Blog

Manifestaţie de amploare pe timp de pandemie. Cât va costa concertul de Ziua Independenţei din PMAN
Revizii

Manifestaţie de amploare pe timp de pandemie. Cât va costa concertul de Ziua Independenţei din PMAN

 

Autor: Julieta Savițchi

 

 

Concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale prilejuit de jubileul de 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova va costa bugetul peste 2,8 milioane de lei. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a semnat la 29 iulie, cu câteva zile înainte de a fi demis Guvernul interimar, două contracte de achiziție a serviciilor de organizare și desfășurare a manifestărilor festive din Piața Marii Adunări Naționale, dedicate sărbătorii de 30 de ani de la proclamarea independenţei.

Cele două contracte au fost semnate în urma unei proceduri de achiziție publică de negociere fără publicare. Cei doi câştigători sunt Întreprinderea de Stat Moldova Concert, valoarea contractului semnat fiind de 1.380.800 de lei, şi SRL Eveniment Rent, care va încasa pentru serviciile prestate 1.460.237 de lei.

 

 

 

Programul manifestaţiilor care vor avea loc la 27 august în centrul Capitalei a fost aprobat de Guvernul Ciocoi la 16 iunie. „Elementul de bază al programului îl constituie manifestările festive din Piața Marii Adunări Naționale dedicate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care se vor desfășura la 27 august 2021, eveniment în cadrul căruia vor concerta cei mai îndrăgiți artiști autohtoni din domeniile muzicii clasice, ușoare și folclorice”, a comunicat atunci Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

SRL Eveniment Rent, fondată în 2015,  nu se află la prima experienţă privind organizarea unei astfel de manifestaţii în PMAN. În 2019, întreprinderea respectivă a câştigat licitaţia publică privind  organizarea festivităţiilor cu prilejul celei de a 28-a aniversări de la declararea independenţei Republicii Moldova. Doar că atunci suma contractul încheiat cu statul a fost de 525 336 lei.

 

 

 

 

Precizăm că articolul 56 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice stabileşte anumite condiţii pentru desfăşurarea achizițiilor prin negociere fără publicarea unui anunţ prealabil, în baza invitaţiilor directe a beneficiarului. Astfel, negocierile fără publicare a contractelor de achiziţii pot avea loc dacă: 
   „a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atâta timp cât condiţiile iniţiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției;
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.”

Achiziția respectivă nu se încadrează în condiţiile stipulate în articolul 56 din Legea 131/2015. Ministerul Educaţiei nu a anunţat o altă licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de organizare a manifestaţiilor cu ocazia Zilei Independenţei, nu a existat o situaţie de urgenţă şi în Chişinău există mai multe firme cu experienţă în organizarea evenimentelor.

Totodată, există riscul ca manifestaţiile preconizate pentru 27 august în  Piaţa Marii Adunări Naţionale să fie anulate după ce în ultimele zile se atestă o sporire a numărului de infectări cu Covid – 19, majoritatea cazurilor fiind din Chişinău.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).