Amenajarea construcției provizorie pentru lichidarea calamităților naturale în s. Gura Căinarului, r-l Florești

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
Primaria Gura Cainarului
IDNO
1007601009901
Adresa
MD-5024, MOLDOVA, Floreşti, s. Gura Cainarului
Persoana de contact
Cojocaru Aliona,
0250-40-6-18
primaria.guracainarului@mail.ru
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Anulat
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
403 960 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Amenajarea construcției provizorie pentru lichidarea calamităților naturale în s. Gura Căinarului, r-l Florești

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 13/08/2019 14 : 26
pînă la 27/08/2019 21 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 27/08/2019 21 : 00
pînă la 30/08/2019 21 : 00