Servicii de reparație a cazanului de încălzire de tip ,,Viessman Paromat Simplex PS 1750”

CPV: 50500000-0 - Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor

Autoritatea Contractantă
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
IDNO
1006601003762
Adresa
MD-2073, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare si Sfint nr.105
Persoana de contact
Valentin Beglita,
060003132
valentin.beglita@parlament.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Calificare
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
200 000 MDL
Licitație electronică: DA
1
0
0
Servicii de reparație a cazanului de încălzire de tip ,,Viessman Paromat Simplex PS 1750”

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/09/2019 11 : 17
pînă la 13/09/2019 14 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 13/09/2019 14 : 00
pînă la 15/09/2019 14 : 00
Începutul licitației:
de la 16/09/2019 12 : 00
pînă la Invalid date
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
I.I. "Rotari V."
MD-IDNO-1002600051322
164 070 MDL
Servicii de reparație a cazanului de încălzire ,,Viessman Paromat Simplex PS 1750”
pending14 sept. 2019 / 09:49