Blog

Riscurile achiziției de autobuze cu parcurs ale Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
Revizii

Riscurile achiziției de autobuze cu parcurs ale Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”

 

Autor: Diaconu Olga

 

Într-un material publicat pe revizia.md în luna aprilie, monitorii AGER au vorbit despre riscurile procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617283337130 pentru achiziția de autobuze cu parcurs în valoarea totală de 50 milioane lei, desfășurată de  Î.M. „Parcul urban de autobuze”. 

Între timp, pe pagina Primăriei mun. Chișinău au fost publicate comunicate cu privire la faptul că o parte din autobuzele achiziționate în cadrul acestei proceduri de achiziție au fost recepționate. Pentru că cea mai mare parte a ofertelor de autobuze au fost depuse în afara sistemului MTender, deși procedura a fost inițiată în MTender, am solicitat de la autoritatea contractantă să ne pună la dispoziție contractele încheiate și anexele la acestea.

La data de 18.08.2021, Î.M.„Parcul Urban de Autobuze” ne-a pus la dispoziție contractele și actele de predare-primire pentru autobuzele livrate până la data de 17.08.2021. Din actele recepționate de la Î.M.„Parcul Urban de Autobuze”, aflăm că în adresa autorității contractante au parvenit oferte pentru 106 autobuze de la 11 operatori economic din țară și de peste hotare. 

Conform proceselor verbale din 3 și 11 iunie 2021, a fost examinată și desemnată câștigătoare oferta depusă de operatorul economic „Andriys Consulting” AB din Suedia, pentru achiziționarea a 4 autobuze Volvo 8700 B12 BLE Diesel City Buses și 14 autobuze MAN A26 Lion City, cu valoarea totală de 561 000 EURO. În rezultat, a fost încheiat contractul nr. 57 din 11.06.2021

Conform proceselor verbale nr. 1 și 2 ale ședințelor Comisiei de achiziții, a fost examinată și desemnată câștigătoare oferta depusă de operatorul economic  „VDL Bus and Coach” BV din Olanda pentru achiziționare a 36 de autobuze VDL Citea XLE-145/310 și 4 autobuze VDL SLE-129/310, cu valoarea totală de 1 762 000 EURO. Din procesul-verbal nr. 2 reiese că operatorul economic urmează să efectueze verificarea tehnică a tuturor autobuzelor și să înlăture neajunsurile depistate înainte de livrare. Astfel, vânzătorul este responsabil pentru înlăturarea oricăror defecțiuni sau defecte ale părților principale ale transmisiei, sistemului pneumatic și electric, repararea sistemului de aer condiționat sau de încălzire, în caz de necesitate, înlocuirea parbrizelor sau geamurilor stricate, anvelopelor uzate, înlocuirea filtrelor, uleiului etc. În rezultat, a fost încheiat contractul nr. 61 din 18.06.2021.

 

 

Parametrii tehnici și starea autobuzelor achiziționate

Autobuzele Volvo 8700 B12 BLE Diesel City Buses, achiziționate de autoritatea contractantă, au fost înregistrate pentru prima dată în septembrie 2011 și au între 506 135 km și 541 029 km parcurși. Norma de poluare pentru aceste autobuze este EURO 5. Costul plătit de municipalitate este de 30 000 EURO pentru 1 unitate. Prețul nu include taxele vamale și alte cheltuieli în Republica Moldova. Observăm că autobuzele de acest model depășesc limita de 500 000 km stabilită de autoritatea contractantă, dar totuși au fost acceptate.

 

 

Din actele de predare-primire, disponibile la acest link, observăm că autobuzele au unele defecțiuni cum ar fi scurgeri sau deteriorări ale caroseriei. Autobuzele au fost livrate fără termen de garanție, ceea ce reiese din contract și din actul Invoice 936 din 28.06.2021.

