Serviciu de proiectare faza Studiul de Fezabilitate

CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate

Autoritatea Contractantă
I.Î. Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
IDNO
1007609003282
Adresa
3600, MOLDOVA, Ungheni, str. Suceava 1
Persoana de contact
Vladislav Popa,
+37369085406
logistica.cnpf@border.gov.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Achiziția nu a avut loc
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
96 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Construcția căminului pentru elevi și cursanți la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, mun. Ungheni

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/08/2019 11 : 13
pînă la 20/08/2019 09 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 20/08/2019 09 : 00
pînă la 22/08/2019 10 : 00