Blog

Achiziții în mass media Realitatea.md

Sistemul electronic de achiziții publice MTender dezvoltat la un alt nivel | Realitatea.md

A fost prezentat instrumentul digital de analiză Business Intelligence (BI) bazat pe datele deschise disponibile în sistemul electronic de achiziții publice MTender. Așadar, sistemul electronic de achiziții publice MTender va genera numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova.

Totodată, utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale face posibilă: dezvoltarea unor instrumente analitice complexe, implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc, ajută la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare.

Astfel, în debutul evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Gabriela Cuneva, a mulțumit și a exprimat recunoștință tuturor celor implicați în acest proces.

„Ideea de a elabora acest instrument în Republica Moldova există de mulți ani, eu mă bucur că astăzi, avem oportunitatea să-l lansăm și că am fost sprijiniți de către parteneri în realizarea acestei idei”, a spus Cuneva.

Ruslan Malai, directorul Agenției Achiziții Publice a remarcat că portatul analitic va oferi cetățenilor acces la informații pentru a putea analiza și vedea cum statul cheltuie banul public.

„Sistemul analitic va facilita și va automatiza lucrul Agenției Achiziții Publice, datele vor fi mai ușor colectate în scopul elaborării analizelor statistice”, a menționat Ruslan Malai.

Victor Nestulia, Expert internațional, Open Contracting Partnership a menționat că în prezent sistemul MTender oferă o mulțime de oportunități de utilizare a datelor deschise în conformitate cu Open Contracting Data Standard.

„Sperăm că odată cu lansarea acestui modul electronic, acest potențial va fi utilizat de toți participanții în domeniul achizițiilor. Aceste date trebuie să servească drept ajutor în procesul de reformare a domeniului achizițiilor publice în Republica Moldova”, a spus dl. Nestulia.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate cele bune practici internaționale privind monitorizarea și controlul în domeniul achizițiilor publice și modul în care acestea sunt aplicate astăzi în Republica Moldova.

Șeful Direcției Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor, Sergiu Căinăreanu, a vorbit despre un nou program național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru anii 2021-2024, prin care se propune definirea viziunii Guvernului și sincronizarea acțiunilor pe întregul palier al sistemului achizițiilor publice la toate nivelele, facilitând astfel perceperea și angajarea tuturor actorilor importanți din acest sector.

Sursa: Realitatea.md | Read More