Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru ”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți” , conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Autoritatea Contractantă
Primăria mun. Bălți
IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, p-ţa Independenţei, 1
Persoana de contact
Ceremuș Liliana,
+37323154623
serviciulachizitiipublice@gmail.com
Tip procedură
openTender (servicii)
Calificare
Tip procedură
openTender (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
250 000 MDL
Licitație electronică: NU
2
0
0
Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru ”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți” , conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/09/2019 13 : 11
pînă la 21/09/2019 09 : 01
Perioada depunerii ofertelor:
de la 21/09/2019 09 : 01
pînă la 02/10/2019 09 : 01
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
IPS Iprocom
MD-IDNO-1002600015131
146 897 MDL
Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru ”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți” , conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.
pending02 oct. 2019 / 06:44
GEOCONSTRUCT
MD-IDNO-1005600046006
150 000 MDL
Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru ”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți” , conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.
pending01 oct. 2019 / 09:34