Rapoarte de monitorizare

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, aprilie – septembrie 2023

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, aprilie – septembrie 2023

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI Cele descrise în acest raport confirmă persistența problemelor constatate în rapoartele anterioare de monitorizare a achizițiilor publice. Observăm lacune serioase la capitolul planificării achizițiilor publice, fie din neștiință sau din rea voință; numeroase cazuri de favorizare a unor ofertanți și cazuri de participare cu oferte trucate la…

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE noiembrie 2022 – aprilie 2023

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE noiembrie 2022 – aprilie 2023

Concluzii și recomandări În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea, desfășurarea achizițiilor publice și chiar  executarea contractelor. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect. Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele: Planificarea…

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale, iunie – decembrie 2022

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale, iunie – decembrie 2022

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI În urma monitorizării achizițiilor sectoriale, echipa AGER a constatat că unele dintre entitățile contractante nu au personal calificat pentru realizarea eficientă a achizițiilor. Acest lucru se datorează în special faptului că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020, actualele entități contractante erau exceptate de la…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie - octombrie 2022 În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect. Analizând o…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021: Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici.…

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank

Moldova: Assessment of the Public Procurement System | World Bank

Moldova: Assessment of the Public Procurement System,  Volume I - Main report The main development objective of the work has been to use the MAPS assessment tool to assess the quality and effectiveness of Moldova’s public procurement system and on that basis create an evidence base for future reforms. In…

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender

Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender

DEVELOPING THE RULE OF LAW AND STRENGTHENING ANTI-CORRUPTION IN THE PUBLIC PROCUREMENT SECTOR IN MOLDOVA Tackling corruption through eProcurement – legal constraints and technical challenges in the implementation of MTender Mihai-Razvan CORMAN (main author and editor) Nicolas HEGER Sebastian SCHÄFFER Corruption in Moldova is endemic and widespread. Given the significant…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din…

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

LEX 21: Raport de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020

Concluziile și recomandările Raportului de monitorizare a achizițiilor publice nr. 1, aprilie 2020 În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate măsura în care autoritățile contractante respectă principiul transparenței achizițiilor publice prevăzut de legislația din domeniu. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Concluziile raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc prea frecvent. 2. Transparența procedurilor de achiziții rămâne a fi problematică. 3. Activitatea ANSC foarte utilă, însă nu e pe placul tuturor. 4. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau a stopa procedurile…

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru…