lucrări de reparaţie curentă

CPV: 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor

Autoritatea Contractantă
Centrul Naţional Anticorupţie
IDNO
1006601000222
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Persoana de contact
Dutca Eduard,
022-257-337
eduard.dutca@cna.md
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
755 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
lucrări de reparaţie curentă

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 13 : 21
pînă la 16/09/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 16/09/2019 07 : 00
pînă la 25/09/2019 07 : 00