Achiziționarea și instalarea climatizatoarelor

CPV: 39700000-9 - Aparate de uz casnic

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Eugenia Gligor,
022205265
eugenia.gligor@usmf.md
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
375 161.5 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
30 zile din momentul solicitării

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/08/2019 11 : 07
pînă la 19/08/2019 11 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/08/2019 11 : 00
pînă la 22/08/2019 11 : 00
Începutul licitației:
de la 23/08/2019 10 : 00
pînă la Invalid date