Blog

Planificare ineficientă și suspiciuni de favorizare în achizițiile de materiale antiderapante pentru mun. Chișinău
Revizii

Planificare ineficientă și suspiciuni de favorizare în achizițiile de materiale antiderapante pentru mun. Chișinău

 

Autor: Olga Diaconu

În iarna ce a trecut, multă lume s-a plâns de faptul că autoritățile nu au acționat foarte eficient în ceea ce ține de curățarea și deszăpezirea drumurilor în urma ninsorilor abundente. Au fost criticate atât autoritățile centrale, cât și cele locale. În cele ce urmează, am analizat licitațiile care au fost realizate de ÎM Regia „EXDRUPO” pentru achiziția de produse antiderapante (nisip spălat și sare tehnică) și servicii de deszăpezire, dar și de unele direcții municipale. Rezultatul analizei a scos la iveală deficiențe de planificare a achizițiilor publice, care sunt de regulă inițiate abia în prag de iarnă, iar în unele cazuri în toiul iernii. De asemenea, am identificat situații care sugerează favorizarea unui anumit agent economic și denaturarea concurenței.

Suspiciuni de favorizare a unui agent economic și denaturare a concurenței

SA „Cariera Cobusca”, unica întreprindere din Republica Moldova care practică spălarea și îmbogățirea nisipului, a participat la procedura de licitație deschisă pentru achiziția de nisip spălat, inițiată de ÎM „Regia Exdrupo” SRL la 28 decembrie 2023. În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de un alt operator economic, care a oferit nisip de la SA „Cariera Cobusca”, dar la un preț mai mare. Motivul respingerii ofertei SA „Cariera Cobusca” a fost necorespunderea nisipului propus cu specificațiile tehnice stabilite de autoritatea contractantă. În același timp, nisipul propus de ofertantul „Tincomerț” SRL, provenind de la aceeași carieră, dar la un preț un pic mai mare, a fost considerat conform specificațiilor tehnice stabilite de autoritatea contractantă.

La data de 28 decembrie 2023, Îm Exdrupo a inițiat procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1703770052160 pentru achiziția de nisip spălat, folosit ca material antiderapant. Autoritatea contractantă și-a propus să cumpere 6000 tone de nisip, cu dimensiunea particulelor de 0 – 5 mm.

La licitație au fost depuse 4 oferte, dintre care oferta cu cel mai mic preț, de 1 699 980 lei fără TVA, a fost depusă chiar de producătorul SA „Cariera Cobusca”. Cel puțin doi dintre ceilalți ofertanți au depus oferte de nisip de la același producător, la prețuri ceva mai mari. În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de „Tincomerț” SRL, după ce ofertele cu preț mai mic au fost respinse.

Rezultatele procedurii au fost contestate de SA „Cariera Cobusca”, care a argumentat că nisipul oferit de ei corespunde strict standardului național în vigoare SM SR EN 12620+A1:2010-SISTEM 2+ (EN 12620:2002+A1:2008), care este Unic pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, specificațiile tehnice stabilite de autoritatea contractantă nu corespund standardelor naționale, respectiv nu va putea fi oferit un certificat de conformitate pentru nisip cu parametrii solicitați, prezentarea unui certificat de conformitate fiind obligatorie. În imaginea de mai jos vedem specificațiile solicitate de autoritatea contractantă și cele oferite de SA „Cariera Cobusca”.

Acest ofertant a argumentat că specificațiile oferite corespund standardului național SM SR EN 12620+A1:2010-SISTEM 2+ (EN 12620:2002+A1:2008), specificațiile menționate fiind expuse și în certificatul de conformitate. Același certificat de conformitate eliberat pentru producătorul SA „Cariera Cobusca” a fost prezentat la licitație și de ofertantul câștigător „Tincomerț-Grup” SRL, doar că ultimul a indicat exact specificațiile solicitate de autoritatea contractantă. 

