Blog

Nevoile persoanelor cu necesități speciale nu sunt luate în considerare de autoritățile din mun. Bălți în cadrul procedurilor de achiziție publică
Revizii

Nevoile persoanelor cu necesități speciale nu sunt luate în considerare de autoritățile din mun. Bălți în cadrul procedurilor de achiziție publică

Pe data de 22 septembrie 2017, Primăria Bălți a anunțat procedura de achiziționare a lucrărilor de reparație capitală a scărilor de la intrarea centrală, a ieșirii de siguranță și a unor încăperi la Liceul Teoretic „N. Gogol” din mun. Bălți (printre unele încăperi se regăsește biroul doamnei directoare, anticamera etc).[1] Deschiderea ofertelor pentru această procedură a avut loc pe data de 2 noiembrie 2017.[2] În cadrul acestei proceduri a fost anunțată caștigătoare întreprinderea II V. Dubina, cu care a fost încheiat contractul Nr. 227 din 10 noiembrie 2017 pentru executarea lucrărilor conform cerințelor din caietul de sarcini.

Echipa A.O. Asociația pentru drepturile omului Lex XXI a vizitat Liceu Teoretic „N.Gogol” care este amplasat chiar în centrul orașului, în apropierea primăriei Bălți. Am constatat că pragul principal nu are rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, fiind încălcată, în acest sens, Legea Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, intrarea centrală (întrucat celelalte sunt încuiate) a liceului nu permite accesul persoanelor în scaun cu rotile, rampa de acces fiind doar la ieșirea de siguranță. Am solicitat să fie deschisă ușa pentru ieșirea de siguranță pentru a analiza pragul îndeaproape. Doamna directoare a avut nevoie de ceva timp pentru a găsi persoana la care sunt cheile. Într-un final, ușa a fost deschisă. Problematic este însă faptul că această intrare este încuiată, mai mult decât atât, mai există și o poartă metalică amplasată în fața acesteia, care, la fel, este încuiată, ceea ce face imposibil accesul persoanelor cu dizabilități atât la pragul principal, cât și la ieșirea de siguranță (ținând cont de ușa și poarta care sunt încuiate, dar și de calitatea proastă a drumului până la acea rampă).

Liceul este o instituție publică și trebuie să fie dotată cu căi de acces care să ofere posibilitate oricărui cetățean să poată intra în clădire. În cazul nostru, la Liceu Teoretic N.Gogol a fost efectuată reparația capitală a scărilor de la intrarea centrală, a ieșirii de siguranță și a unor încăperi, însă, în rezultatul acestora, liceul nu a devenit mai accesibil, în mod special, persoanelor cu dizabilități. În asemenea circumstanțe, putem sublinia faptul că banii publici au fost cheltuiți fără a fi luate în considerare necesitățile întregii societăți, iar persoanele cu dizabilități au fost excluse din lista potențialilor beneficiari ai acestor lucrări de renovare din banii publici. Conform Articolul 17 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, autoritățile sunt obligate să evalueze şi întreprindă măsuri concrete pentru a facilita accesul acestor persoane, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, în conformitate cu normativele în vigoare. La aliniatul (2) se stipulează: „Identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor faţă de accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi trebuie aplicate în special la clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii publice şi locuri de muncă, la serviciile de informare şi comunicare, inclusiv serviciile electronice şi de urgenţă, de asemenea la alte utilităţi şi servicii publice.”
Totodată, o altă problemă identificată este țeava de scurgere poziționată deasupra pragului principal și care s-a dovedit a fi prea scurtă. Astfel, apa pluvială se scurge exact pe prag, ceea ce, cu siguranță, micșoreaza perioada de exploatare a obiectului renovat. În urma examinării pragului am observant că deja au apărut două fisuri în gresie. Ne întrebăm ce va fi peste un an sau doi?

Deși Asociația a adresat o scrisoare Primăriei Bălți, solicitând mai multe detalii privind neincluderea acestor specificații în caietul de sarcini, răspunsul autorității contractante a fost următorul: „Perioada de execuție a lucrărilor, cerințele caietului de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări au fost respectate în termen și conform cerințelor legale”. Astfel, în baza celor expuse mai sus, considerăm că vocea cetățenilor și a societății civile trebuie luate în considerare în procesul de bugetare și guvernare. Resursele bugetare necesită a fi gestionate mai eficient, ținând cont de nevoile tuturor membrilor societății, fără discriminări. În acest context, A.O. Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI își exprimă profunda îngrijorare față de situația pe care o observăm în municipiul nostru. Noi pledăm pentru planificarea și bugetarea resurselor financiare cu respectarea principiilor nediscriminării şi transparenţei, iar modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a procedurilor de achiziții publice trebuie să ia în considerare necesitățile tuturor membrilor societății fără a exclude o categorie socială, cum s-a întâmplat în cazul prezentat mai sus.

Mai mult decât atât, în acești ani nu am observat niciodată ca în cadrul procedurilor de achiziție publică, demarate de Direcția Învățămant Tineret și Sport Bălți, să fie solicitate oferte pentru achiziționarea hărților, atlasurilor, materialelor pentru experimente și utilajului pentru disciplinele fizica, chimie sau educație tehnologică. Au fost monitorizate atent toate contractele de valoare mică pentru municipiul Bălți din domeniul educației și s-a constatat că, deși unele din ele au bugete foarte bune (de ex. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”), nici una din aceste instituții nu pune accent pe cheltuirea banului public pentru creșterea calității educației și eficientizarea sistemului de învățământ prin dotarea școlilor și liceelor cu material didactic modern. Preocuparea majoră a instituțiilor de învățământ este cum să arate mai bine cabinetul directorului. Nu spunem că acesta ar fi un lucru rău, doar că prioritățile în domeniul învățământului din Moldova trebuie sa-l vizeze pe copil, în primul rând.

 


[1]  COP 17/03729

[2] Mai multe informații puteți găsi accesând pagina web http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-lucrari-de-reparatie-capitala-a-scarilor-de-la-intrarea-centrala-a-iesirii-de-siguranta-si-a-unor-incaperi-in-liceul-teoretic-n-gogol/.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.