Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Achizițiile publice în Moldova joacă un rol din ce în ce mai important în economie. Valoarea contractelor publice încheiate de Agenția Achiziții Publice (PPA) în 2014 a fost de 11538,4 milioane. Lei, reprezentând aproximativ 10,3% din PIB (111 757 mil. €). Organizarea procedurilor de achiziții transparente, nediscriminatorii, deschise și competitive este o condiție necesară pentru servicii și investiții publice de calitate …

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Sursa: IDIS Viitorul