Rapoarte de monitorizare

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale

  https://ager.md/2023/01/23/raport-de-monitorizarea-achizitiilor-sectoriale/   [pdf-embedder url="https://revizia.md/wp-content/uploads/2023/02/Raport-de-monitorizare-a-achizitiilor-sectoriale.pdf" title="Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale"]

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie - octombrie 2022 În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect. Analizând o…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021: Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici.…

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank

Moldova: Assessment of the Public Procurement System,  Volume I - Main report The main development objective of the work has been to use the MAPS assessment tool to assess the quality and effectiveness of Moldova’s public procurement system and on that basis create an evidence base for future reforms. In…

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender

DEVELOPING THE RULE OF LAW AND STRENGTHENING ANTI-CORRUPTION IN THE PUBLIC PROCUREMENT SECTOR IN MOLDOVA Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender Mihai-Razvan CORMAN (main author and editor) Nicolas HEGER Sebastian SCHÄFFER Corruption in Moldova is endemic and widespread. Given the significant…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din…

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

Concluziile și recomandările Raportului de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020 În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate măsura în care autoritățile contractante respectă principiul transparenței achizițiilor publice prevăzut de legislația din domeniu. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Concluziile raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc prea frecvent. 2. Transparența procedurilor de achiziții rămâne a fi problematică. 3. Activitatea ANSC foarte utilă, însă nu e pe placul tuturor. 4. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau a stopa procedurile…

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru…

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Deocamdată, noul cadru legislativ a adus efecte pozitive, cu mici excepții 2. Ne putem aștepta oricînd la achiziții exceptate de la procedura legală 3. Transparența procedurilor de achiziții rămîne a fi problematică 4. Licitații de milioane cu piețe împărțite 5. Societatea civilă nu dispune de…