Tehnică de calcul

CPV: 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Eugenia Gligor,
022205265
eugenia.gligor@usmf.md
Tip procedură
openTender (bunuri)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
4 538 405.83 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Tehnica de calcul

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 08 : 30
pînă la 23/09/2019 06 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 23/09/2019 06 : 00
pînă la 11/10/2019 06 : 00
Începutul licitației:
de la 14/10/2019 06 : 00
pînă la Invalid date