În rezultatul examinării contestației, ANSC a apreciat că SA „Cariera Cobusca” s-a conformat cerinței de a oferi nisip conform standardelor naționale, prezentând un certificat de conformitate care confirmă acest lucru. Argumentele contestatorului reies din următorul paragraf din decizia ANSC: „(..) la întrebarea completului pentru soluționarea contestațiilor de ce s-ar fi omis includerea în specificațiile tehnice a parametrilor tehnici solicitați de către autoritatea contractantă, reprezentantul contestatorului a comunicat că ,,așa parametri standardul în vigoare în Republica Moldova nu permit. Se permite 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm. Nu putem să completăm cu ceea ce nu se permite de a fi produs. Parametrii 0-5 – nu sunt așa standarde, 0-5 mm nu poate fi însoțit de certificat conform standardelor.”, totodată, accentuând faptul că „Ofertantul care a fost desemnat cîștigător a prezentat un Certficat de Conformitate a Producătorului SA Cariera Cobusca, unde este specificat dimensiunile produsului 0-4 mm; Însă în rubrica 6 ofertantul indică dimensiunile particulelor de nisip 0-5mm-100%. Ceea ce demonstrează că intenționat se pun date tehnice eronate”

În ședința de examinare a contestației, reprezentanții ÎM „EXDRUPO” au afirmat că conformitatea nisipului oferit de „Tincomerț-Grup” SRL a fost verificată în baza mostrelor. În acest context, ANSC a apreciat că SA „Cariera Cobusca”, care a oferit un preț mai avantajos, a fost tratată în mod discriminatoriu, în condițiile în care ambii ofertanți au oferit același certificat de conformitate, dar numai la evaluarea ofertei unuia dintre ei au fost luate în considerare mostrele. Astfel, prin decizia ANSC nr. 03D-92-24 din 22.02.2024, decizia de atribuire a fost anulată, iar autoritatea contractantă a fost obligată să reevalueze oferta SA „Cariera Cobusca”.

Deși au trecut mai multe săptămâni de la data emiterii deciziei ANSC, pe pagina Agenției Achiziții Publice nu apar informații cu privire la încheierea unui contract în temeiul acestei proceduri de achiziție. Pe de altă parte, din informațiile cu privire la cheltuielile realizate de EXDRUPO, puse la dispoziție în urma unei solicitări de informații, aflăm că pe data de 10.01.24 a fost încheiat un contract de achiziție de nisip spălat cu Tincomerț-Grup SRL, în perioada de clarificări pentru procedura de licitație. 

Din informațiile privind cheltuielile efectuate, aflăm că același operator economic a obținut un contract pentru achiziția de sare tehnică, data încheierii contractului fiind 31.12.23. La acel moment, autoritatea contractantă avea în desfășurare o procedură de licitație pentru achiziția de sare tehnică, nr. ocds-b3wdp1-MD-1699532280279. Detalii despre această achiziție în secțiunea următoare a acestui articol. Circumstanțele menționate dau temei de a suspecta favorizarea „Tincomerț-Grup” SRL în achizițiile de produse antiderapante (nisip spălat și sare tehnică) de ÎM Regia „EXDRUPO”.

 

Planificarea defectuoasă a achizițiilor de produse antiderapante și servicii de deszăpezire

Din informațiile disponibile în sistemul MTender, aflăm că majoritatea licitațiilor pentru achiziția de produse antiderapante, fie de servicii de deszăpezire, au fost inițiate  în prag de iarnă sau în toiul iernii. Majoritatea dintre ele nu s-au soldat cu succes, din diverse motive.

Din informațiile privind cheltuielile pentru anul 2023 nu reiese că ÎM Regia „Exdrupo” ar fi achiziționat produse antiderapante. 

În anul 2023 au fost inițiate următoarele proceduri de achiziție:

  • Licitația deschisă pentru achiziția de nisip spălat, nr. ocds-b3wdp1-MD-1698222444264, cu valoarea estimată de 2 680 000 lei fără TVA. 

Licitația a fost inițiată la 25.10.23. La această licitație au fost depuse cinci oferte, însă procedura figurează ca fiind anulată din „multiple motive”.

  • Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1699532280279 pentru achiziția de sare tehnică, cu valoarea estimată de 10 800 000 lei fără TVA.

Licitația a fost inițiată la 09.11.23. Contractul atribuit nu a fost atribuit. Deschiderea ofertelor avusese loc la data de 11 decembrie 2023. Au fost depuse două oferte, cel mai mic preț fiind oferit de Tiera Grup SRL, iar altă ofertă cu prețul mai mare a fost depusă de „Tincomerț-Grup” SRL. Pe data de 11.01.23 a fost emisă o decizie de atribuire în favoarea Tiera Grup SRL, adică la o lună de la deschiderea ofertelor. Apoi, la data de 18.01.23, procedura de achiziție a fost anulată, autoritatea contractantă motivând că operatorul economic ar fi depus un certificat de conformitate fals, fapte negate de contestator. În aceeași zi a fost inițiată o altă licitație, însă și aceasta a fost anulată după depunerea unei contestații. 

