Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru perioada de încălzire 2019-2020

CPV: 09100000-0 - Combustibili

Autoritatea Contractantă
Primăria mun. Bălți
IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, p-ţa Independenţei, 1
Persoana de contact
Ceremuș Liliana,
+37323154623
serviciulachizitiipublice@gmail.com
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
402 500 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru perioada de încălzire 2019-2020

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 13/08/2019 14 : 45
pînă la 19/08/2019 06 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/08/2019 06 : 00
pînă la 23/08/2019 07 : 00
Începutul licitației:
de la 28/08/2019 12 : 00
pînă la Invalid date