Lucrări de reparație în Secția Audiologie, Clinica ”Emilian Coțaga”

CPV: 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
IDNO
1003600151643
Adresa
2062, MOLDOVA, mun.Chişinău, Burebista, 93
Persoana de contact
Corina Cebuc,
022-55-96-46
centrulmamei@gmail.com
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
827 605 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de reparație în Secția Audiologie, Clinica ”Emilian Coțaga”

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/08/2019 13 : 15
pînă la 28/08/2019 10 : 30
Perioada depunerii ofertelor:
de la 28/08/2019 10 : 30
pînă la 05/09/2019 14 : 00