Lucrări de reparație a străzii Ungureanu din or. Cricova (instalarea bordurei)

CPV: 45233140-2 - Lucrări de drumuri

Autoritatea Contractantă
Primăria or. Cricova
IDNO
1007601010183
Adresa
MD-2084, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Chișinăului, 90
Persoana de contact
Aliona Vartic,
022/430290
primariacricovei@gmail.com
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Anulat
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
605 400 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Toate documentele încărcate de către operatorii economici trebuie OBLIGATORIU SĂ FIE SEMNATE ELECTRONIC. AGENȚII ECONOMICI VOR COMPLETA FORMULARUL DUAE ÎNCĂRCAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE şi a garanţiei pentru ofertă.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/08/2019 17 : 30
pînă la 20/08/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 20/08/2019 07 : 00
pînă la 28/08/2019 06 : 00