei pentru descalificarea ofertantului. În speță, un ofertant care nu prezintă un meniu variat sau care corespunde prețului indicat de autoritatea contractantă, nu întrunește condiția de 5 ani de experiență similară, nu dispune de personal calificat sau nu-și asumă responsabilitatea de a asigura cantina cu ustensilele necesare nu mai poate fi evaluat conform criteriilor de evaluare, ci este exclus din competiție. Spre exemplu, deși experiența de minim 5 ani reprezintă unul dintre condițiile de calificare, acesta apare și la criteriile de evaluare, ceea ce e lipsit de logică. Un operator economic care are mai puțin de 5 ani experiență poate acumula câte 2 puncte pentru fiecare an de experiență similară, potrivit criteriilor de evaluare menționate. Din aceste considerente, considerăm că aceste criterii de evaluare, așa cum au fost elaborate, fac imposibilă evaluarea obiectivă a ofertelor, ceea ce constituie temei de anulare a licitației conform prevederilor art. 71 din Legea 131/2015.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).