  • Licitația deschisă pentru achiziția de servicii de deszăpezire, nr. ocds-b3wdp1-MD-1699534970543, cu valoarea estimată de 2 100 000 lei, fără TVA.

Licitația a fost inițiată la 09.11.23. Procedura a fost anulată în lipsa ofertelor.

  • Licitația deschisă pentru achiziția de nisip spălat, nr. ocds-b3wdp1-MD-1703770052160, cu valoarea estimată de 1 770 000 lei fără TVA.

Licitația a fost inițiată la data de 28.12.2023. Contractul a fost atribuit „Tincomerț-Grup” SRL. Desfășurarea acestei proceduri de achiziție ridică suspiciuni privind favorizarea unui operator economic, așa cum am explicat în prima parte a acestui articol.

La data de 18 ianuarie 2024 a fost inițiată o licitație repetată pentru achiziția de sare tehnică cu valoarea estimată de 8 440 000 lei fără TVA, dar și aceasta a fost anulată. Însă, așa cum am menționat mai sus, ÎM Regia „EXDRUPO” procurase deja sare tehnică de la „Tincomerț-Grup” SRL în baza printr-un contract încheiat pe data de 31.12.23.

Dacă e să ne conducem de informațiile privind cheltuielile efectuate de ÎM Regia „EXDRUPO” în anul 2023, reiese că singurul contract încheiat a fost acela din 31.12.23. Din informațiile de pe pagina Agenției Achiziții Publice aflăm că Direcția Generală Locativ-comunală a procurat de la „Tincomerț-Grup” SRL sare tehnică ca material antiderapant, în rezultatul procedurii de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1679925501246. Contractul în sumă de 3 551 976 lei cu TVA a fost încheiat la 03.05.23, conform informațiilor de pe pagina Agenției Achiziții Publice.

În anul 2022, au fost desfășurate următoarele proceduri de licitație pentru achiziția de produse antiderapante și servicii de deszăpezire:

  • Licitația deschisă pentru achiziția de sare tehnică, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659962488012, cu valoarea estimată de 13 962 375 lei fără TVA. Licitația a fost inițiată la data de 8 august 2022, contractul de achiziție fiind încheiat pe data de 04.11.22 cu „Tincomerț-Grup” SRL.
  • Licitația deschisă pentru achiziția de nisip spălat, nr. ocds-b3wdp1-MD-1662022034336, cu valoarea estimată de 1 800 000 lei fără TVA. Procedura a fost inițiată la data de 01.09.2022. Contractul de achiziție a fost încheiat la 11.10.22 cu „Tincomerț-Grup” SRL.
  • Licitația deschisă pentru achiziția de servicii de deszăpezire, nr. ocds-b3wdp1-MD-1603361914958, cu valoarea estimată de 1 317 375 lei fără TVA. Procedura a fost inițiată la 22.10.22. Nu au fost depuse oferte.
  • Licitația deschisă pentru achiziția de servicii de deszăpezire, nr. ocds-b3wdp1-MD-1668669286515, cu valoarea estimată de 1 320 000 lei fără TVA. Procedura a fost inițiată la 17.11.22. A fost depusă o singură ofertă de operatorul economic „Credo Industry” SRL, care a fost respinsă ca neconformă.

Contractele pentru achiziția de sare tehnică și nisip spălat apar în informațiile despre cheltuielile ÎM Regia „EXDRUPO”. În același an, autoritatea contractantă mai procurase sare tehnică și de la „Tiera Grup” SRL prin contractul nr. 8 din 04.02.22. 

Concluzii

Din cele menționate, rezultă o serie de indicatori de risc în legătură cu achizițiile de materiale antiderapante realizate de ÎM Regia „EXDRUPO”. Unul dintre acești factori este planificarea ineficientă, deoarece aceste achiziții sunt în mod sistematic lansate în prag de iarnă, iar nu din timp, pentru ca municipalitatea să fie asigurată cu materiale antiderapante la momentul survenirii circumstanțelor în care aceste materiale sunt strict necesare. În situații de urgență, autoritățile contractante au o putere mai mică de negociere, și vor fi la mâna operatorilor economici care vor dicta prețul. De asemenea, cele descrise scot în evidență posibile cazuri de favorizare a unui singur operator economic, care obține cu ușurință contracte, chiar dacă prețul oferit este mai mare, și chiar dacă la aceeași procedură de achiziție a participat însăși producătorul.

 

 

Sursă foto: știri.md

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).