Lucrări de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul Oncologic
IDNO
1003600151023
Adresa
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Testemitanu, 30
Persoana de contact
Jora Vitalie,
+37322852670
vitaliejora@mail.ru
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
942 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/09/2019 10 : 43
pînă la 18/09/2019 14 : 34
Perioada depunerii ofertelor:
de la 18/09/2019 14 : 34
pînă la 25/09/2019 00 : 39