Servicii de reparație și întreținere a analizatorului VITEC 2 Compact, Biomerieux

CPV: 50421000-2 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
IDNO
1003600152606
Adresa
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Toma Ciorba nr.1
Persoana de contact
Serviciul achizitii publice,
022250809, 022250707
achizitii@urgenta.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Calificare
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
14 000 MDL
Licitație electronică: NU
1
0
0
Servicii de reparație și întreținere a analizatorului VITEC 2 Compact, Biomerieux

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/09/2019 11 : 00
pînă la 11/09/2019 12 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 11/09/2019 12 : 00
pînă la 13/09/2019 12 : 00
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
MEDICLIM AM
MD-IDNO-1003600131744
13 900 MDL
1.Servicii de reparație și întreținere a analizatorului "VITEC 2 Compact, Biomerieux"
pending12 sept. 2019 / 06:20