Lucrări de reparație (asfaltare) a căilor de acces în IMSP SCMF

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
IDNO
1003600152709
Adresa
MD-2048, MOLDOVA, mun.Chişinău, Grenoble 147
Persoana de contact
Maria Cetulean,
069235485
cetulean@mail.ru
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
453 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de reparație (asfaltare) a căilor de acces în IMSP SCMF

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/08/2019 13 : 51
pînă la 22/08/2019 21 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 22/08/2019 21 : 00
pînă la 05/09/2019 21 : 00