Blog

Sectorul Râşcani, „miluit” de Primărie
Revizii

Sectorul Râşcani, „miluit” de Primărie

 

Autor: Julieta Savițchi

 

 

Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău a semnat trei contracte, în sumă totală de 23.435.380 de lei, pentru efectuarea reparaţiilor în curţile blocurilor și trotuarelor din sectorul Râşcani al Capitalei.

În toate trei cazuri licitaţiile s-au desfăşurat cu un singur participant, iar două din ele au avut loc repetat.

 

 

Partea leului, unei firme din Străşeni

 

Din cele trei contracte semnate cu Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău, două, cele mai bănoase, de 6.598.800 de lei şi de 11.134.099 de lei, i-au revenit societăţii comerciale Credo Industry, cu adresa juridică în oraşul Străşeni.

În primul contract, în sumă de 6.598.800 milioane de lei,  Credo Industry şi-a asumat responsabilitatea pentru reparaţia trotuarelor din sectorul Râşcani. Contractul a fost semnat la 7 octombrie 2021, în rezultatul procedurii de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1630474433654. Conform caietului de sarcini, este vorba de asfaltarea a 13.000  metri pătraţi de trotuar.

 

E de menționat că anterior, Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău la data de 27 iulie, valoarea estimativă fiind de 5 milioane de lei, fără TVA. Licitaţia era preconizată pentru perioada de 8-15 august, dar nu a avut loc. Ulterior a fost desfăşurată o nouă licitaţie cu participarea SRL Credo Industry cu care a şi fost semnat contractul.

 

 

Licitaţia deschisă cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1629095360537, în cadrul căreia Credo Industry a câştigat cel de al doilea contract, de asemenea, a fost una repetată şi s-a desfăşurat în perioada de 16 august – 8 septembrie.

Preţul stabilit de municipalitate a fost de 8 623 252, fără TVA. Agentul economic a venit cu o ofertă de 9.278.416 lei, fără TVA, care depăşea cu 655.164 de lei suma oferită de municipalitate şi care a fost acceptată de administraţia publică locală. Conform Caietului de sarcini, este vorba de asfaltarea căilor de acces din 6 curţi din sectorul Râşcani.

 

Contractul câştigat de SA Edilitate

 

Şi SA Edilitate a fost singurul agent economic care a venit cu o ofertă la licitaţia nr. ocds-b3wdp1-MD-1627017547910, anunţată de Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei Chişinău. Precizăm că peste 60 la sută din acţiunile de la Edilitate aparţin administraţiei publice locale a Capitalei.

SA Edilitate a propus preţul de 4.752.068 lei, fără TVA, valaorea estimată a achiziției fiind de 5.000.000 lei fără TVA. Caietul de sarcini prevede efectuarea lucrărilor de reparaţie a trotuarelor şi căilor de acces a curţilor de bloc din municipiul Chişinău, fără ca să fie precizate adresele unde urmează să fie efectuate aceste lucrări.

Contractul a fost semnat la 9 septembrie, iar lucrările urmează să fie încheiate până la 31 decembrie anul curent. Suma prevăzută în contract este 5.702.481 lei, inclusiv TVA.

 

 

 

Imagini după începerea reparațiilor

 

 

 

 

AGER a bătut alarma

 

Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău a anunţat primăvara trecută despre licitaţiile privind efectuarea lucrărilor de reparaţie a curţilor blocurilor de locuit.

AGER a efectuat o analiză a solicitărilor şi a depistat mai multe nereguli şi neclarităţi care generau riscuri de corupţie. Astfel, autoritatea contractantă a descris în Caietul de sarcini  doar lucrările ce urmau a fi efectuate (săpături mecanice, săpături manuale, transportarea pământului cu autobasculanta, încărcare gunoi, borduri etc.), nefiind clar în câte curți de bloc vor fi reparate căile de acces și trotuarele sau ce suprafață de trotuare va fi reabilitată în fiecare sector, și nici adresele exacte unde vor fi executate lucrările de reparație curentă.

„Modul în care Direcția de transport și căi de comunicație desfășoară procedurile de achiziție de lucrări de reparație curentă favorizează practicile de corupție și trucarea achizițiilor publice. Faptul că autoritatea contractantă nu publică și nu pune la dispoziție operatorilor economici proiecte și devize estimative exclude posibilitatea de monitorizarea a executării volumelor de lucrări preconizate inițial. Mai mult, afirmațiile autorității contractante că antreprenorul determină modalitatea de a executare a lucrărilor, iar plata se face în baza proceselor verbale pentru lucrările executate face această misiune și mai dificilă. În acest mod, există riscul de înțelegeri frauduloase între autoritatea contractantă și operatorul economic pentru diminuarea cantităților executate, dar formalizarea acestora ca fiind reale.

Înțelegeri frauduloase între autoritatea contractantă și operatorul economic desemnat câștigător pot să apară și la etapa de recepție a lucrărilor. Autoritatea contractantă ar putea accepta lucrările chiar dacă acestea vor fi executate cu defecte grave. Fiind lucrări de reparație curentă, care intră în categoria unor lucrări cu un scurt ciclu de viață, performanța contractantului este greu de evaluat, deoarece monitorizarea implementării, din punct de vedere al calității, este foarte dificilă”, se arată în analiza AGER, publicată pe portalul Revizia.md.

Din păcate, municipalitatea nu a ţinut cont de aceste avertismente. În cazul reparaţiei curţilor din sectorul Râşcani nu deţinem dovezi care să confirme sau infirme pretinse acţiuni de corupţie. Însă faptul că la toate licitaţiile a participat câte un singur agent economic, lipsa informaţiei despre locaţia exactă unde urmează să aibă lucrările de reparaţie fac ca aceste tendere şi respectiv, contracte, să pară dubioase.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).