Dezvoltarea site-ului oficial al Agenției pentru Eficiență Energetică

CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Autoritatea Contractantă
Agenția pentru Eficiență Energetică
IDNO
1011601000099
Adresa
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et.10
Persoana de contact
Mircea Migherea,
022499444
mircea.migherea@aee.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Perioada de clarificări
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
55 800 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii de proiectare de site-uri (Dezvoltarea site-ului oficial aee.gov.md)

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 13/08/2019 14 : 12
pînă la 23/08/2019 13 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 23/08/2019 13 : 00
pînă la 28/08/2019 07 : 00
Începutul licitației:
de la 29/08/2019 12 : 00
pînă la Invalid date