Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale, iunie – decembrie 2022
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale, iunie – decembrie 2022

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma monitorizării achizițiilor sectoriale, echipa AGER a constatat că unele dintre entitățile contractante nu au personal calificat pentru realizarea eficientă a achizițiilor. Acest lucru se datorează în special faptului că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020,
actualele entități contractante erau exceptate de la aplicarea Legii nr. 131/2015 în baza art. 5, iar o altă Lege similară nu a fost aplicabilă. Respectiv, o parte din actualele entități contractante nu se conduceau de nici o reglementare administrativă a achizițiilor, pe când
unele entități contractante desfășurau achizițiile în baza unor regulamente specializate domeniului lor de activitate, ce diferă substanțial de Legea nr. 74/2020.

În același timp, instruirile cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 74/2020 desfășurate de Agenția Achiziții Publice au fost superficiale și puține entități contractante au participat la ele. Alte pregătiri nu au existat, iar o autoritate responsabilă care să explice modul de aplicare
a Legii nr. 74/2020 nu există. Respectiv, fiecare entitate contractantă a ajuns să aplice sau să nu aplice Legea nr. 74/2020 după propriile sale interese și viziuni. Acest lucru duce la o incoerență în achizițiile sectoriale și o lipsă de predictibilitate și stabilitate juridică.

De asemenea, lipsește o mare parte din legislația secundară necesară pentru desfășurarea achizițiilor sectoriale. Această problemă adâncește și mai mult neclaritățile și inconsecvențele în aplicarea Legii nr. 74/2020. Astfel, în lipsa formularelor standard, în lipsa unor reglementări
clare ce trebuie să fie prevăzute în legislația secundară, entitățile contractante adoptă fiecare propria abordare cu privire la aspectele reglementate. Acest lucru duce la un haos juridic, unde nici măcar nu este clar dacă acțiunile entităților contractante sunt legale sau nu.

Astfel, la moment, achizițiile sectoriale nu sunt desfășurate eficient.
Pentru a îmbunătăți sistemul achizițiilor sectoriale, echipa AGER propune următoarele recomandări care trebuie realizate în cel mai scurt timp posibil:

 1. Adoptarea cadrului legal normativ secundar aplicabil achizițiilor
  sectoriale
 2. Instituirea unei autorități responsabile pentru achizițiile sectoriale
 3. Instruirea personalului din cadrul entităților contractante în domeniul
  achizițiilor sectoriale
 4. Instituirea obligației de desfășurare a achizițiilor sectoriale prin SIA
  RSAP
 5. Reducerea termenelor de desfășurare a achizițiilor sectoriale

Descarcă Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale, iunie – decembrie 2022

Raport de monitorizare a achizițiilor sectoriale