Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

Concluziile scurte ale raportului:

1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de
interese
2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia
3. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice aproape lipsește
4. Capacitatea dar și responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante influențează negativ utilizarea banilor publici

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

AGER_Raport_monitorizare_AP_oct16-feb_2017