Rapoarte de monitorizare

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice martie – august 2019 | AGER

Concluziile raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent 2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică 3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect 4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice ianuarie – iunie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc prea frecvent. 2. Transparența procedurilor de achiziții rămâne a fi problematică. 3. Activitatea ANSC foarte utilă, însă nu e pe placul tuturor. 4. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau a stopa procedurile…

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru…

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Deocamdată, noul cadru legislativ a adus efecte pozitive, cu mici excepții 2. Ne putem aștepta oricînd la achiziții exceptate de la procedura legală 3. Transparența procedurilor de achiziții rămîne a fi problematică 4. Licitații de milioane cu piețe împărțite 5. Societatea civilă nu dispune de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de interese 2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării…

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul

Remediile din AP garantează transparența, integritatea și eficiența în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la implementarea politicilor AP, protejând în același timp interesele sectorului privat. Procedurile de achiziție ale ofertanților nereușite ar trebui considerate o categorie specială de concurenți, în special datorită provocărilor cu care se confruntă opoziția de…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice mai – septembrie 2016 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice mai – septembrie 2016 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de interese 2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Achizițiile publice în Moldova joacă un rol din ce în ce mai important în economie. Valoarea contractelor publice încheiate de Agenția Achiziții Publice (PPA) în 2014 a fost de 11538,4 milioane. Lei, reprezentând aproximativ 10,3% din PIB (111 757 mil. €). Organizarea procedurilor de achiziții transparente, nediscriminatorii, deschise și competitive…

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul

În raportul final de evaluare a sistemului național de achiziții, de către Banca Mondială din 2010, elucidarea unor aspecte ale cadrului legal ar trebui îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare pentru evaluarea prețului și a calității în selectarea ofertelor prin contractare. autorităților, lipsa unor instrucțiuni clare cu privire la…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia 2. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice este imperfectă 3. Capacitatea dar și responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante influențează negativ utilizarea banilor publici Descarcă:…