Autobuzele MAN A26 Lion City achiziționate de autoritatea contractantă au fost înregistrate pentru prima dată în anul 2011 și au între 403 437 km și 500 500 km parcurși. Operatorul economic și-a asumat livrarea autobuzelor în decurs de 7-10 zile de la recepționarea plății. Oferta nu include termen de garanție pentru autobuze.  Costul plătit de municipalitate este de 31 500 EURO pentru 1 unitate. Prețul nu include taxele vamale și alte cheltuieli în Republica Moldova.

 

 

Din actul de predare-primire din 28.06.2021 pentru primele 7 autobuze de acest tip observăm că autobuzele livrate au defecte, printre care rugina în jurul autobuzului, rugina caroseriei, unul din autobuze are aparatul de aer condiționat nefuncțional, bumpere defecte, monitoare defecte sau lipsă, etc. Din actul de predare-primire din 13.07.2021, pentru livrarea altor 3 autobuze MAN, aflăm că aceste autobuze au rugină, unele părți deteriorate, turbine nefuncționale etc. Din actul de predare-primire din 24.07.2021 pentru alte 4 autobuze reiese că acestea, la fel, au rugină împrejurul autobuzului și deteriorări ale părților autobuzelor.

Conform contractului încheiat de autoritatea contractantă cu „Andriys Consulting” AB, autobuzele sunt vândute în starea în care sunt, fără garanție bancară. Livrarea autobuzelor are loc doar după încasarea plății integrale de către Vânzător. Vânzătorul este obligat să verifice starea autobuzelor înainte de livrare și să înlăture neajunsurile depistate. 

Autobuzele VDL livrate de „VDL Bus and Coach” BV au fost înregistrate pentru prima oară în anul 2012 și au între 468 000 km și 526 000 km parcurși. Din contractul disponibil la acest link, aflăm că autobuzele sunt dotate cu motor DAF PR228U1 9.2 M3 și au norma de poluare Euro 5. Conform ofertei operatorului economic, autobuzele au între 468 000 km și 526 000 km parcurși, respectiv și unele dintre aceste autobuze depășesc limita de 500 000 km parcurși, stabilită de autoritatea contractantă.

Și autobuzele VDL care au fost livrate au unele neajunsuri constatate în actele de predare-primire din 31.07.2021. Ca și în contractul cu „Andriys Consulting” AB, livrarea autobuzelor are loc după încasarea costului autobuzelor de către Vânzător. 

 

 

Riscurile procedurii de achiziție de autobuze cu parcurs

Un avantaj vizibil pe care a mizat autoritatea contractantă la derularea acestei achiziții a fost prețul, mult mai mic decât în cazul procurării autobuzelor noi. 

Pe de altă parte, achiziția de autobuze cu parcurs presupune și niște riscuri și costuri suplimentare asumate de autoritatea contractantă pentru reparația și întreținerea autobuzelor. În plus, nu se cunoaște cât timp autobuzele procurate vor fi funcționale, având în vedere că ele au fost deja exploatate pe o durată de 10 ani. 

După cum am menționat mai sus, autobuzele livrate au unele defecțiuni pe care, conform contractului, Vânzătorul ar fi trebuit să le remedieze până la livrare. Dacă unele neajunsuri au fost omise și nu au fost înlăturate, din moment ce autobuzele au ajuns în Moldova cu defecțiuni și fără termen de garanție, autoritatea contractantă nu are pârghii de a solicita înlăturarea defecțiunilor. Spre deosebire de achizițiile publice care se desfășoară conform procedurilor prevăzute în Legea 131/2015, unde autoritatea contractantă poate reține garanția de bună execuție și încasa penalități, suspenda plata sau sancționa operatorul economic pentru neconformități,  aceste pârghii lipsesc în procedura de achiziție a autobuzelor cu parcurs. Respectiv, municipalitatea este nevoită să înlăture defecțiunile constatate pe cheltuială proprie. Lipsa termenului de garanție presupune că toate reparațiile necesare pe parcursul exploatării vor fi, la fel, suportate de municipalitate. 

Un alt dezavantaj ține de impactul negativ al autobuzelor respective asupra mediului, care este mai mare decât pentru autobuzele noi.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).